پلی ساکاریدها چیست؟ 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

پلی ساکاریدها چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: پلی ساکاریدها مثل گالاکتان ها، فیوکان ها و گلوکومانانها، مولکول های پلی ساکاریدی هستند که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
گالاکتان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی گالاکتوز با وزن ملکولی بیش از ۱۰۰۰۰۰ دالتون دارای ۲۰ تا ۳۵ درصد سولفات.
Galactan
گالاکتان
فیوکان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی فیوکوز با وزن ملکولی بیش از ۲۵۰۰۰ دالتون دارای ۱۵ تا ۲۵ درصد سولفات.
fucan
فیوکان
گلوکومانان : ملکول پلی ساکاریدی بزرگ، قابل حل در آب، عمدتاً متشکل از D- مانوز و D-گلوکز، دارای ساختاری راست زنجیر و کم شاخه
glucomannan
آرابینوگالاکتان : پلی ساکارید پرشاخه، قابل حل در آب، حاوی L- آرابینوز و D- گالاکتوز
arabinogalactan


مطلب قبلی: هیدروکینون

مطلب بعدی: سویا

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- پلی ساکارید = Polysaccharide
exopolysaccharide = پلی ساکاریدهای برون سلولی

sulphated polysaccharides = پلی ساکاریدهای سولفاته


تلفظ polysaccharides ↓
2- مونومر = Monomer
residual monomer = مونومرهای باقی مانده

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !