انتقال جرم = mass transfer  

انتقال جرم = mass transfer

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه انتقال جرم، Mass Transfer می باشد.

انتقال جرم چیست؟


انتقال جرم = Mass Transfer
mass transfer = انتقال جرم، یکی از پدیده های انتقال در مهندسی شیمی


واژه «انتقال جرم» در مقالات سایت احسان حسنانی

مهندسی شیمی چیست؟

مهندسی شیمی را می توان دانش طراحی فرایند برای صنایع شیمیایی، جهت تبدیل مواد اولیه به فرآورده های با ارزش افزوده تعریف نمود.
 بسیاری از روابط و معادلات مهم در مهندسی شیمی با استفاده از این محاسبات به دست آمده اند.(قوانین پیوستگی و برنولی در مکانیک سیالات ،قانون فوریه در انتقال حرارت ،قانون فیک در انتقال جرم، قانون اول ترمودینامیک ، معادله عملکرد راکتور ها و… همگی از طریق این محاسبات به دست آمده اند) این محاسبات مبنای شبیه سازی های کامپیوتری هستند ونرم افزارهای شبیه ساز ریز و درشت، برنامه هایی کامپیوتری هستند که به دست همین مهندسین شیمی نوشته شده اند.در این برنامه های کامپیوتری ممکن است چندین معادله دیفرانسیل به صورت همزمان با استفاده از همان روشهایی که در درس « ریاضیات کاربردی در مهندسی شیمی » آموخته می شوند به صورت عددی حل شوند. دروس مهندسی شیمی •  حدود تا درصد از دروس دانشکده مهندسی شیمی با بقیه رشته های مهندسی یکسان است.
•  درصد از دروس مهندسی شیمی مربوط به دروس اصلی رشته(%) و اختصاصی و اختیاری مربوط به گرایش(%) است. درس های اصلی رشته مهندسی شیمی عبارتند از: موازنه ماده و انرژی ( آشنایی با مفاهیم مقدماتی مهندسی شیمی از جمله انتخاب سیستم و نوشتن موازنه حول آن )، ترمودینامیک (علم کار، انرژی و انتروپی )، مکانیک سیالات ( علمی که در مورد حرکت سیالات و اثر آن بر جامدات بحث می کند.)، انتقال حرارت، انتقال جرم (انتقال اجزاء موجود در مخلوطها و یا محلولها به منظورجداسازی آنها) ، سینتیک و طراحی راکتور، ریاضیات کاربردی در مهندسی شیمی(معرفی روشهای عددی وکامپیوتری حل مسائل مهندسی شیمی)،کنترل فرایندها، عملیات واحدهای صنعتی، واقتصاد وطراحی مهندسی . گرایش های مهندسی شیمی : این رشته در مقطع کارشناسی دارای 8 گرایش به شرح زیر می باشد: 1- پالایش : دانش تبدیل نفت خام به فرآورده های نفتی.
مشاهده مطلب

شبیه سازی کامپیوتری برج استخراج اسانس

شبیه سازی کامپیوتری یک از کارهایی است که مهندسان شیمی انجام می دهند تا اتفاقاتی را که در فرایندهای شیمیایی رخ می دهد با استفاده از حل همزمان معادلات دیفرانسیل با روش های عددی پیش بینی کنند و اثر تغییرات را محصسبه کنند.
 شبیه سازی برج جداسازی در این ظرف انتقال جرم بین گیاه ( فاز ساکن) و فاز متحرک (بخار) صورت می گیرد. مکانیسم انتقال جرم می تواند نفوذی(diffusion)، همرفتی(convective) و یا ترکیبی از این دو باشد. انتقال جرم نفوذی در سرعت های کم بخار و انتقال جرم همرفتی در سرعتهای بالای بخار اتفاق می افتد.شار انتقال جرم در هر دو حالت از روابط زیر به دست می آید پارامتر های مهم در رابطه 7-7 و 7-8 عبارتند از:
 جهت شبیه سازی عملیات انتقال جرم المان دیفرانسلی زیر را برای ستون گیاه در نظر می گیریم. واضح است که در اینجا مقدار تجمع منفی است و باید آن را با در نظر گرفتن علامت در معادله وارد کرد. بدیهی است شرایط عملیاتی طوری تنظیم می شود که مکانیسم انتقال جرم همرفتی باشد زیرا در این صورت جریان به حالت plug نزدیکتر، ترم پراکندگی کوچکتر و راندمان انتقال جرم بالاتر است .در این صورت رابطه NA = U.CA را جهت محاسبات به کار می بریم. با حذف پارامترسطح مقطع از طرفین و جایگذاری مقدار NA خواهیم داشت: با جایگذاری مقادیر NA و U از روابط زیر خواهیم داشت:
مشاهده مطلب

همزن های آرایشی بهداشتی

همزن های پره دار كاربرد بسیار وسیعی در صنایع آرایشی و بهداشتی و بخصوص ساخت كرم ها دارند. 
 •  برای پخش کردن سریع ذرات جامد در مایعات، پخش کردن گازها در داخل راکتورهای سه فازی(slurry) ، وهمچنین افزایش ضریب انتقال جرم بین فاز جامد و مایع استفاده از پره های با قطر کوچک(Da/DT < ) توصیه شده است.
مشاهده مطلب

واژه «انتقال جرم» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید