پروفرم = Proforma  

پروفرم = Proforma

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پروفرم، Proforma می باشد.

پروفرم چیست؟


پروفرم = Proforma


واژه «پروفرم» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «پروفرم» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید