سورفکتانت ها: سارکوزینات ها  

سورفکتانت ها: سارکوزینات ها

نویسنده:

سید مسیح میرمقتدایی
کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت گلتاش

سارکوزینات ها

نامگذاری

انواع کلی
سارکوزیناتها
مشتقات N – آسیل سارکوزین (N – متیل گلیسین CH3NHCH2COOH)
مثالا: لوریل سارکوزین
C12H25CON(CH3)CH2COOH

از کلرید یک اسید چرب و N متیل گلیسین تهیه می شود.
RCOCl + CH3NHCH2COOH → RCON(CH3)CH2COOH + NaCl

(به وسیلۀ قلیاها کاتالیز می شود).
محصول حاصل حاوی کلرید سدیم خواهد بود که قابل حذف کردن است. بیشتر محصولات تجاری حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای کلرید سدیم هستند.

خواص عمومی

1- عمومی: اسیدی تر از فتی اسیدها است لذا نیاز کمتری به اجتناب از اسید آزاد بوده و کنترل pH نیز آسانتر است؛ خواصی مشابه ایزتیونات ها دارد.
2- حلالیت: نمک سدیمی آن چندان در اسید یا pH خنثی محلول نیست ولی کمی در قلیاها قابل انحلال است؛ نمک TEA در pH خنثی حلالیت بیشتری دارد.
3- سازگاری با شوینده های دیگر: سازگاری خوب با آنیونی ها؛ غیر یونی ها و کاتیونی ها داشته البته به طوری که از نظر خواص ضد باکتری اثر منفی ندارند؛ سازگار با افت کشهای فنلی و چهارتایی (آمونیومی).
4- سازگاری با یون های آبکی: دارای سازگاری بسیار خوبی است به طوری که مثلاً نمک TEA آن در آب سخت کف خوبی ایجاد می کند.
5- پایداری شیمیایی: پایدار در محیط های اسیدی در دمای نرمال؛ ناپایدار در اسیدهای قوی یا در اسید با دمای بالا، که متعاقباً در این شرایط خصلت کف کنندگی و غلظت دهندگی خود را از دست می دهد.
6- خواص کاربردی: ایجاد کف خوب حتی در حضور سبوم یا روغن ها؛ میزان کف بهتر در آب های سخت نسبت به آب های نرم؛ دیسپرس کننده خوب صابون های آهکی؛ ادعا شده است تا حدودی دارای خصلت بازدارندگی رشد باکتری می باشد.

کاربردها

1- محصولات خانگی: به عنوان یکی از ترکیبات خمیر دندان، بازدارنده آنزیم، کف کننده قوی و زداینده خوب بکار می رود؛ در صابون های مایع مورد استفاده قرار می گیرد.
2- مراقبت شخصی: عامل کف کننده در شامپوها، افزایش دهنده کف آلکیل سولفات ها در حضور سبوم و ایجاد کف خوب در حضور صابون ها؛ عامل دفع کننده سمیت (حساسیت زایی) در شامپوها؛ افزودن این ترکیب به شوینده های آنیونی جهت ملایم تر کردن آن ها، حالت دهندگی و کف کنندگی؛ جهت آماده سازی برای اصلاح صورت و بدن؛ مورد مصرف در کف های مخصوص حمام و پاک کننده های صورت.
3- برای آماده سازی و ضدعفونی قبل از عمل جراحی
4- بازدارنده خوردگی

مشخصات

اکتیو: 30% برای نمک سدیم، %40 برای نمک TEA
ارزش اسیدی: 50-60 mgKOH/g
کلرید سدیم: %1-5

sarcosinate preparation
واکنش تهیه سارکوزینات ها
surfactants sarcosinates og
سارکوزینات ها


• سارکوزینات ها

5DVD2
برای دریافت سرفصل ها و اطلاعات بیشتر، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 ارسال فرمایید.

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- حلالیت = Solubility
limited solubility = حلالیت محدود
2- سبوم = Sebum
sebocyte, any of the cells that make up the sebaceous glands, and secrete sebum = سبوسیت، سبوسایت، سلول های تشکیل دهنده غدد سبابه که سبوم ترشح می کنند 

sebumeter = سبومتر، دستگاه سنجش میزان سبوم پوست

scalp excess sebum = چربی های اضافی پوست سر
دانه هایی با خاصیت فلورسنت که برای تقلید از ملانوزوم در آزمایش ارزیابی ممانعت از ملانوزوم برای اثربخشی وایت اسنس استفاده شد.
sebum triglycerides = تری گلیسیرید های سبوم

sebum in the sebaceous glands = سبوم در غدد سبابه 
بالم، بوم یا بلسان به پمادهای معطری گفته می شود که برای رفع مشکلات پوستی استفاده می شوند. بالم لب را بوم لب و بلسان لب هم ترجمه کرده اند. بوم معادل فرانسوی کلمه بالم است و معنای لغوی آن در فرانسوی، مرهم می باشد.
excess sebum = سبوم اضافی 

sebum production = تولید سبوم
سبوم


تلفظ sebum in the sebaceous glands ↓


تلفظ sebum ↓


تلفظ sebum2 ↓
3- آنیونی = Anionic آنیونی، دارای بار الکتریکی منفی
4- کاتیونی = Cationic
aluminum salts and cationic ingredients = نمک های آلومینیوم و ترکیبات کاتیونی 
کاتیونیک، کاتیونی

cationic peptide = پپتید کاتیونی
5- گلی = Floral
hyrdosol, Herbal distillates, floral waters, hydrosols, hydrolates, herbal waters, and essential waters, are aqueous products of distillation. = هیدروسل، مقطره گیاهی، گلاب، هیدرولات ها، آب اسانسی، محصول آبی تقطیر
پلی هولوزیدها مشابه هیالورونیک اسید تا چندین برابر حجم خود آب جذب می کنند. فلورال، بر پایه رایحه گل ها
6- آمونیوم = Ammonium آمونیوم
7- جار = Jar

تلفظ blender jar ↓
8- ناپایدار = Unstable ناپایدار
9- نرم = Loose
adherent and loose white flakes = پوسته های سفید نرم و چسبنده

loose powder = پودرهای نرم
شل، نرم


تلفظ loose powder ↓
10- افزایش دهنده = Enhancer
penetration enhancer = افزایش دهنده قدرت نفوذ
تقویت کننده
11- آب سخت = Hard Water آب سخت


تلفظ hard water ↓
12- اسید چرب = Fatty Acid
Lauric acid, dodecanoic acid, saturated fatty acid with a 12-carbon atom chain = لوریک اسید، دودکانوئیک اسید، اسید چرب اشباع شده با 12 اتم کربن

coconut fatty acid diethanolamide = کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید

exogenous fatty acids = اسیدهای چرب منابع خارجی

non-esterified fatty acids, NEFA = اسیدهای چرب استری نشده

unsaturated fatty acid = اسیدهای چرب غیر اشباع
محصول آرایشی که برای شکل دادن به موها یا تثبیت آرایش موها استفاده می شود اسید چرب 
13- ضد باکتری = Antibacterial ضد باکتری
14- قلیا = Alkali
alkalizing agent = عامل قلیایی کننده، ماده ای که به محصول خاصیت قلیایی می دهد، مثل آمونیاک در رنگ مو
قلیاها، مواد قلیایی، بازها، مواد با خاصیت بازی
قلیا، باز متضاد اسید

alkalizing ingredient = ماده قلیایی کننده
پودرهای آرایشی که به فرم نرم و پرس نشده عرضه می شوند. در مقابل پودرهای فشرده
alkalinity = قلیاییت


تلفظ alkalizing ingredient ↓
15- سمیت = Toxicity
safe ecotoxicity = اکو توکسیسیتی ایمن، ایمن برای محیط زیست، بی ضرر برای محیط زیست 

acute oral toxicity = مسمومیت دهانی حاد 

cytotoxicity = سمیت سلولی 

ecotoxicity = سمیت محیطی 

phototoxicity = سمیت نوری 

toxicity tests = آزمون سمیت

aquatic toxicity = سمیت آبی 
سمیت


تلفظ toxicity ↓
16- غیر یونی = None Ionic غیر یونی
17- قلیاها = Alkalis قلیاها، مواد قلیایی، بازها، مواد با خاصیت بازی
18- اصلاح صورت = Shaving تراشیدن
19- حساسیت زایی = Allergenic
hypoallergenic, relatively unlikely to cause an allergic reaction = هیپوالرژنیک، نسبتاً غیرمحتمل برای ایجاد واکنش آلرژی 
خاصیت آلرژی زایی، حساسیت زایی


تلفظ hypoallergenic ↓
20- پاک کننده های صورت = Facial Cleaners پاک کننده ای صورت
21- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓
22- لوریل = Lauryl
sodium lauryl sulfate = سدیم لوریل سولفات 


تلفظ lauryl ↓


تلفظ sodium lauryl sulfate ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید