تشکیل کلونی = colonize  

تشکیل کلونی = colonize

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه تشکیل کلونی، Colonize می باشد.

تشکیل کلونی چیست؟


تشکیل کلونی = Colonize
colonize = تشکیل کلونی


واژه «تشکیل کلونی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «تشکیل کلونی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید