غدد تولید کننده چربی = Sebaceous Glands 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

غدد تولید کننده چربی = Sebaceous Glands

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی


چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه غدد تولید کننده چربی، Sebaceous Glands می باشد.

غدد تولید کننده چربی چیست؟


غدد تولید کننده چربی = Sebaceous Glands
sebaceous glands = غدد سبابه

واژه «غدد تولید کننده چربی» در مقالات سایت احسان حسنانی

سبوم یا چربی طبیعی پوست

سبوم، چربی طبیعی پوست | در مقاله سبوم یا چربی طبیعی پوست از واژه مولد چربی استفاده شده است.
 ترکیباتی که توسط غدد سباسه یا غدد مولد چربی به سطح پوست رانده می شوند در اصطلاح سبوم خوانده می شود. برخی از چربی های سبوم در سلول های غدد سباسه ساخته می شوند و بخشی دیگر از جریان گردش عمومی خون دریافت می شوند. چربی های واقع در سطح پوست مخلوطی از سبوم و چربی هایی هستند که منشأ اپیدرمیک دارند. ترکیبات تشکیل دهنده سبوم •  اسکوالن (squalane) به میزان 14-12% (این ماده پیشتاز ساخت کلسترول است)
مشاهده مطلب


مطلب قبلی: سنجد تلخ

مطلب بعدی: سلول چربی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !