قبض = Slip  

قبض = Slip

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه قبض، Slip می باشد.

قبض چیست؟


قبض = Slip
Cowslip, Primula veris = پامچال، گل کلید، رز کره ای
slippery touch = احساس لغزندگی در هنگام لمس
Pay slip = بیجک، رسید پرداخت وجه
slippery = لغزندگی


واژه «قبض» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «قبض» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


BRASSICA CAMPESTRIS / ALEURITES FORDI OIL — A natural copolymer made by combining chinawood (tung) and turnip (canola) oils under heat and pressure. Gives shine and slip to hair and lip care products. No plastics or chemical additives are used in making this copolymer. (INCI dictionary)package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید