قابل اشتعال = inflammable  

قابل اشتعال = inflammable

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه قابل اشتعال، Inflammable می باشد.

قابل اشتعال چیست؟


قابل اشتعال = Inflammable
inflammable = قابل اشتعال


واژه «قابل اشتعال» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «قابل اشتعال» در منابع و ترجمه های احسان حسنانیAt the flash point, a lower temperature, a substance will ignite briefly, but vapor might not be produced at a rate to sustain the fire.
نقطه فلاش یا فلاش پوینت، پایین ترین دمایی است که در آن یک مایع به اندازه ای بخار متصاعد می کند که مخلوط گازی قابل اشتعال به همراه هوا تشکیل دهد.


package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید