ملانین چیست؟ 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

ملانین چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی


چکیده: ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود.
ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود.

ملانین در مو

در موی انسان دو نوع ملانین وجود دارد:
یوملانین Eumelanin (رنگ دانه های مشکی) این رنگدانه مسئول رنگهای مشکی و قهوه ای در مو می باشد.
فیوملانین Pheomelanin (رنگ دانه های قرمز رنگ) این رنگدانه مسئول رنگهای زرد و قرمز در مو می باشد.
نسبت و اندازه این دو رنگدانه رنگ نهائی مو را تعیین می کند. در جدول زیر نسبت و اندازه این دو رنگدانه و تاثیر این دو پارامتر در رنگ نهائی مو دیده می شود.

یوملانین
Eumelanin

فئوملانین
Pheomelanin

رنگ طبیعی مو

اندازه بزرگ و تعداد بالا

تقریبا هیچ

مشکی

اندازه متوسط و تعداد بالا

خیلی کم Very little

قهوه ای

تعداد کم و اندازه کوچک

کم وبیش  Some

بلوند

تقریبا هیچ

تعداد بالا و اندازه بزرگ

قرمز

تقریبا هیچ

تقریبا هیچ

خاکستری

ملانین در پوست

در اثر موجهه با پرتوهای فرابنفش آفتاب، فرایند ملانین سازی در پوست انسان آغاز شده و پوست برنزه می شود. ملانین بخش عمده پرتوهای فرابنفش را جذب می کند به همین علت محافظ پوست به شمار می آید و در جلوگیری از سرطان پوست نقش مهمی دارد. ملانوسیت های پوست در لایه بازال اپیدرم قرار گرفته اند.


مطلب قبلی: مست سل

مطلب بعدی: ملانوسیت

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب


مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !