تشبیه رسپتورهای سلول به نقی معمولی  

تشبیه رسپتورهای سلول به نقی معمولی

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی مدرس مراقبت از پوست
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ به شماره 09017562749 بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید.

شماره های درج شده فقط برای دریافت آموزش های رایگان و اطلاع در مورد پکیج های آموزشی و وبینارها است.
در حال حاضر فرصت پاسخگویی به سوالات وجود ندارد.
چکیده: این نقی معمولی الان اینجا رسپتور سلول (Cell receptor) است که دارد دیدبانی می دهد. ببینید الان دارد از داخل دوربینش چه چیزی را می بیند. الان از دور این 3تا را کنار همدیگر دید.
ببینید الان این تفنگش را کار نداشته باشید. این در واقع دارد از دوربین این استفاده می کند. این نقی معمولی الان اینجا رسپتور سلول (Cell receptor) است که دارد دیدبانی می دهد. ببینید الان دارد از داخل دوربینش چه چیزی را می بیند. الان از دور این 3تا را کنار همدیگر دید.

ببینید این الان از دور دارد یک پلیس می بیند و 2 تا آدم معمولی. 2 تا آدم دیگر. می گوید اگر من اینها را کنار همدیگر دیدم باید سوت بزنم. اگر داخل اینها پلیس دیدم باید سوت بزنم. ببینید. اینها را دید. سریع شناسایی کرد. الان ببینید چجوری سیگنال می فرستد. (صدای سوت زدن) این سیگنالی است که می فرستد. رسپتورهای سلول (Cell receptor) هم یک سیگنال این شکلی دارند که به هسته سلول پیام می رسانند.
حالا هسته سلول اینجا کیست؟ ارسطو است که صاحب کار اینهاست. نگاه کنید. (صدای سوت زدن).
این ارسطو که می گوید در واقع هسته سلول است. ارسطو هسته سلول است. یک سری کارگر آنجا دارد که آنها برایش کار انجام می دهند. هی ارسطو ارسطو می گوید. یعنی هی پیغام می فرستد. سوت می زند، داد می زند، اسمش را صدا می زند، دارد پیام رسانی می کند. به همین خاطر به اینها پپتیدهای (peptides) پیام رسان می گویند.


• نقی معمولی

khoramsun

lift3

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- شناسایی = Identification
2- کیست = Cyst

تلفظ cyst is semi fluid abnormal affirmation above or below the skin that contains pus or abnormal matter ↓
3- پپتیدها = Peptides
antimicrobial peptides = پپتیدهای آنتی میکروبیال، پپتیدهایی که خاصیت ضد میکروبی دارند

oligopeptides = اولیگوپپتیدها
مثلاً دتوکسیوم دارای پروفایل ایمنی عالی است.

تلفظ antimicrobial peptides ↓


تلفظ peptides ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید