ملانین چیست؟ 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

ملانین چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی


چکیده: ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود.
ملانین
ملانین
ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود.

ملانین در مو

در موی انسان دو نوع ملانین وجود دارد:
یوملانین Eumelanin (رنگ دانه های مشکی) این رنگدانه مسئول رنگهای مشکی و قهوه ای در مو می باشد.
فیوملانین Pheomelanin (رنگ دانه های قرمز رنگ) این رنگدانه مسئول رنگهای زرد و قرمز در مو می باشد.
نسبت و اندازه این دو رنگدانه رنگ نهائی مو را تعیین می کند. در جدول زیر نسبت و اندازه این دو رنگدانه و تاثیر این دو پارامتر در رنگ نهائی مو دیده می شود.

یوملانین
Eumelanin

فئوملانین
Pheomelanin

رنگ طبیعی مو

اندازه بزرگ و تعداد بالا

تقریبا هیچ

مشکی

اندازه متوسط و تعداد بالا

خیلی کم Very little

قهوه ای

تعداد کم و اندازه کوچک

کم وبیش  Some

بلوند

تقریبا هیچ

تعداد بالا و اندازه بزرگ

قرمز

تقریبا هیچ

تقریبا هیچ

خاکستری

ملانین در پوست

در اثر موجهه با پرتوهای فرابنفش آفتاب، فرایند ملانین سازی در پوست انسان آغاز شده و پوست برنزه می شود. ملانین بخش عمده پرتوهای فرابنفش را جذب می کند به همین علت محافظ پوست به شمار می آید و در جلوگیری از سرطان پوست نقش مهمی دارد. ملانوسیت های پوست در لایه بازال اپیدرم قرار گرفته اند.


مطلب قبلی: ملانوسیت

مطلب بعدی: سبوم

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- یوملانین = Eumelanin

تلفظ eumelanin ↓
2- فئوملانین = Pheomelanin

تلفظ pheomelanin ↓
3- فیوملانین = Pheomelanin

تلفظ pheomelanin ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !