پروتکل = protocol  

پروتکل = protocol

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پروتکل، Protocol می باشد.

پروتکل چیست؟


پروتکل = Protocol
Protocol of Lipid Accumulation = روش انباشت لیپید

protocol = پروتکل


واژه «پروتکل» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «پروتکل» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید