اثر استرس بر پوست و مو  

اثر استرس بر پوست و مو

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی مدرس مراقبت از پوست
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ به شماره 09017562749 بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید.

شماره های درج شده فقط برای دریافت آموزش های رایگان و اطلاع در مورد پکیج های آموزشی و وبینارها است.
در حال حاضر فرصت پاسخگویی به سوالات وجود ندارد.
چکیده: در داخل فولیکول مو سه دسته سلول وجود دارد. سلولهای کراتینوسیت که مسئول کراتین سازی یا موزایی هستند. سلولهای ملانوسیت که مسئول ملانین سازی و مشکی بودن مو هستند و سلولهای فیبروبلاست که درمال پاپیلا را تشکیل میدهند. در اثر استرس، رادیکال های آزاد تولید می شود. رادیکال های آزاد برای تامین الکترون مورد نیاز خود به سلولهای کراتینوسیت حمله می کند و آنها را ازکار می اندازد. به این ترتیب موزایی متوقف می شود. همچنین به سلولهای ملانوسیت حمله می کنند و از غشا و هسته آن سلول الکترون می دزدند و سلول را از کار می اندازند. به این ترتیب سلولهای ملانین ساز از بین رفته و مو سفید می شود. همچنین با پروکسی کردن لیپیدهای غشاء سلولهای فیبروبلاست و ازکار انداختن آنها موجب کوچک شدن درمال پاپیلا و سست شدن استحکام مو به پوست سر می شود. همچنین با اثرگذاری روی سلولهای فیبروسیت پوست سایر نواحی بدن، کلاژن سازی و الاستین سازی را متوقف نموده و موجب پیرشدن پوست می شوند.
اثر استرس
این آقا که معرف حضورتان هستند. در هشت سال کار فشرده پراسترس از این وضعیت به این وضعیت تبدیل شدند. در این ویدئو می خواهیم به شما بگوییم که استرس با پوست و موی ما چه کار می کند؟ چه کار می کند که پوست این گونه چروک می شود و چه کار می کند که مو به این شکل سفید می شود.
خوب برای این که به این سوال پاسخ بدهم من بایستی که داخل تارهای موی این شخص بروم. خوب این را بزرگ می کنم و الان شما در واقع دارید فولیکول (Follicle) مو را می بینید. فولیکول به آن فرورفتگی هایی می گوییم که مو از داخلش بیرون می آید و داخلش رشد می کند. در داخل فولیکول سه عدد سلول وجود دارد. سه نوع سلول وجود دارد که در این شکل می بینیدشان. در این شکل البته خیلی واضح نیستند من یکی یکی اسم های این ها را می گویم و بعد این ها را بزرگشان می کنم.
در این قسمت سلول های ملانوسیت (Melanocyte) را می بینید و سلول های کراتینوسیت (Keratinocyte) و در این قسمت برآمدگی این جا هم سلول هایی به اسم فیبروبلاست (Fibroblast) وجود دارد. خوب من الان این ها را برای شما بزرگ می کنم و به شما می گویم که استرس یکی یکی چه بلایی سر این سلول ها می آورد.
در اثر استرس یک ماده ای تولید می شود در بدن به نام رادیکال آزاد (Free radical). رادیکال آزاد ترکیبات تشنه الکترون هستند و این الکترونشان را چگونه به دست می آورند؟ به این سلول ها حمله می کنند. هرکدام از این سلول ها یک دیوار دارند، یک هسته. الکترون هایی که در دیوار و هسته این سلول ها است خیلی برای رادیکال های آزاد خوشمزه و در دسترس است. در نتیجه حمله می کنند الکترون این ها را می دزدند.
حال ببینیم یکی یکی این سلول ها چه هستند؟ اگر الکترونشان دزدیده بشود چه بلایی سر پوست می آید. اولین سلول، سلول کراتینوسیت است. این جایی که می بینید ماتریس پوست است. در ماتریس پوست دو نوع سلول وجود دارد سلول کراتینوسیت که این جا می بینید و سلول های ملانوسیت که همان طور که می بینید دندانه دار هستند.
کراتینوسیت ها مو می سازند، ملانوسیت ها ملانین مو را می سازند و در نتیجه اگر این رادیکال آزاد به سلول کراتینوسیت حمله کند چه اتفاقی می افتد؟ کراتین دیگر ساخته نمی شود، مو دیگر ساخته نمی شود. رادیکال آزاد به سلول ملانوسیت حمله کند چه اتفاقی می افتد؟ دیگر ملانین ساخته نمی شود. چرا؟ چون ملانوسیت دارد از بین می رود. وقتی ملانین تولید نشود، رنگدانه تولید نشود، موهای ما دیگر سیاه نیست، سفید خواهد شد. این است که می گوییم استرس باعث می شود که هم موها بریزد هم موها سفید بشود.
یک سلول دیگر هم داریم به نام فیبروبلاست. فیبروبلاست در این قسمت برآمدگی وجود دارد، همان جایی که مو دارد به پوست سر می چسبد. در این برآمدگی پوست سر، سلول فیبروبلاست وجود دارد. این هم دیوارش و هسته اش الکترون های خوبی برای رادیکال های آزاد دارد. حمله می کنند، از بین می برد. فیبروبلاست از کار بیفتد چه اتفاقی می افتد؟ آن کلاژن (Collagen) و الاستینی (Elastin) که باعث می شود درمال پاپیلا (Dermal papilla) بزرگ شود و در نتیجه مو به سطح پوست بچسبد از بین می رود. این نازک می شود، اتصال مو به پوست سر کم می شود و در نهایت مو می ریزد.
از این سلول های فیبروبلاست نه تنها در این قسمت برآمدگی بلکه در بقیه قسمت های پوست هم وجود دارد و در نتیجه رادیکال های آزادی که در اثر استرس تولید می شود باعث می شود که این سلول ها هم از بین برود، کلاژن و الاستین تولید نکند و در نهایت پوستی که این شکلی بوده، این شکلی می شود.
حال که فهمیدیم استرس چقدر بد است و چه تاثیری روی پوست و موی ما می گذارد چه کار کنیم؟ چگونه استرسمان را کاهش بدهیم؟ راه های مختلفی برای کاهش استرس وجود دارد. موبایلتان را روی سایلنت بگذارید. از دوستانتان بخواهید به جای این که بهتان زنگ بزنند پیامک بزنند و یک ساعت یک بار پیامک ها را چک کنید. این قدر این صدای زنگ موبایل در گوشتان نباشد.
تکنیک دوم، اگر در شهرتان رودخانه دارید کنار جریان آب بنشینید و به صدای آب گوش دهید. چشمانتان را ببندید و نفس عمیق بکشید. این کارها می تواند استرس را کاهش دهد.


• اثر استرس

make creams

lift3

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- تارهای مو = Hair Strands
2- الاستین = Elastin
tropoelastin = تروپوالاستین
الاستین
3- فیبروبلاست = Fibroblast
fibroblasts, a cell in connective tissue which produces collagen and other fibres = فیبروبلاست ها، سلول های بافت پیوندی که کلاژن و فیبرهای دیگر تولید می کنند 

human fibroblastic collagenase = کلاژناز فیبروبلاست انسان
فیبروبلاست


تلفظ fibroblasts ↓
4- ملانوسیت = Melanocyte ملانوسیت، سلول سازنده ملانین، سلول ملانین ساز

melanocytes, mature melanin-forming cell, especially in the skin = ملانوسیت، سلول های بالغ ملانین ساز 

human melanocyte culture = كشت مِلانوسیت انسان

Melanocortin-1 Receptor (MC1R), also known as melanocyte-stimulating hormone receptor (MSHR) = رسپتور ملانوكورتین همچنین تحت نام گیرنده هورمونی تحریك شونده با ملانوسیت نامگذاری شده است.

α-MSH (α-Melanocyte Stimulating Hormone) = هورمون تحریك كننده ملانوسیت

melanocytes 2 = ملانویست


تلفظ melanocytes 2 ↓


تلفظ melanocytes(1) ↓


تلفظ melanocytes ↓
5- درمال پاپیلا = Dermal Papilla درمال پاپیلا، پرز پوستی، فرورفتگی اپیدرم به داخل درم

The dermal papillae (DP) are small, nipple-like extensions of the dermis into the epidermis. = درمال پاپیلا، برآمدگی های درم به داخل اپیدرم


تلفظ dermal papilla ↓


تلفظ dermal papilla1 ↓
6- کراتینوسیت = Keratinocytes
corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی
کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی

human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
ماده ای که با پوشاندن بوی بد یا از بین بردن باکتری های ایجاد کننده بوی بد، بدن را خوشبو می کند

تلفظ keratinocytes ↓
7- رادیکال های آزاد = Free Radicals
hesperidin methyl chalcone, bioflavinoid found in the peel, pulp, and membranes of citrus fruit, such as grapefruits, lemons, and oranges. Hesperidin methyl chalcone has antioxidant properties, which help it to combat the inflammation and cell damage caused by free radicals. = هسپریدین متیل چالکون ماده بیوفلاونوئیدی که در پوست و گوشت مرکباتی مثل گریپ فروت، لیمو و پرتقال وجود دارد. نقش آنتی اکسیدان داشته و التهاب را کاهش می دهد و در کرم های دور چشم کاربرد دارد.
8- رادیکال آزاد = Free Radical
hesperidin methyl chalcone, bioflavinoid found in the peel, pulp, and membranes of citrus fruit, such as grapefruits, lemons, and oranges. Hesperidin methyl chalcone has antioxidant properties, which help it to combat the inflammation and cell damage caused by free radicals. = هسپریدین متیل چالکون ماده بیوفلاونوئیدی که در پوست و گوشت مرکباتی مثل گریپ فروت، لیمو و پرتقال وجود دارد. نقش آنتی اکسیدان داشته و التهاب را کاهش می دهد و در کرم های دور چشم کاربرد دارد.

free radical scavenger = از بین برنده رادیکال آزاد 
رادیکال آزاد
9- دندانه = Dendrite دندانه

Dendrite formation = تشكیل دندانه
10- سلول های ملانوسیت = Melanocytes
melanocytes, mature melanin-forming cell, especially in the skin = ملانوسیت، سلول های بالغ ملانین ساز 

melanocytes 2 = ملانویست


تلفظ melanocytes 2 ↓


تلفظ melanocytes(1) ↓


تلفظ melanocytes ↓
11- فیبروبلاست = Fibroblasts
fibroblasts, a cell in connective tissue which produces collagen and other fibres = فیبروبلاست ها، سلول های بافت پیوندی که کلاژن و فیبرهای دیگر تولید می کنند 


تلفظ fibroblasts ↓
12- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید