مجوز گشایش = Opening permit  

مجوز گشایش = Opening permit

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه مجوز گشایش، Opening Permit می باشد.

مجوز گشایش چیست؟


مجوز گشایش = Opening Permit
Opening permit = مجوز گشایش


واژه «مجوز گشایش» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «مجوز گشایش» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید