پلی دکان هیدروژنیزه  

پلی دکان هیدروژنیزهچکیده: امولینت و مرطوب کننده، جایگزین روغن های معدنی
hydrogenated polydecene


• پلی دکان هیدروژنیزه

مطلب قبلی: اکتیل پالمیتات - اتیل هگزیل پالمیتات

مطلب بعدی: ساکارز پالمیتات


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید