مواد اولیه و سازنده خمیر دندان  

مواد اولیه و سازنده خمیر دندان

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
لطفا از تماس تلفنی با این شماره خودداری فرمایید. این شماره فقط جهت پیام متنی با واتسپ می باشد.
چکیده: موادي كه در تهيه خميردندان استفاده مي شوند مي توانند به گروه هاي زير دسته بندي شوند: • مواد پاك كننده و جلادهنده، • دترجنت ها و مواد كف كننده، • هيومكتانت ها يا مواد جاذب الرطوبه، • تركيبات پيوند دهنده، • مواد شيرين كننده و طعم دهنده، • مواد متفرقه با مقاصد درماني، سفيدكنندگي، نگهدارنده ها)
مواد اولیه خمیر دندان
موادي كه در تهيه خميردندان استفاده مي شوند مي توانند به گروه هاي زير دسته بندي شوند.
مواد پاك كننده و جلادهنده
دترجنت ها و مواد كف كننده
هيومكتانت ها يا مواد جاذب الرطوبه
تركيبات پيوند دهنده
مواد شيرين كننده و طعم دهنده
مواد متفرقه (با مقاصد درماني، سفيدكنندگي، نگهدارنده ها)

مواد پاك كننده و جلادهنده

مواد پاك كننده و جلادهنده براي زدودن لكه هاي دندان استفاده مي شود و معمولاً نصف وزن خميردندان را تشكيل مي دهد. موادي را كه برای اين منظور استفاده مي شوند معمولاً عبارتند از:
كلسيم پيروفسفات با فرمول Ca2O7P2 كه به فرم پودر سفيد رنگ غيرقابل حل در آب موجود است سايندگي ملايمي دارد و مي تواند به عنوان ماده اي منفرد براي پاك كردن و جلا دادن به دندان استفاده شود. اين ماده همچنين به عنوان ساينده در خميردندان هاي فلورايد دار استفاده مي شود چرا كه با استانوس فلورايد سازگار بوده و با آن برهم كنشي ندارد.

دي كلسيم فسفات (كلسيم فسفات دوبازي يا دي كلسيم ارتوفسفات ) ماده پودري شكل بدون بو و بدون طعم است كه به ميزان اندكي در آب قابل حل مي باشد. يكي از پركاربردترين مواد اوليه براي پاك كردن و جلا دادن به دندان است و گريدهاي خاصي از آن براي استفاده از محصولات دهان و دندان باید استفاده شود.
CaHPO4.2H2O and CaHPO4
فرمول بسته دی کلسیم فسفات

نکته: پیشوند دی به معنای دو اتم کلسیم نیست. بلکه به خاطر آن است که دو پروتون از اسید فسفریک استخلاف شده است.
تري كلسيم فسفات (كلسيم فسفات، كلسيم اُرتوفسفات ، يا كلسيم فسفات سه بازي ) عمدتاً به صورت آمیخته با كلسيم هيدروژن ارتوفسفات (CaHPO4)وجود دارد. و به عنوان يك پودر بی شکل بي رنگ و بي طعم در دسترس است. در آب قابل حل نمي باشد و به عنوان ساينده ملايم و ماده جلادهنده استفاده مي شود.


كلسيم كربنات (كلسيم كربنات ترسیبی ) يك پودر ميكروكريستالي بدون طعم و بدون بو است كه در هوا پايدار است و در آب عملاً غيرقابل انحلال مي باشد. به صورت تجاري به فرمهاي با گريدهاي مختلفي براي استفاده در دسترس است و در دانسيته هاي مختلف سبك ، متوسط ، غليط و بسيار غليظ . نوع سبك و متوسط در پاك كننده ها و جلادهنده هاي منفرد استفاده مي شود.
CaCO3

گچ (creta يا گچ آماده ) فرم طبیعی كليسم كربنات به عنوان يك ماده خردشونده بدون شکل سفيد يا سفید مایل به خاكستري در دسترس است. در هوا پايدار بوده در آب غيرقابل حل مي باشد ولي به علت رنگ off-white (سفید مایل به خاکستری) آن معمولاً در غلظت هاي بالا استفاده نمي شود. اغلب به عنوان يكي از مواد اوليه پودرهاي تميزكننده دندان استفاده مي شود.


منيزيم تري سيليكات: منيزيم سيليكات هيدراته است كه فرمول آن 2MgO.3SiO2 بوده و حاوي آب تبلور می باشد. يك پودر نرم، سفيد، بدون بو، بدون طعم بدون ریگ است و در آب غيرقابل حل مي باشد. معمولاً با پاك كننده ها و جلادهنده هاي ديگر به عنوان ضداسيد ملايم استفاده مي شود. در مفيد بودن آن به عنوان يك ماده اوليه براي محصولات پاك كننده دندان شبهاتي وجود دارد.

آلومينيوم هيدروكسيد (آلومينيوم هيدرات) AL2O3.3H2O يا AL(OH)3 با ديگر مواد به عنوان پاك كننده و جلادهنده استفاده مي شود. اين ماده به دو فرم به صورت تجاري موجود است:
1- به فرم پودر ميكروكريستالي سفيد
2-به فرم ژل سوسپانسيون
فرم پودري به خاطر اثر سايندگي و پاك كنندگي استفاده مي شود اما فرم ژلي يك ضد اسيد كند ولي مؤثر است. درجايي كه با ديگر تركيبات ناسازگاري وجود دارد، مي تواند به عنوان جايگزين تركيبات كلسيم استفاده شود. فرم ژله اي آلومينيوم هيدروكسيد، ويژگي هاي تيکسوتروپيك ويژه اي دارد.
نکته: تیکسوتروپیک به سیالاتی می گویند که در اثر هم زدن و اختلاط، ویسکوزیته شان برای مدتی کاهش می یابد. مثلا سس گوجه را وقتی هم می زنید برای چند ثانیه ای روان می شود و از بطری اش خارج می شود و سپس بعد از چند ثانیه به حالت ویسکوز اولیه بر می گردد.


آمونيوم فسفات دوبازي (دي آمونيوم فسفات) HPO4))2(NH4) به صورت كريستال هاي سفيد رنگ يا پودرهاي سفيد رنگ هستند و در آب قابل حل مي باشند و كمي محيط را قليايي مي كنند. اين ماده گاهي به عنوان ماده اوليه محصولات پاك كننده دندان بر پايه آمونياك استفاده مي شود.


دترجنت ها و مواد كف كننده

دترجنت ها و مواد كف كننده در خميردندان استفاده مي شوند و با پايين آوردن كشش سطحي، اثربخشي خود را در زمينه پاك كردن ايفا مي كنند. پايين آوردن كشش سطحي نفوذ خميردندان را در داخل مواد باقيمانده و آلاينده ها افزايش داده و به زدايش آنها كمك مي كند. دترجنت ها همچنين نقش امولسيون كنندگی دارند و به زدودن مخاط کمک می کنند.
در گذشته از صابون به عنوان عامل کف کننده و دترجنت در خميردندان استفاده مي شد اما عيب بزرگ آن قلياييت شديد صابون مي باشد. پودر صابون های دنداني به رنگ سفيد هستند. پاك كننده سنتزي امروزه جايگزين صابون در خميردندان ها شده اند. مواد دترجنت سنتزي در محيط هاي اسيدي و قليايي مؤثرتر هستند و رسوب كلسيم در آب سخت و در مجاورت آب دهان تشکیل نمی دهند.
دترجنت هايي كه در خميردندان استفاده مي شوند عبارتند از:
1-سديم لوريل سولفات
2-منيزيم لوريل سولفات
3-سديم لوريل ساركوزينات
4-سديم لوريل سولفو استات
5-دي اكتيل سديم سولفوسوكسينات
6-مونوگليسيريدها، سولفات ها و سولفونات ها

طبقه بندي اين مواد بر اساس بو، طعم، كف كنندگي، امولسيون كنندگي، پاك كنندگي، پايداريشان در برابر اسيدها و قلياها و سازگاريشان با ديگر مواد موجود در خميردندان مي باشد. محبوب ترين ماده دترجنت موجود در خميردندان سديم لوريل سولفات مي باشد.

سدیم لوریل سولفات مناسب خمیر دندان:
گريدهاي مرغوب سديم لوريل سولفات براي استفاده از خميردندان باید استفاده شود. اين نوع ويژه از برش متوسط يا سبك لوريل الكل ساخته می شود كه فقط درصد كمي از آن سولفاته نشده است. فرايند تصفیه سديم لوريل سولفات شامل استخراج با حلال است كه آلاينده هاي تلخ مزه را مي زدايد. اين گريد خالص از سديم لوريل سولفات به فرم سوزني شكل و خشك شده در خشك كن هاي پاششي در دسترس است.

از سدیم لوریل سولفات سوزنی تصفیه شده به عنوان دترجنت در خمیر دندان استفاده می شود.

هومكتانت ها، مواد جاذب الرطوبه

مواد جاذب الرطوبه براي جلوگيري از خشك شدن خميردندان استفاده مي شود و كمي قابليت انعطاف و شکل پذیری به خميردندان مي دهد. مقدار ماده هيومكتانت مورد نياز براي فرمول، بستگي زيادي به وزن مخصوص پودرهاي استفاده شده در محصول دارد. اگر مواد پودري، وزن مخصوص پاييني داشته باشند مقدار هومكتان كمتري مورد نياز است. نسبت هومكتان مي تواند بين 5 تا 10 درصد و تا حداكثر 30 درصد متغير باشد. اما به عنوان يك قاعده كلي، درصدهاي پايين هومكتانت پيشنهاد نمي شود.
معمولاً فقط سه نوع هومكتانت براي استفاده از خميردندان در نظر گرفته مي شود كه عبارتند از:
•گليسيرين
•پروپيلن گلايكول
•سوربيتول
در بين آنها گليسيرين پركاربردترين ماده جاذب الرطوبه است چرا كه محصول را براق مي كند و خواص و رفتار آن در تماس با مواد ديگر خمير بسيار شناخته شده است. علاوه بر اين، گليسيرين به عنوان يك ماده شيرين كننده هم نقش مفيدي دارد.

گلیسیرین

پروپيلن گلايكول به خمير، قوام نرم تري مي دهد و براي پودرهايي كه وزن مخصوص بالاتري دارند مي تواند نسبت به ديگر هومكتانت ها موجه باشد. اما پروپيلن گلايكول كمي تلخ مزه است.

پروپیلن گلایکول


شربت سوربيتول اغلب به عنوان جايگزين گليسيرين استفاده مي شود و مزايايي نسبت به گليسيرين دارد. ويسكوزيته شربت سوربيتول از گليسيرين بالاتر بوده و وقتي در همان ميزان استفاده شود خميرهاي محكمتري با شكل پذيري خوب ايجاد مي كند. سوربيتول همچنين نسبت به گليسيرين چسبندگي كمتري دارد و در ممانعت از جدايش آب مؤثر است.

ساختار مولکولی سوربیتول

سوربیتول مایع همان شربت سوربیتول است

مواد پيوند دهنده

مواد پيوند دهنده به عنوان اکسیپیان در خميردندان استفاده مي شود تا قوام خمیر را بهبود داده و حفظ كند. كلوئيدهاي آب دوست متعددي در دسترس است كه به سيستم هاي آبي ويسكوز يا موسيلاژها امكان حفظ تعادل كلوئيدي و ممانعت از جدايش خميرها در شرايط حدي دمايي (دماهاي خيلي بالا يا خيلي پايين) را مي دهد. مقدار كلوئيد مورد نياز براي ايجاد يك خمير پايدار معمولاً در محدوده 1 تا 5/2 درصد است و اين محدوده بستگي به قدرت ژل و رفتار آن در تركيب با ديگر مواد موجود در محصول دارد.

کاربرد کتیرا در ساخت خمیر دندان

گليسيرين به دست آمده از نشاسته، گلوكز مايع و شربت هاي ساده در گذشته به عنوان اكسيپيان استفاده مي شدند و متعاقب آن از كارايا ، صمغ عربي و صمغ كتيرا موسيلاژ تهيه مي شد. در بين اين مواد طبيعي، فقط صمغ كتيرا همچنان در فرمولاسيون هاي مدرن خميردندان استفاده مي شود. کتیرای ايراني با روش برش دادن گونه هاي مختلف آسترالاگوس (گون کتیرا ) به دست مي آيد و به صورت پَرَك هاي ريبون مانند يا له شده به صورت پودرهاي نرم در دسترس است.

كتيرا با كيفيت هاي مختلفی قابل استحصال است اما فقط مواد پودري نرم و با كيفيت بالا براي استفاده از خميردندان توصيه مي شود. نسبت مورد نياز بسته به ويسكوزيته محلول آبي يا ژل بدست آمده از صمغ دارد.
براي اطمينان از قوام محصول نهايي بايد قدرت ژل از بچ به بچ اندازه گیری و کنترل گردد. براي تسهيل تهيه موسيلاژهاي كتيرا، پودر صمغ باید در مقدار مناسبي از گليسيرين يا الكل قبل از اضافه كردن آب، خیسانده شود. با این کار مانع از تشكيل لخته و توده خواهیم شد. خميردندان هاي تهيه شده با كتيرا، قوام خود را در هنگام انبارش حفظ می کند. همچنين در شرايط نگهداري گرم و سرد پايدار هستند و در مقابل تغييرات pH شكسته نمي شوند.

استفاده از خزه ایرلندی به عنوان پیوند دهنده
موسيلاژهاي آبي به دست آمده از Chondrus يا خزه ايرلندي به عنوان ماده پيوند دهنده استفاده مي شود. خزه ايرلندي كه به آن carrageen هم مي گويند حاوي جلبك كندروس كريسپوس است كه بعد از جمع آوري با آب دادن و تماس با خورشيد تا حدودی رنگزدایی و سپس خشك مي شود.

Chondrus crispus
ماده خشك شده در اثر افزودن به آب ژلاتيني و چسبنده مي شود. محلول 3 درصد آن در آب جوش در هنگام سرد شدن، تشكيل يك ژل باقوام مي دهد. عصاره ها به فرم پودري در شكل ها، رنگ ها ويسكوزيته و قدرت ژل هاي مختلف موجود است. اما برای خمیر دندان، فقط آن نوع كه به رنگ زرد رنگ پريده هستند بايد استفاده شود. مشتقات خزه ايرلندي نیز وجود دارد. موسيلاژ آبكي و ژل هایی كه از اين مواد تهيه شده اند، در نوسانات دمايي نرمال پايدار هستند اما طبيعت ملايمتري از ژل هاي به دست آمده از كتيرا دارند و ژل حاصل از آنها نسبت به ژل های کتیرا، خاصيت تيکسوتروپيك بيشتري دارد.
در هنگام فرمول بندي با این ترکیبات، باید زمانی نیز برای فرایند رسیده شدن اختصاص داده شود تا ژل به قوام نهايي برسد. خميرهاي بدست آمده از عصاره هاي خزه ايرلندي بافت نرم جذابي دارند، به خوبي روي مسواك پخش مي شوند و به شكل يك نوار محكم باقي نمی مانند.

CMC به عنوان پیوند دهنده

مواد ديگري براي خاصيت پيونددهندگي توصيه شده است. در ميان اين مواد متيل سلولز و سديم كربوكسي متيل سلولز شناخته شده اند. اين مواد سنتزي در آب پخش شده و افزايش حجم مي دهند و محلول هاي كلوئيدي ويسكوز شفاف تا شيري رنگ تشكيل دهند.

متيل سلولز يك پودر فيبري خاكستري سفيد رنگ است كه مشتقات سديمي آن به فرم پودرهاي جاري شونده يا به فرم دانه اي در دسترس است. هر دو ماده پايداري خوبي دارند، سمي نيستند، بدون رنگ و بدون طعم مي باشند. بسته به درجه اتري شدن سلولز محلول هاي كلوئيدي با ويسكوزيتي كم، متوسط و بالا ايجاد مي كنند.

سدیم آلژینات به عنوان پیونددهنده

سديم آلژينات خالص شده رفتار كلوئيدي هيدروفيلي خوبي دارند. اين ماده از جلبك قهوه اي يا از Kelp استخراج شده و به فرم پودري در دو گريد تصفیه شده و صنعتی در دسترس است. گريد صنعتي قهوه اي تيره است و فقط گريد تصفیه شده كه بي رنگ و خالص است مي تواند در خميردندان استفاده شود.
ويسكوزيته موسيلاژهاي آلژينات با افزودن يون هاي كلسيم افزايش مي يابد. اين يون ها مسئول رسوب كلسيم آلژينات هستند و اين موضوع باید در هنگام فرمول بندی در نظر گرفته شود.

کاربوپول به عنوان پیونددهنده

كاربوپول 934 (كربوكسي وينيل پليمر ) به صورت پودر پف دار سفيد عرضه می شود. قوام دهندگي و معلق كنندگي مفيدي دارد و خميرهاي بدست آمده با اين ماده، درخشش خوبي دارد، بافت همواري دارند و ويسكوزيته اش در زمان انبارش پایدار است. اين خميرها سفت بوده و قوام بالايي دارند اما وقتي فشار اندكي به آنها اعمال مي شود از پك تيوب جاري مي شوند. كاربوپول 934 به فرم اسيد آزاد عرضه شده و فرم ژله اي آن با خنثي سازي محلول اسيد تشكيل مي شود. براي تهيه خمير، توصيه مي شود كه فرم اسيدي با بخش مايع مخلوط شود و مواد قابل حل فرمولاسيون اضافه شود و محلول اسيدي نهايي قبل از اضافه كردن مواد پاك كننده و جلادهنده خنثي سازي شود.

مشخصات دقیق کاربوپول 940 (کربوکسی وینیل پلیمر)

ژل کاربوپول


بنتونیت و ویگام به عنوان پیونددهنده

بنتونيت (محصول شركت برك ) و ويگام (محصول شركت واندربيلت ) نیز پیوند دهنده های خوبی هستند. بنتونيت خاك رس تشكيل شده از آلومينيوم و سيليكات است و در اثر جذب آب متورم مي شود. ژل هاي بدست آمده از بنتونيت، پايداري خوبی دارند ولی رنگ شان تیره است. ويگام (منيزيم آلومينيوم سيليكات) با جذب آب، ژل هاي خوش رنگي ايجاد مي كند. ويسكوزيته ژل های به دست آمده از ویگام با حضور الكتروليت ها دچار تغییر می شود.

پودر بنتونیتپودر ویگام (منیزیم آلومینیوم سیلیکات)تركيبات شيرين كننده و طعم دهنده

تركيبات شيرين كننده و طعم دهنده مهمترين تركيبات خميردندان هستند چرا كه تأثير زيادي در مقبوليت محصول نهايي دارد.

سدیم ساخارین

سديم ساخارين (ساخارين قابل حل در آب ) معمولاً به عنوان ماده شيرين كننده در غلظت هاي بين 05/0 تا 3/0 درصد استفاده مي شود. غلظت مورد نياز در فرمول، بسته به اثر شيرين كنندگي گليسيريني دارد كه در آن فرمول استفاده شده است.

سديم ساخارين
کلروفرم
كلروفوم به عنوان شيرين كننده و طعم دهنده و به خصوص براي پوشاندن مزه گچ مانند و رفع احساس خشکی دهان در فرمولاسیون خمیر دندان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. كلروفوم شيريني طراوت بخشي به خميردندان مي دهد در حالی که طعم شیرین ساخارین، از نوع متالیک است. کلروفرم همچنين خاصیت پِرِزِرواتيو يا نگهدارنده دارد.


اسانس های روغنی

محبوب ترين طعم هاي خميردندان آنهايي است كه با روغن نعناع فلفلي يا تركيب نعناع فلفلي و نعناع به دست می آید و در آنها طعم نعناع غالب است. روغن نعناع فلفلي گریدهای متفاوتی دارد و فقط گرید مرغوب می تواند در خميردندان استفاده شود.

روغن هاي به دست آمده از گلهاي نعنا فلفلی رايحه ملايم ويژه اي دارند و نبايد با روغن هاي Arvenis كه از برزيل يا چين به دست مي آيد اشتباه گرفته شود. روغن هاي آروِنيس که براي تقلیب نعناع فلفلي استفاده مي شوند، بوي زمختی دارند و طعم آنها چرب و كاه مانند است.

Arvenis oil

براي استفاده از خميردندان بهتر است از نعناع فلفلی های آمریکایی و ایتالومیچام استفاده شود.
طعم دهنده هاي ديگري كه درمقادیر کم براي اصلاح طعم نعناع فلفلي- نعناع استفاده مي شوند عبارتند از: آنتول ، اوژِنول ، اكاليپتول ، سینامون (دارچین)، كاسيا (دارچين چيني)، كاراوِي (نوعي رازيانه) و وینترگرین
تايمول خاصیت باكتري كش دارد و در مقادير كم، اثر طعم دهندگي نیز دارد. به طور مشابه مقادير كوچكي از روغن آويشن مي تواند براي دستيابي به طعم دلخواه استفاده شود.

ThymeThymol

منتول اغلب به طعم دهنده ها (به خصوص به طعم دهنده هاي بر پايه نعناع- نعناع فلفلي) اضافه مي شود. چراکه طراوت بخش بوده و در دهان احساس خنکی به جا می گذارد. منتول طبيعي بهترین اثربخشی را دارد. برخي منتول هاي سنتزي از نظر طعم شبیه منتول طبیعی هستند اما مزه تلخ و خنك كنندگي كمتري دارند.

میزان مصرف آمیزه اسانس های روغنی از 1 تا 3 درصد بسته به مقدار شيرين كننده ها و همچنين بسته به اينكه از صابون يا از دترجنت هاي سنتزي به عنوان ماده پاك كننده استفاده شده می تواند متغیر باشد. طعم نهايي محصول بستگي به ميزان روغن هاي معطر به كار رفته در خمیر دندان دارد.

مواد متفرقه

پارافین در خمیر دندان
پارافين مايع گاهي به عنوان روان کننده در خمیردندان استفاده مي شود. خصوصاً در خميردندان هاي حاوي صابون. مقدار اندكي پارافين (تقريباً يك تا دو درصد) كافي است. حتي اگر خمير به شكل قابل توجهي سفت در انبار سفت شده باشد، این میزان پارافین خمیر را قادر می سازد تا بدون فشار زياد از تيوب خارج شود.

پانکراتین در خمیر دندان

در بين ديگر تركيباتي كه براي استفاده از خميردندان مناسب هستند مي توان پانکراتین اشاره كرد كه براي نرم كردن و تسهيل زدايش جرم دندان بدون آسيب زدن به ميناي دندان به میزان 2 درصد در فرمولاسیون خمیر دندان استفاده مي شود.
مواد لکه بر و سفیدکننده
سديم پِربورات، منيزيم پروكسيد و فرم هاي پايدار شده هيدروژن پروكسيد مي تواند به عنوان مواد لكه بر يا رنگ بر يا سفيد كننده دندان استفاده شود. مواد قليايي يا تركيبات اوره به عنوان خنثي كننده هاي اسيد استفاده مي شوند تا از تجزيه كربوهيدرات ها و بيشتر شدن اسيديته آب دهان جلوگيري كنند.

سیلیکونها در خمیر دندان

سيليكون ها براي استفاده در خميردندان هاي غيركف كننده مناسبند و مقدار مصرف آنها می تواند از 0.5 تا 45 درصد متغیر باشد. سیلیکونها پخش شوندگی خمیردندان را بهبود می بخشند و يك لايه آب گريز روي دندان تشكيل مي دهند تا از چسبيدن ذرات غذا به دندان جلوگيري شود. از آنجا كه سيليكون ها با آب قابل امتزاج نيستند براي به کارگیری آنها در فرمول، بايد از تركيبات امولسيون كننده استفاده شود.
آیا کلروفیل می تواند برای رفع بوی بد دهان به فرمولاسیون خمیر دندان اضافه شود؟
كلروفيل می تواند به عنوان بی بو کننده در فرمولاسیون خمیر دندان استفاده می شود. این خمیر دندان ها مناسب افرادي كه تنفس بدبو دارند و به هاليتوسيس مبتلا هستند. اما شواهد شفافي وجود ندارد كه كلروفيل چنين اثري داشته باشد.

کلروفیل در غلظت های بالا برای درمان زخم و کاهش بوی بد آن استفاده می شود اما در خمیردندانی که 0.1 تا 0.5 درصد کلروفیل دارد بعید است که این مقدار اندک کلروفیل بتواند بوی بد دهان را کاهش دهد، خصوصا اینکه خمیردندان آبکشی می شود و کلروفیل نمی تواند در تماس با مخاط دهان قرار گرفته و اثر بی بو کنندگی خود را اعمال کند.

سديم لاروئيل ساركوزينات

سديم لاروئيل ساركوزينات یک سورفکتانت است و به عنوان ماده كف كننده خوب شناخته شده می باشد. اما اين تركيب خواصي مثل ضدآنزيمي و باكتري استاتيكي (توقف رشد باكتري ها) و ضدپوسيدگي (آنتي كاريوژنيك ) نیز دارد.

سدیم لاروئین سارکوزینات

در غلظت هاي پايين مثلاً 0.03 درصد، آنزیم هگزوكيناز را مهار مي كند و در غلظت 0.25 درصد رشد باكتري هاي فلوراي طبيعي آب دهان انسان را مهار مي كند. اثربخشي ماندگار دارد چرا كه به تدريج روي پلاك دندان جذب مي شود.
استفاده از آن در خميردندان ها و محصولات وابسته در غلظت 1 تا 3 درصد پيشنهاد مي شود.


كلريد استرانتيوم

از كلريد استرانتيوم در خميردندان ضدحساسیت استفاده می شود. استرانتيوم در مقادير اندك در دندان و استخوان وجود دارد به همين علت پيشنهاد شده كه از اين تركيب به عنوان ماده تقویت کننده دندان استفاده شود. گفته می شود که این ترکیب، با فرایندی به نام كلسيفيكاسيون استرانتيوم به بهبود تخلخل دندان و بهبود ابقاي كلسيم مي انجامد.

فلوراید در خمیر دندان

در برخي نواحي آمريكاي شمالي به آب شرب يك ppm فلورايد اضافه می کنند. مشاهده شد كه کودکان این منطقه از آمریکا، نسبت به کودکان نواحی دیگر پوسيدگي دندان كمتري داشتند. اين مشاهده منجر به بررسي اثر فلورايد در ميناي دندان شد و نهايتاً پيشنهاد شد كه فلورايد بيشتري به آب شرب اضافه شود.
اين پيشنهاد با موافقت كامل كارشناسان مواجه نشد، چرا كه اثرات طولاني مدت بلع روزانه فلورايد هنوز مشخص نيست. دانشمندان متوجه شدند که آشامیدن آب حاوی فلوراید در کودکی می تواند دندان های کودک را محکم کند به طوری که این فرد در زمان بزرگسالی نیز از دندانهای محکم بهره مند باشد. اما باید به این نکته توجه کنیم که فلوراید فقط در هنگامی که دندان در لثه در حال شکل گرفتن است می تواند قابل جذب است. اما وقتی تاج دندان کامل شد، دیگر نوشیدن آب حاوی فلوراید به درد فرد نمی خورد. بنابراین با توجه به اینکه اثرات طولانی مدت بلع فلوراید مشخص نیست، منطقی نبود که فلوراید را به آب شرب اضافه کنند. بنابراین دانشمندان به این فکر افتادند که فلوراید را به فرمولاسیون خمیر دندان اضافه کنند.

برخي معتقدند كه اگر مسواك زدن به درستی انجام شود، استانوس فلورايد با ميناي دندان تركيب شده و لايه غيرقابل انحلالي از اكسيد قلع ، فسفات قلع و كلسيم فلورايد روي ميناي دندان تشكيل مي دهد كه از نفوذ اسيد به داخل دندان جلوگيري مي كند.

استانوس فلوراید


بسياري از فلورايدهاي غيرآلي از جمله استانوس فلورايد توسط بسياري از پاك كننده ها و جلادهنده ها، هيدروليز و غيرفعال مي شوند. برای رفع اين مشكل، خميردندان در pH اسيدي و با استفاده از كلسيم پيروفسفات به عنوان جلادهنده فرموله شد. به همين دليل استفاده موضعي از فلورايد با استفاده مداوم از خميردندان به افزودن فلورايد به آب شرب ترجیح داده می شود.
تركيبات سديمي كه به ذخاير آب اضافه مي شوند در خميردندان جواب نمي دهد. آزمايش هاي مختلف شيميايي به اين نتيجه رسيد كه خميرهایی که با ترکیب كلسيم پيروفسفات و استانوس فلورايد ساخته می شوند در كاهش پوسيدگي دندان مؤثر هستند و جامعه دندانپزشكان آمريكا اين موضوع را تأييد کرده است. استانوس فلورايد يك ماده ضدپوسيدگي مؤثر براي استفاده در خميردندان است البته به شرطي كه به صورت منظم استفاده شود.
عموماً پذيرفته شده است كه وضعيت دندان به خصوص در كودكان نامطلوب است و استفاده از فلورايد تأثير ويژه اي در بهبود اين وضعيت دارد.

موليبدنوم به عنوان ماده ضدپوسیدگی دندان

گزارشات اخير حاكي از آن است كه موليبدنوم نیز اثراتي در بهداشت دهان دارد و احتمالاً مقدار موليبدنوم جذب شده در رژيم غذايي در پوسيدگي دندان نقش دارد.• مواد اولیه خمیر دندان

5DVD2
برای دریافت سرفصل ها و اطلاعات بیشتر، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 ارسال فرمایید.

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- پروپیلن گلایکول = Propylene Glycol پروپیلن گلایکول


تلفظ propylene glycol ↓


تلفظ propylene glycol2 ↓
2- فلوراید = Fluoride فلوراید، استر هیدروفلوریک اسید که برای جلوگیری از پوسیدگی دندان به فرمولاسیون خمیردندان اضافه می شود، سدیم فلوراید همچنین به عنوان یک افزودنی به آب تصفیه شده نیز ممکن است اضافه شود. 
3- چسبنده = Adhesive
adhesive patch = بخش کوچکی از قسمت درونی مو مصنوعی آقایان که با یک ماده چرب ابریشمی پوشیده شده است.
چسبان، چسبنده، چسب دار، ماده چسبنده که برای سریع چسباندن چیزی استفاده می شود. 

adhesiveness = چسبندگی 
4- عطر = Perfume
copycat perfume = عطرهای تقلیدی که محصول نظیرسازی عطرهای معروف هستند اما با همان بسته بندی و نام عرضه نمی شوند. بلکه با هدف کیفیت بهتر و قیمت پایین تر تولید می شوند. 

perfume and parfum = پرفیوم و پارفوم، شکل های مختلف عطر، از نظر لغوی، پارفوم معادل فرانسوی پرفیوم است

unscented or the same scent as your perfume = بدون بو یا از رایحه ای هم خانواده با عطر شما 

Natural perfumes = عطرهای طبیعی

Neroli perfume = عطرهای نرولی

perfumer’s palette = پالت عطرساز

masculine perfumes = عطر مردانه 

Eau de perfume = ادوپرفیوم
عطرساز
عطر


تلفظ perfume and parfum ↓


تلفظ perfume ↓


تلفظ perfumer ↓


تلفظ unscented or the same scent as your perfume ↓
5- ویسکوزیته = Viscosity ویسکوزیته، گرانروی، قوام، مقاومت در برابر جاری شدن

high viscosity at rest = ویسکوزیته بالا در حالت سکون 
مثلا رزورسینول در فرمولاسیون رنگ موبه عنوان کوپلر استفاده می شود.
6- سورفکتانت = Surfactant
biosurfactants, amphiphilic compounds produced on living surfaces = بیوسورفکتانت ها، ترکیبات آمفی فیلی (دو خصلتی) که توسط ارگانیسم های سطحی تولید می شوند 

micelles, micelle, aggregate of surfactant molecules that arrange themselves in a spherical form in aqueous solutions = میسل، مایسل، تجمع مولکول های سورفکتانت که به شکل کروی در محلول آبی
سورفکتانت، ماده فعال سطحی 
سورفکتانت، ماده فعال سطحی

surfactant or emulsifier = سورفکتانت یا امولسیفایر


تلفظ biosurfactants ↓


تلفظ surfactants ↓


تلفظ surfactants2 ↓
7- تار مو = Strand Of Hair تار مو


تلفظ strand of hair ↓
8- درخشش = Shimmer براق کننده


تلفظ shimmer ↓
9- ویسکوز = Viscose ویسکوز، با قوام
10- ممانعت = Inhibit
inhibit 5-alpha reductase = آنزیم پنج آلفا ردوکتاز را مهار می کند

inhibition of 5α-reductase = مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز 

inhibitor of lipid accumulation = مهارکننده انباشت لیپید

MIC, Minimum Inhibitory Concentration = غلظت بازداری حداقل 

elastase inhibitor = مهارکننده الاستاز 

competitive inhibitor = مهارکننده رقابتی 

inhibitory potential = توان ممانعت
ممانعت
11- خیس = Wet

تلفظ wet scrubber ↓
12- اوره = Urea

تلفظ urea ↓
13- آلومینیوم = Aluminium آلومینیوم
14- جاذب = Absorbent جاذب، جذب کننده، ماده ای که جذب می کند. 
15- توقف = Discontinue توقف مصرف؛ توقف تولید 
16- جذاب = Magnificent جذاب
17- گلی = Floral
hyrdosol, Herbal distillates, floral waters, hydrosols, hydrolates, herbal waters, and essential waters, are aqueous products of distillation. = هیدروسل، مقطره گیاهی، گلاب، هیدرولات ها، آب اسانسی، محصول آبی تقطیر
پلی هولوزیدها مشابه هیالورونیک اسید تا چندین برابر حجم خود آب جذب می کنند. فلورال، بر پایه رایحه گل ها
18- ماندگار = Long Lasting ماندگار
19- محکم = Firm

تلفظ elasticity and firmness ↓
20- جار = Jar

تلفظ blender jar ↓
21- اسانس های روغنی = Essential Oils
essential oils, an essential oil is a concentrated hydrophobic liquid containing volatile aroma compounds from plants, also known as volatile oils = اسانس های روغنی، ماده هیدروفوب غلیظ شده که حاوی ترکیبات آروماتیک فرار گیاهان می باشد. اسانس های روغنی را روغن های فرار نیز می نامند. 

pure essential oils are naturally occuring substances found in different parts of the plant = اسانس روغنی خالص، ماده طبیعیست که در قسمت های مختلف گیاهان یافت می شود 

massage is a relaxing way to introduce essential oils to the body = ماساژ یک روش آرامش بخش برای وارد کردن اسانس روغنی به داخل بدن است


تلفظ essential oils ↓


تلفظ massage is a relaxing way to introduce essential oils to the body ↓


تلفظ pure essential oils are naturally occuring substances found in different parts of the plant ↓
22- اختلاط = Stirring
agitation, stirring = هم زدن شدید همراه با ایجاد تلاطم
فراورده های آرایشی رنگی مثل رژلب، رژ گونه، کرم پودر، ریمیل و غیره که دارای ماده رنگی یا رنگدانه هستند
longer stirring = هم زدن به مدت طولانی تر 
همزدن، اختلاط

strong stirring = هم زدن شدید 
23- نرم = Loose
adherent and loose white flakes = پوسته های سفید نرم و چسبنده

loose powder = پودرهای نرم
شل، نرم


تلفظ loose powder ↓
24- هم زدن = Mixing
adulteration, mixing other matter of an inferior with cosmetics = تقلب، اضافه کردن مواد بی کیفیت و گاهی خطرناک به محصولات آرایشی برای سود بیشتر
هم زدن، تکان دادن، اختلاط
25- خشن = Harsh
harsh environments = محیط های خشن

harsh soap = صابون خشن
خشن
26- منتول = Menthol منتول
27- آب سخت = Hard Water آب سخت


تلفظ hard water ↓
28- آمیزه = Mixture
Silicone Elastomer Blend, Dow Corning® 9040, a mixture of high molecular weight silicone elastomer in cyclopentasiloxane = آمیزه الاستومر سیلیکون 
مخلوط، آمیزه
29- نعناع = Mint
30- دندانه = Dendrite دندانه

Dendrite formation = تشكیل دندانه
31- استخراج با حلال = Solvent Extraction
solvent extraction, Liquid–liquid extraction also known as solvent extraction and partitioning, is a method to separate compounds based on their relative solubilities in two different immiscible liquids, usually water and an organic solvent. = استخراج با حلال یا استخراج مایع مایع که به آن پارتیشنینگ نیز می گویند، روشی برای جداسازی ترکیبات بر مبنای حلالیت نسبی آن ها به دو فاز مایع غیر قابل امتزاج (معمولا آب و فاز حلال ارگانیک) می باشد


تلفظ solvent extraction ↓


تلفظ solvent extraction2 ↓
32- طراوت بخش = Skin Freshner لوسیون شاداب کننده پوست 
33- مدرن = Modern مدرن
34- وزن مخصوص = Specific Gravity وزن مخصوص
35- سدیم لوریل سولفات = Sodium Lauryl Sulfate سدیم لوریل سولفات 


تلفظ sodium lauryl sulfate ↓
36- پخش شده = Dispersed
pre dispersed = از پیش پراکنده شده
پخش شده 
37- تلخ = Bitter
Bittersweet Nightshade, Solanum dulcamara = تاجریزی پیچ، تاجریزی ایرانی، سولانوم

Bitter orange, Citurs aurantium = نارنج، نرولی، پرتقال تلخ
تلخ
38- دارچین = Cinnamon دارچین، دارچین درختی است کوچک، همیشه سبز، به ارتفاع ۵ تا ۷ متر که از تمام قسمت‌های آن بویی مطبوع استشمام می‌شود.

Cinnamon, Cinna momum verum = دارچین، قرفه، دارسین
یکی از محصولات آرایش مو
Chinese Cinnamon, Cinnamomum aromaticum = دارچین چینی، سلیخه

Camphor tree, Cinnamonum camphora = کافور، کامفور
39- جاذب الرطوبه = Hemactant هیومکتانت، هومکتانت، هومکتان، ماده جاذب الرطوبه که اجسام را مرطوب نگه می دارد
40- انبارش = Storage
storage, shipment and retuns of products = انبارش، حمل و نقل و بازگرداندن محصولات
انبارش، نگهداری در انباز، ذخیره کردن


تلفظ storage, shipment and retuns of products ↓
41- دترجنت = Detergent
synthetic detergents = دترجت های صناعی، شوینده های سنتزی
دترجنت، ماده شوینده
42- کلروفرم = Chloroform کلروفرم، مایعی بی رنگ، غیر قابل اشتعال با بوی مخصوص که بخار آن سمی و اعتیاد آور است.
43- تفرق = Scattering
44- سوربیتول = Sorbitol سوربیتول
45- خمیردندان = Toothpaste خمیر دندان
46- قابل امتزاج = Miscible
solvent extraction, Liquid–liquid extraction also known as solvent extraction and partitioning, is a method to separate compounds based on their relative solubilities in two different immiscible liquids, usually water and an organic solvent. = استخراج با حلال یا استخراج مایع مایع که به آن پارتیشنینگ نیز می گویند، روشی برای جداسازی ترکیبات بر مبنای حلالیت نسبی آن ها به دو فاز مایع غیر قابل امتزاج (معمولا آب و فاز حلال ارگانیک) می باشد

oil and water are immiscible liquids = روغن و آب، مایعات غیر قابل امتزاج هستند

Immiscible = غیر قابل امتزاج
قابل امتزاج 
47- نعناع فلفلی = Peppermint
48- پودر نرم = Loose Powder پودرهای نرم


تلفظ loose powder ↓
49- کتیرا = Tragacanth کتیرا، نوعی ماده صمغی که از گیاهان به دست می آید
50- افرا = Maple
Red Maple, Acer rubrum = افرای قرمز، افرای مرداب، افرای شکر
51- پودر = Powder
Micro granulated powder = پودر میکروگرانوله، پودر گرانول شده، دانه دانه شده با اندازه های ریز

Powder puff = وسیله ای نرم برای پودرزنی

powder foundation = فنداسیون های پودری آرایش

pressed powder products = محصولات پودری فشرده

light beige powder = پودر بژ رنگ سبک 
either with sunscreen or other appropriate measures, like covering exposed skin
powdery makeup products = مواد آرایشی پودری
پلی هولوزیدها واحدهای قندی هستند که به علت قطبیتشان تار و پودهایی برای به دام انداختن مولکول های آب تشکیل می دهند.
Broken powder = پودر خرد شده 

eyeshadow powder = پودر سایه چشم

loose powder = پودرهای نرم

Decolorizing powder = پودر دکلره

Powder Brush = برس پودر 
پودر 
پودری


تلفظ eyeshadow powder ↓


تلفظ loose powder ↓


تلفظ powder ↓
52- سورفکتانت = Surfactants
biosurfactants, amphiphilic compounds produced on living surfaces = بیوسورفکتانت ها، ترکیبات آمفی فیلی (دو خصلتی) که توسط ارگانیسم های سطحی تولید می شوند 
سورفکتانت، ماده فعال سطحی 


تلفظ biosurfactants ↓


تلفظ surfactants ↓


تلفظ surfactants2 ↓
53- لوریل = Lauryl
sodium lauryl sulfate = سدیم لوریل سولفات 


تلفظ lauryl ↓


تلفظ sodium lauryl sulfate ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید