داوطلبانه = Voluntary  

داوطلبانه = Voluntary

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی مدرس مراقبت از پوست
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ به شماره 09017562749 بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید.

شماره های درج شده فقط برای دریافت آموزش های رایگان و اطلاع در مورد پکیج های آموزشی و وبینارها است.
در حال حاضر فرصت پاسخگویی به سوالات وجود ندارد.
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه داوطلبانه، Voluntary می باشد.

داوطلبانه چیست؟


داوطلبانه = Voluntary
Voluntary = داوطلبانه


واژه «داوطلبانه» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «داوطلبانه» در منابع و ترجمه های احسان حسنانیبرگزاری مسابقه و هدیه
برای انگیختن هنرجویان به مشارکت در بحث های کلاس و انجام کارهای داوطلبانه، همیشه از دانشجویان برتر که بیشترین مشارکت را در کلاس دارند تقدیر می شود


ch1401
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید