سبوس برنج = Rice Bran  

سبوس برنج = Rice Bran

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سبوس برنج، Rice Bran می باشد.

سبوس برنج چیست؟


سبوس برنج = Rice Bran


واژه «سبوس برنج» در مقالات سایت احسان حسنانی

برند آرایشی بهداشتی بوتگاورد


 روغن سبوس برنج
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی میلادوپیز


 روغن سبوس برنج Rice Bran Oil
مشاهده مطلب

واژه «سبوس برنج» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


ORYZA SATIVA BRAN WAX — Rice Bran Wax. Used in cosmetics as a thickener and binding agent. (INCI dictionary) 
موم سبوس برنج: به عنوان قوام دهنده و پيونددهنده در محصولات كازمتيك استفاده مي شود.
HYDROLYZED RICE BRAN EXTRACT: The extract regulates melanin production and has been used in far eastern cultures for years to help brighten and lighten the complexion. Rice bran extract also contains lipoic acid, an antioxidant and vitamin B5, (niacin) to help improve cellular circulation. (cellularskinrx.com)
Squalene: Oil from shark livers, etc. In cosmetics, moisturizers, hair dyes, surface-active agents. Alternatives: vegetable emollients such as olive oil, wheat germ oil, rice bran oil, etc. (peta.org)مطلب قبلی: ریوایوژن

مطلب بعدی: کچلی


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید