سورفکتانت ها: استرهای فسفات  

سورفکتانت ها: استرهای فسفات

نویسنده:

سید مسیح میرمقتدایی
کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت گلتاش

استرهای فسفات
مخففها: PE، استرهای فسفات
انواع کلی:
آلکیل اسید فسفات ها
آلکیل اتر فسفات ها
آلکیل فسفات ها
دی آلکیل پیروفسفات ها
منو آلکیل فسفات ها
استرهای فسفات
الکل های فسفاته شده (یا الکل های اتوکسیله شده).

مثال ها:

لوریل الکل + 7EO فسفات یا لوریل پلی اتیلن گلیکول فسفات.

تعریف

واکنش بین یک الکل و اسید فسفریک در شکل 3-3 نشان داده شده است. این واکنش به شکل بسیار ساده ایی مشخص شده زیرا مخلوطی از منو، دی و تری استرها به اضافه استرهای پلیمری ینز با همان مقدار اسید فسفریک اولیه ایجاد می شوند. دو ماده فسفاته کننده مورد استفاده قرار می گیرند: تترافسفریک اسید (TPA) و پنتوکسید فسفر (P2O5). واکنش های حاوی TPA به خوبی بررسی و مشخص شده اند، که در این واکنش ها محصول اصلی آن ها نوع دی استر است. اکثر محصولات صنعتی به وسیلۀ P2O5 ساخته می شوند بنابراین همانطور که انتظار می رود محصول نهایی عدتاً دی استرها هستند ولی مقادیر قابل ملاحظه ایی نیز منواستر و استرهای پلیمریک به همراه دارند.

خواص عمومی

1- عمومی: استرهای فسفات دارای خواصی مابین شوینده های غیریونی اتوکسیله شده و مشتقات سولفاته شده هستند. بنابراین سازگاری خوبی با بیلدرهای (Builders) معدنی داشته و خواص امولسیون کنندگی خوبی دارند. خصلت کف کنندگی آن ها هم حالتی متوسط و مابین غیریونی ها (دارای کف کم) و اترسولفات ها (دارای کف زیاد) می باشد.
خواص مقایسه شده اتوکسیله های اولیه و حالت بعد از واکنش آن ها با TPA به شرح زیر است.
2- حلالیت: بر اساس قسمت آبگریز، برخی از شوینده های غیریونی فسفاته (در فرم اسیدی) در آب نامحلولند در حالی که نمک های فلزات قلیایی آن ها محلولند هستند. نمک های سدیمی منواسترها با زنجیره های بلند آلکیلی حلالیت ضعیفی در آب دارند. نمک های فلزات قلیایی آن ها محلولند هستند. نمک های سدیمی منواسترها با زنجیره های بلند آلکیلی حلالیت ضعیفی در اب دارند. نمک های فلزات قلیایی محصولات ساخته شده از شوینده های اتوکسیله شده به وسیله واکنش با P2O5 (حاوی مقدار زیادی دی استر) عموماً به طور کامل محلولند. بیشتر محصولات صنعتی، نمک های پتاسیمی هستند که نسبت به نمک های سدیمی حلالیت بهتری دارند.
3- پایداری شیمیایی: مقاوم در برابر هیدرولیز با قلیاهای گرم. رنگ آن ها تغییر نکرده وو در برابر محلول های اسیدی و دماهای بالا نیز مقاوم هستند.
4- سازگاری با یون های آبکی: عمل فسفاته کردن با TPA محصولاتی با سازگاری بهتری نسبت به حالتی که از (P2¬O5) استفاده شود، ایجاد می کند؛ با آهن و دیگر یون های فلزی کمپلکس می دهند، پلی اکسی اتیله کردن این مولکول ها مقاومت خوبی در برابر آب سخت و الکترولیت تغلیظ شده ایجاد می کند.
5- خواص فعالیت سطحی: کشش سطحی دی استرها با افزایش طول زنجیره آلکیل ها کاهش می یابد؛ شاخه دار شدن زنجیره آلکیلی موجب کاهش مقادیر فعالیت سطحی نسبت به حالت بدون شاخه می شود.
6- خواص کاربردی: امولسیون شدن خوب با روغن (در این زمینه محصولات تولید شده با P2O5 بهتر هستند)؛ شویندگی خوب برای الیاف ها؛ دی استرها خصلت مرطوب کنندگی خوبی دارند، این خصلت در انواع دارای وزن مولکولی کمتر، به بهترین حالت می رسد؛ در آبکشی و شسته شدن عالی هستند؛ کف کمتری نسبت به سولفات یا سولفونات های مشابه خود دارند؛ بازدارنده خوردگی؛ خواص آنتی استاتیک دیسپرس کننده های خوب (با محصولات حاصل از P2O5 بهتر است)؛ دارای خصلت هیدروتروپی (بخصوص با زنجیره های آلکیلی کوتاه).
7- عیوب: تنها تا حد متوسطی موجب کاهش کشش سطحی محلول ابکشی می شوند؛ گران قیمت تر از سولفونات ها هستند؛ نمک های سدیمی همیشه در اب محلول نیستند لذا نمک های گرانتر یعنی انواع پتاسیمی و آلکانول آمینی، جهت انحلال پذیر بودن در محیط های آبکی مورد نیاز هستند؛ ترکیب بیشتر استرهای فسفات پیچیده بود و آنالیز آن ها مشکل است.

کاربردها

1- منسوجات: دارای خصلت روان کنندگی و یا امولسیون کنندگی همراه با خصوصیت ضدخوردگی؛ خاصیت مرطوب کنندگی در حضور قلیاها؛ افزودنی رنگرزی جهت عمل رنگرزی و نفوذ بهتر؛ استرهای زنجیره کوتاه ترکیبات آنتی استاتیک کارآمدی در تکمیل ریسندگی الیافهای مصنوعی هستند (الکل P2O5 + C8).
2- شوینده ها: جهت حل کردن غیریونی ها در لظت های بالای الکترولیت؛ در صابون های رختشویی برای اثر انتی استاتیکی بکار می روند.
3- کشاورزی: ترکیبات امولسیون کننده در علف کشها، خصوصاً هنگامی که با کودهای مایع تغلیظ شده، مخلوط شده باشند؛ عامل دیسپرس کننده برای دیسپرس کردن علف کش ها یا حشره کش ها در محلول های آبکی، که جهت پایداری بیشتر در حین ذخیره سازی بهبود می بخشد؛ افزودنی روان کننده در فلز کاری؛ الکل P2O5+6EO+C12 یک امولسیفایر خوب برای روغن های معدنی ایجاد می کند.
4- ضد کف ها: ترکیبات C18 آلکیل منواستر، ضدکف های مناسبی برای شوینده های آنیونی هستند. مشخصات تعیین مشخصات محصول مشکل است ولی به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن این دسته از شوینده ها به صورت یک مخلوط، ضروری می باشد. تست خواص شویندگی معمولاً بهترین روش کنترل کیفیت است. هرچند که بیشتر آزمون های شیمیایی متغیر بودن درصد ترکیبات در بچهای مختلف محصول را نشان می دهد.
درصد اکتیو: %100 برای اسیدها، %30-45 برای نمک های پتاسیمی.
85-110 mgKOH/g تا 5/2pH دال بر غلظت بالای منواستر است.
در 9/3pH برابر 160-220 دال بر غلظت بالای دی استر است.
تیتراسیون با KOH در دو pH متفاوت مفیدتر از یک عدد اسیدی نرمال می باشد.

surfactants phosphate esters og
استرهای فسفات


• استرهای فسفات

beauty12

برای اطلاع از سرفصل های پکیج آموزشی، کلمه اسکین تراپی را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید یا روی لینک اسکین تراپی کلیک کنید و اینترنتی خرید کنید

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- قلیا = Alkali قلیا، باز متضاد اسید
قلیاها، مواد قلیایی، بازها، مواد با خاصیت بازی
عصب هایی که پیام را از حسگرهای بیرونی دریافت نموده و به مغز منتقل می کنند.
alkalinity = قلیاییت

alkalizing agent = عامل قلیایی کننده، ماده ای که به محصول خاصیت قلیایی می دهد، مثل آمونیاک در رنگ مو

alkalizing ingredient = ماده قلیایی کننده

desincrustation or an alkaline softening solution = دزن یا محلول نرم کننده قلیایی
alkalizing ingredient
ماده قلیایی کننده
desincrustation or an alkaline softening solution
دزن یا محلول نرم کننده قلیایی
2- عیوب = Blemishes
blemishes, blemish, small mark or flaw on the face = بلمیش، لکه یا عیوب کوچک روی پوست
بلمیش ها
3- شیمی = Chemistry شیمی 

organic chemistry = شیمی آلی 

AROMA CHEMICALS, Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. = مواد شیمیایی آروماتیك یا آروماكمیكال ها مولکول‌هایی هستند كه از محصولات طبیعی به دست می‌آیند یا به صورت سنتزی ساخته می‌شوند و بو دارند. بسیاری از مواد شیمایی آروماتیك بوی شبیه مواد طبیعی دارند. به عبارت دیگر شبیه مولکول‌هایی هستند كه از طبیعت به دست می‌آیند.

organic chemistry = شیمی آلی
chemistry
شیمی
organic chemistry
شیمی آلی
شیمی آلی
4- حلال = Solvent حلال
حلال ها

residual solvents = حلال باقیمانده

solvent extraction = استخراج با حلال

EXTRACTION, Extraction with volatile solvents is the most effective and commonly used method to obtain essences. = استخراج: استخراج با حلال های فرّار موثرترین و رایج ترین روش به دست آوردن گیاهان است.

EXTRACTS, Concentrated perfume or flower products obtained through the process of extraction using volatile solvents. = عصاره: محصولات حاصل از استخراج با حلالهای فرّار كه تغلیظ شده است.

ABSOLUTE, Highly concentrated perfume ingredient obtained by the alcohol extraction of the concrete. The concrete is obtained by the solvent extract of the plant material. = ابسولوت به ماده عطری بسیار غلیظ می‌گویند كه با استخراج الكلی كانكریت­ها به دست می‌آید. كانكریت با روش استخراج با حلال از گیاهان به دست می‌آید.

CONCRETE, Solid waxy substance obtained by the solvent extraction of plant material, e.g., flowers, bark, leaves, etc. The absolute is obtained by alcohol extraction of the concrete. = كانكریت: ماده مومی شكل جامد كه با روش استخراج با حلال از مواد گیاهی مثل گلها، ساقه و برگ درختان به دست می آید. ابسولوت از استخراج الكلی كانكریت ها به دست می آید.

solvent extraction, Liquid–liquid extraction also known as solvent extraction and partitioning, is a method to separate compounds based on their relative solubilities in two different immiscible liquids, usually water and an organic solvent. = استخراج با حلال یا استخراج مایع مایع که به آن پارتیشنینگ نیز می گویند، روشی برای جداسازی ترکیبات بر مبنای حلالیت نسبی آن ها به دو فاز مایع غیر قابل امتزاج (معمولا آب و فاز حلال ارگانیک) می باشد
solvent extraction
استخراج با حلال
solvent extraction2
solvents
حلال ها
5- لوریل = Lauryl لوریل

lauryl alcohol = لوریل الکل، الکل چرب با شاخه آلکیل 12 کربنه
کلاژن و الاستین نقش اساسی در سفتی و قوام پوست دارند.
Lauryl sulfate = لوریل سولفات
dying and toning=رنگ کردن و تغییر رنگ دادن مو
sodium lauryl sulfate = سدیم لوریل سولفات 

Laureth = lauryl ether = لورت = لوریل اتر

Sodium lauryl sulphate = سديم لوريل سولفات
lauryl
لوریل
sodium lauryl sulfate
سدیم لوریل سولفات
6- قلیاها = Alkalis قلیاها، مواد قلیایی، بازها، مواد با خاصیت بازی
عصب هایی که پیام را از حسگرهای بیرونی دریافت نموده و به مغز منتقل می کنند.
7- آنیونی = Anionic آنیونی، دارای بار الکتریکی منفی
8- آب سخت = Hard Water آب سخت
hard water
آب سخت
9- علف کش = Herbicides علف کش 
herbicides
علف کش
10- مقاومت = Resistance مقاومت

wear resistance = مقاومت در برابر فرسایش

water resistance = مقاومت در برابر آب

combing resistance = مقاومت مو در برابر شانه

natural resistance = مقاومت طبیعی
دستگاه عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است.
maximum resistance to electrolytes = مقاومت حداکثری نسبت به الکترولیت ها
11- حلالیت = Solubility
limited solubility = حلالیت محدود
12- افزودنی = Additive ماده افزودنی، ماده ای که به محصول اضافه می شود. 
مبنای جدید محاسبه میزان محافظت فرآورده ضد آفتاب که مبنای محاسبه در آن نسبت جذب متوسط UVA به جذب متوسط UVB است. در این سیستم اگر این نسبت بین 0.7 تا 0.8 باشد، سه ستاره تعلق می گیرد.
13- شویندگی = Detergency پاک کنندگی، دترجنسی
دسته ای از پلی ساکاریدها که از اگزوز آمین ها مشتق شده و با پروتئین ها در ترکیب است. فضای بین سلول ها با ماکرومولکول هایی از جنس کلاژن، الاستین و گلایکوز آمینو گلایکن ها و پروتئوگلایکن ها پر شده است.
Detergency mechanism = مکانیسم شویندگی
14- اتوکسیله = Ethoxylated اتوکسیله، ترکیبی به آن مولکول اتیلن اکساید اضافه شده. 
15- هیدرولیز = Hydrolysis
16- صابون ها = Soaps صابون ها

Cold cream soaps = صابون های حاوی کلدکرم 

antimicrobial soaps = صابون های آنتی میکروبی
antimicrobial soaps
صابون های آنتی میکروبی
soaps
صابون ها
17- کشش سطحی = Surface Tension
surface tension of water = کشش سطحی آب 
surface tension of water
کشش سطحی آب
18- الکترولیت = Electrolite الکترولیت 
19- پلی اتیلن = Polyethyene
20- امولسیفایر = Emulsifier امولسیون ساز، امولسی فایر
دیگر بیماری های دهانی مثل آبسه های دندانی، پوسیدگی دندان، ورم لثه و زخم دهان (تبخالی یا باکتریایی) ممکن است رخ دهد. امولسیون سازها

co-emulsifier = کمک امولسیون کننده، ترکیباتی که با کاهش اندازه ذرات و معلق کردن ان ها به امولسیون کردن کمک می کنند. 

co-emulsifiers = کمک امولسیون کننده 

lamellar emulsifier = امولسیون کننده های لاملار 

surfactant or emulsifier = سورفکتانت یا امولسیفایر
emulsifier
امولسیون ساز، امولسی فایر
emulsifiers
امولسیون سازها
21- کنترل کیفیت = Quality Control کنترل کیفیت 

quality control laboratory = آزمایشگاه کنترل کیفیت 
quality control laboratory
آزمایشگاه کنترل کیفیت
quality control
کنترل کیفیت

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید