پلی ساکاریدها چیست؟ 

پلی ساکاریدها چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: پلی ساکاریدها مثل گالاکتان ها، فیوکان ها و گلوکومانانها، مولکول های پلی ساکاریدی هستند که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
گالاکتان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی گالاکتوز با وزن ملکولی بیش از ۱۰۰۰۰۰ دالتون دارای ۲۰ تا ۳۵ درصد سولفات.
Galactan
گالاکتان
فیوکان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی فیوکوز با وزن ملکولی بیش از ۲۵۰۰۰ دالتون دارای ۱۵ تا ۲۵ درصد سولفات.
fucan
فیوکان
گلوکومانان : ملکول پلی ساکاریدی بزرگ، قابل حل در آب، عمدتاً متشکل از D- مانوز و D-گلوکز، دارای ساختاری راست زنجیر و کم شاخه
glucomannan
آرابینوگالاکتان : پلی ساکارید پرشاخه، قابل حل در آب، حاوی L- آرابینوز و D- گالاکتوز
arabinogalactan


مطلب قبلی: سدیم لوریل اتر سولفات

مطلب بعدی: سلولز

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- آرابینوز = Arabinose آرابینوز، یک مونوساکارید با 5 اتم کربن
Arabinose is a monosaccharide containing five carbon atoms, and including an aldehyde functional group
2- راست زنجیر = Straight-Chain راست زنجیر
3- مونومر = Monomer مونومر، تکپار

residual monomer = مونومرهای باقی مانده
4- پلی ساکارید = Polysaccharide
exopolysaccharide = پلی ساکاریدهای برون سلولی

sulphated polysaccharides = پلی ساکاریدهای سولفاته


تلفظ polysaccharides ↓
5- یوکو = Yuko

تلفظ yuko hair straightening system ↓


تلفظ yuko ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید