شدت رنگ = color intensity  

شدت رنگ = color intensity

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه شدت رنگ، Color Intensity می باشد.

شدت رنگ چیست؟


شدت رنگ = Color Intensity
color intensity = شدت رنگ


واژه «شدت رنگ» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «شدت رنگ» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


English: Extra intense color pigments and waterproof formula make this pencil ideally suitable for the perfect make-up.
ترجمه به فارسی: شدت رنگ بالا و فرمولاسیون ضد آب، این مداد را به یک انتخاب بسیار مناسب برای دستیابی به آرایش بدون عیب تبدیل نموده است.


package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید