ارلن = Erlenmeyer flask  

ارلن = Erlenmeyer flask

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه ارلن، Erlenmeyer Flask می باشد.

ارلن چیست؟


ارلن = Erlenmeyer Flask
Erlenmeyer flask = ارلن، شیشه آزمایشگاهی دارای شکل مخروطی که در آزمایشگاه شیمی استفاده می شود.


واژه «ارلن» در مقالات سایت احسان حسنانی

آشنایی با صابون و صابون سازی

صابون نقش بسیار مهمی در بهداشت فردی ایرانی ها دارد. حمام بدون صابون برای خیلی از ماها معنی ندارد.
 از طرفی وجود قلیای آزاد در اکثر صابونها وجود دارد. این قلیا، موجب خشک شدن بیش از حد موها می شود. شستن موها با صابون برای موی سر چرب قابل تحمل است اما صابون، موهای خشک را کدر و زبر می کند. ساخت صابون در آزمایشگاه با روش تجربی احسان حسنانی برای صابونی کردن گرم چربی، می توان از یک ارلن میلی لیتری استفاده نمود.
 برای اتصال ارلن به کندانسور، بهتر است از یک شیلنگ استفاده شود.
مشاهده مطلب

واژه «ارلن» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
مطلب قبلی: اپیتلیال

مطلب بعدی: فوران


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید