پر حجم = Voluminous  

پر حجم = Voluminous

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پر حجم، Voluminous می باشد.

پر حجم چیست؟


پر حجم = Voluminous
Voluminous = حجیم، پرپشت


واژه «پر حجم» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «پر حجم» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید