هولوگرام = Hologram  

هولوگرام = Hologram

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه هولوگرام، Hologram می باشد.

هولوگرام چیست؟


هولوگرام = Hologram
Hologram = هولوگرام، برچسبی که برای نشانه گذاری روی یک محصول درج می شود.


واژه «هولوگرام» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «هولوگرام» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید