پروتئین هیدرولیزشده ابریشم  

پروتئین هیدرولیزشده ابریشمچکیده: ترمیم کننده پوست
hydrolyzed silk protein


• پروتئین هیدرولیزشده ابریشم

update chelcheragh
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید