سفید شدن مو = Graying Process 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

سفید شدن مو = Graying Process

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سفید شدن مو، Graying Process می باشد.

سفید شدن مو چیست؟


سفید شدن مو = Graying Process


تلفظ graying process ↓

واژه «سفید شدن مو» در مقالات سایت احسان حسنانی

ملانین سازی چیست؟

سنتز ملانین در پوست از اسید آمینه تایروسین شروع شده و با کاتالیزگری تایروسیناز پس از عبور از DOPA و دوپاکینون، دو نوع رنگدانه به نام های یوملانین و فائوملانین تولید می شود. | در مقاله ملانین سازی چیست؟ از واژه سفید شدن مو استفاده شده است.
پس از حدود سی سالگی، میزان ملانوسیت ها حدود 20-10% کاهش می یابد که این امر همراه با آغاز تغییر ویژگی های پوست و شروع پیری پوست است. این کاهش ملانوسیت ها سبب آغاز خاکستری شدن و سفید شدن مو می باشد.
مشاهده مطلب

اکتیو آرایشی، برنزه کننده، ملیتین

ملیتین، پپتید بیومیمتیک برگرفته از MSH است. ویژگی ها: موجب افزایش تولید رنگدانه در پوست و مو می شود. دفاع طبیعی پوست در برابر پرتوهای فرابنفش را افزایش می دهد. اریتمای پوست را کاهش می دهد. تخریب DNA در اثر پرتوهای فرابنفش را ترمیمیم می کند. پاسخ های التهابی را کاهش می دهد. فرآیند سفید شدن مو را معکوس می کند. ؛ مکانیسم: آگونیست MSH، آفزایش دهنده سنتز ملانین | در مقاله اکتیو آرایشی، برنزه کننده، ملیتین از واژه سفید شدن مو استفاده شده است.
مشاهده مطلب

اکتیو آرایشی، مراقبت از مو، ملیتین مو

ملیتین، پپتید بیومیمتیک برگرفته از MSH است. ویژگی ها: موجب افزایش تولید رنگدانه در پوست و مو می شود. دفاع طبیعی پوست در برابر پرتوهای فرابنفش را افزایش می دهد. اریتمای پوست را کاهش می دهد. تخریب DNA در اثر پرتوهای فرابنفش را ترمیمیم می کند. پاسخ های التهابی را کاهش می دهد. فرآیند سفید شدن مو را معکوس می کند. ؛ مکانیسم: آگونیست MSH، آفزایش دهنده سنتز ملانین | در مقاله اکتیو آرایشی، مراقبت از مو، ملیتین مو از واژه سفید شدن مو استفاده شده است.
 عوامل مختلفی در سفید شدن مو موثر هستند که از جمله آنها می توان عوامل نژادی، موروثی، برخی بیماریها ، سوء تغذیه و ... را برشمرد. مکانیسم دقیق و ملکولی سفیدشدن مو در اثر افزایش سن هنوز دقیقا مشخص نیست، اما می توان علت را در کاهش تدریجی توانایی ملانوسیتهای موجود در فولیکولهای مو برای ملانین سازی و همچنین کاهش تواناییشان در انتقال ملانین های ساخته شده به داخل کراتینوسیتهای پیاز مو جستجو کرد.
مشاهده مطلب


مطلب قبلی: موی خاکستری

مطلب بعدی: صمغ گوار

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !