ثبت سفارش = Order registration  

ثبت سفارش = Order registration

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه ثبت سفارش، Order Registration می باشد.

ثبت سفارش چیست؟


ثبت سفارش = Order Registration
Order registration = ثبت سفارش


واژه «ثبت سفارش» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «ثبت سفارش» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید