بیجک = Pay slip  

بیجک = Pay slip

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه بیجک، Pay Slip می باشد.

بیجک چیست؟


بیجک = Pay Slip
Pay slip = بیجک، رسید پرداخت وجه


واژه «بیجک» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «بیجک» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید