اسکاندیناوی = Scandinavian  

اسکاندیناوی = Scandinavian

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه اسکاندیناوی، Scandinavian می باشد.

اسکاندیناوی چیست؟


اسکاندیناوی = Scandinavian
Scandinavian = اسکاندیناویایی، نوعی رنگ فانتزی برای مو


واژه «اسکاندیناوی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «اسکاندیناوی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید