تضمین کیفیت = Quality assurance  

تضمین کیفیت = Quality assurance

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه تضمین کیفیت، Quality Assurance می باشد.

تضمین کیفیت چیست؟


تضمین کیفیت = Quality Assurance


واژه «تضمین کیفیت» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «تضمین کیفیت» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید