پس رایحه = Dry down  

پس رایحه = Dry down

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پس رایحه، Dry Down می باشد.

پس رایحه چیست؟


پس رایحه = Dry Down
Dry down = نت پایه، پس رایحه

DRY DOWN: The final phase of a fragrance – the character which appears several hours after application. Perfumers evaluate the base notes and the tenacity of the fragrance during this stage. (fragrance.org)


واژه «پس رایحه» در مقالات سایت احسان حسنانی

دانستنی های عطر: هرم بویایی

رایحه عطر را می توان به یک هرم تشبیه کرد که روایح سنگین در قسمت پایه و روایح فرارتر در قسمت نوک هرم قرار می گیرد. رایحۀ عطر از لایه ها یا نت های مختلفی تشکیل شده است. چیزی که از بطری عطر استشمام می کنیم، رایحه فوقانی یا پیش رایحه است. بدنه اصلی عطر را رایحه میانی آن تشکیل می دهد. چند ساعت پس از مصرف، بویی به مشام می رسد که در واقع رایحه پایه ای یا نت ماده زمینه ای عطر است.
 - پس رایحه (End note)
مشاهده مطلب

واژه «پس رایحه» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


DRY DOWN: The final phase of a fragrance – the character which appears several hours after application. Perfumers evaluate the base notes and the tenacity of the fragrance during this stage. (fragrance.org)مطلب قبلی: دپنتنول

مطلب بعدی: خشک کردن


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید