ملانین چیست؟ 

ملانین چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی


چکیده: ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود.
ملانین
ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود.

ملانین در مو

در موی انسان دو نوع ملانین وجود دارد:
یوملانین Eumelanin (رنگ دانه های مشکی) این رنگدانه مسئول رنگهای مشکی و قهوه ای در مو می باشد.
فیوملانین Pheomelanin (رنگ دانه های قرمز رنگ) این رنگدانه مسئول رنگهای زرد و قرمز در مو می باشد.
نسبت و اندازه این دو رنگدانه رنگ نهائی مو را تعیین می کند. در جدول زیر نسبت و اندازه این دو رنگدانه و تاثیر این دو پارامتر در رنگ نهائی مو دیده می شود.

یوملانین
Eumelanin

فئوملانین
Pheomelanin

رنگ طبیعی مو

اندازه بزرگ و تعداد بالا

تقریبا هیچ

مشکی

اندازه متوسط و تعداد بالا

خیلی کم Very little

قهوه ای

تعداد کم و اندازه کوچک

کم وبیش  Some

بلوند

تقریبا هیچ

تعداد بالا و اندازه بزرگ

قرمز

تقریبا هیچ

تقریبا هیچ

خاکستری

ملانین در پوست

در اثر موجهه با پرتوهای فرابنفش آفتاب، فرایند ملانین سازی در پوست انسان آغاز شده و پوست برنزه می شود. ملانین بخش عمده پرتوهای فرابنفش را جذب می کند به همین علت محافظ پوست به شمار می آید و در جلوگیری از سرطان پوست نقش مهمی دارد. ملانوسیت های پوست در لایه بازال اپیدرم قرار گرفته اند.


مطلب قبلی: ملانوسیت

مطلب بعدی: سبوم

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- فرابنفش = Ultraviolet
UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش
2- سرطان = Cancer
Breast cancer = سرطان پستان 

carcinoma, cancer = سرطان

noncancerous = غیرسرطانی 

skin cancer = سرطان پوست
3- مشک = Musk
4- ملانوسیت = Melanocyte ملانوسیت، سلول سازنده ملانین، سلول ملانین ساز
سلولهای سازنده رنگدانه های ملانین در پوست

تلفظ melanocytes(1) ↓


تلفظ melanocytes ↓
5- سرطان پوست = Skin Cancer سرطان پوست
6- لایه بازال = Basal Layer لایه بازال، پایه ای ترین لایه اپیدرم که به آن لایه زایا هم می گویند.
7- یوملانین = Eumelanin یوملانین 


تلفظ eumelanin ↓
8- فئوملانین = Pheomelanin فائوملانین


تلفظ pheomelanin ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید