روغن هسته انگور = Grapeseed Oil  

روغن هسته انگور = Grapeseed Oil

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه روغن هسته انگور، Grapeseed Oil می باشد.

روغن هسته انگور چیست؟


روغن هسته انگور = Grapeseed Oil


واژه «روغن هسته انگور» در مقالات سایت احسان حسنانی

برند آرایشی بهداشتی سریتا


مشاهده مطلب

واژه «روغن هسته انگور» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید