فرم سفارش = Order form  

فرم سفارش = Order form

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه فرم سفارش، Order Form می باشد.

فرم سفارش چیست؟


فرم سفارش = Order Form
Order form = فرم سفارش


واژه «فرم سفارش» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «فرم سفارش» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید