کیست = cyst  

کیست = cyst

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه کیست، Cyst می باشد.

کیست چیست؟


کیست = Cyst
acne cystica = نوعی آکنه با زخم هایی که کیست های اولیه هستند همراه است.
cyst = کیست
Cyst
cystine-bailleul
Cyst
cystine-bailleul


واژه «کیست» در مقالات سایت احسان حسنانی

آشنایی با آکنه، جوش صورت

آکنه بیماری دستگاه پیلوسباسه است که شامل ضایعات التهابی و غیرالتهابی می باشد. ضایعات غیرالتهابی را کمدون می گویند. کمدون ها می توانند سرسیاه یا سرسفید باشند. پاپول ها، پوستچول ها، نگول ها، کیست ها از دیگر انواع آکنه هستند. آکنه های خفیف با آنتی بیوتیک و آکنه های شدید با ایزوترتینوئین درمان می شوند.
مشاهده مطلب

بلندترین موی جهان

بلندترین موی جهان متعلق به طول 4 متر متعلق به یک خانم هندی است. این مطلب توسط احسان حسنانی نوشته شده است.
 بلندترین موی جهان متعلق به کیست و طول آن چقدر است؟
مشاهده مطلب

واژه «کیست» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


CHENOPODIUM QUINOA — Quinoa Protein. One of the most complete plant proteins, high in vitamins, minerals and the sulfur- containing amino acids cystine and cysteine, excellent nutrients for the hair, scalp and skin. A fixative in hair styling products, it smoothes layers in the hair’s cuticle to strengthen hair fiber, reduce frizzing and enhance shine. Used in anti-aging creams and facial masks, it firms and nourishes the skin for a more youthful appearance. CHLORELLA PYRENOIDOSA — Chlorella. Made up of over 60% protein, this green micro-algae contains all the essential amino acids, and is high in chlorophyll and vitamin B. An excellent nutrient, often used as a skin hydrator. (INCI dictionary)
COCONUT FATTY ACID CREAM BASE — Absorption base containing essential fatty acids, coconut fatty alcohols from palm ker- nels, aloe vera and vitamins A, C and E. Rich in linoleic and linolenic acids (vitamin F), excellent nutrients and skin conditioners. In hair care products, it is often combined with the impor tant amino acids cysteine and methionine, which are high in sulfur and excellent for the hair and scalp. (INCI dictionary)
CYSTEINE, CYSTINE — Sulfur-rich amino acids, very beneficial to the hair and skin. (See also Amino Acids.) (INCI dictionary)
Cystine: An amino acid found in urine and horsehair. Used as a nutritional supplement and in emollients. Alternatives: plant sources. (peta.org)
Cysteine, L-Form: An amino acid from hair that can come from animals. Used in hair-care products and creams, in some bakery products, and in wound-healing formulations. Alternatives: plant sources. (peta.org)مطلب قبلی: قبرس

مطلب بعدی: سایتوکین


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید