سورفکتانت ها: تئوری شوینده ها  

سورفکتانت ها: تئوری شوینده ها

نویسنده:

سید مسیح میرمقتدایی
کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت گلتاش


چکیده: اگرچه مواد شوینده معمولاً با روش های آزمون و خطا فرمول بندی می شوند و با استفاده از تئوری نمی توان بسیاری از مشکلات را حل کرد، اما با این حال برای درک بهتر عملکرد شوینده ها، دانستن تئوری شوینده ها کمک زیادی می کند. پدیده جذب، کشش سطحی، پدیده میسل، خیس کنندگی شوینده، پراکنده سازی، کف کنندگی و امولسیون کنندگی شوینده ها از خواصی هستند که رفتار یک شوینده را توجیه می کنند.
تئوری شوینده ها
فرمولاسیونهای دارای مواد شوینده و به خصوص شوینده های ترکیبی، به وسیله آزمون و خطا ساخته شده اند و تئوری، تنها نتایج مشاهده شده را تفسیر می کند. استفاده از تئوری یک راه سریع و آسان برای حل مشکلات نیست ولی با این حال نیاز به موارد تئوری جهت درک بهتر عمل مواد شوینده کاملاً ملموس است. بدین وسیله می توان خیلی سریع تر و دقیق تر شوینده صحیح و ترکیبات دیگر را جهت ایجاد یک فرمولاسیون انتخاب کرد.
تئوری سورفکتانت
در ادامه جهت توضیح مبانی تئوری شوینده ها، از فرم های تصویری بیش از فرمول های ریاضی استفاده می شود. زیرا درک و تجسم در این شرایط بهتر صورت می گیرد. خواص کلی مشخص کنندۀ یک شوینده به شرح زیر می باشد:

جذب
✓ کشش سطحی
میسل ها
مرطوب کردن ذرات جامد
پراکنده سازی/ متراکم سازی ذرات جامد
کف کنندگی/ کف زدایی
امولسیون کنندگی/ امولسیون زدایی

مطالعات بسیار زیادی در زمینه ارتباط بین ساختار مولکولی شوینده ها و خواص آن ها صورت گرفته است. در این فصل هدف نشان دادن این مطلب است که هر ساختار شیمیایی خاصی دارای خواص ویژه ای می باشد. در فصول دیگر ارتباط تجربی بین ساختار و خواص، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یک فرمولاتور خوب یک تصویر ذهنی از این ارتباط که در اثر آزمون و خطاهای انجام داده به وجود آمده، در ذهن خود ایجاد می کند.
نگرش تئوری، توانایی درک و استفاده از چنین ارتباطهایی را به شکل قانونمندتر به شخص می دهد. اما این نگرش توانایی حل هر مشکلی را نداشته و به معنای عدم نیاز به تجربه های عملی نخواهد بود.
اکنون تئوری رفتار مواد شوینده یکی از شاخه های وسیع در شیمی فیزیک بوده و در 30 سال اخیر به عنوان یکی از زمینه های تحقیقات بنیادی مورد توجه قرار گرفته است. دلیل عمده این امر امکان کوتاه کردن طول زنجیره های روغنی در دهه 1970 بود که منجر به استفاده از شوینده ها جهت افزایش راندمان بازیافت روغن شد. در این حین مشخص گردید اطلاعات تئوری موجود جوابگوی توجیه رفتار پیچیده مولکولهای شوینده در مقیاس میکروامولسیون ها نیست. به علاوه امروزه اهمیت رفتارهای شیمی فیزیکی شوینده ها در زمینه های بیوشیمیایی و مطالعات رفتارهای سلولی افزایش قابل توجهی داشته است. با این حال ایده های بنیادی ذکر شده در این فصل، برای استفاده کننده های عملی و فرمولاتورها مناسب خواهد بود.
دو مفهوم بنیادی وجود دارد که لازم است جهت توجیه اکثر پدیده های مشاهده شده به خوبی درک شوند: این دو پدیده، شوینده ها را از بقیه ترکیبات شیمیایی مجزا می کند.
جذب بر روی سطوح است که به مولکول های شوینده، اثراتی همچون کف کنندگی، مرطوب کنندگی، امولسیون کنندگی، پخش کنندگی (دیسپرس کنندگی) ذرات جامد و شویندگی را می دهد و خواص میسل است که خواص محلول و توده ایی مولکول های شوینده نظیر ویسکوزیته و حلالیت را ایجاد می کند.


• تئوری شوینده ها

5DVD2
برای دریافت سرفصل ها و اطلاعات بیشتر، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 ارسال فرمایید.

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- حلالیت = Solubility
limited solubility = حلالیت محدود
2- میسل = Micelle
micelles, micelle, aggregate of surfactant molecules that arrange themselves in a spherical form in aqueous solutions = میسل، مایسل، تجمع مولکول های سورفکتانت که به شکل کروی در محلول آبی


تلفظ micelles ↓
3- ویسکوزیته = Viscosity ویسکوزیته، گرانروی، قوام، مقاومت در برابر جاری شدن

high viscosity at rest = ویسکوزیته بالا در حالت سکون 
مثلا رزورسینول در فرمولاسیون رنگ موبه عنوان کوپلر استفاده می شود.
4- سورفکتانت = Surfactant
biosurfactants, amphiphilic compounds produced on living surfaces = بیوسورفکتانت ها، ترکیبات آمفی فیلی (دو خصلتی) که توسط ارگانیسم های سطحی تولید می شوند 

micelles, micelle, aggregate of surfactant molecules that arrange themselves in a spherical form in aqueous solutions = میسل، مایسل، تجمع مولکول های سورفکتانت که به شکل کروی در محلول آبی
سورفکتانت، ماده فعال سطحی 
سورفکتانت، ماده فعال سطحی

surfactant or emulsifier = سورفکتانت یا امولسیفایر


تلفظ biosurfactants ↓


تلفظ surfactants ↓


تلفظ surfactants2 ↓
5- تار مو = Strand Of Hair تار مو


تلفظ strand of hair ↓
6- مشک = Musk
7- ویسکوز = Viscose ویسکوز، با قوام
8- قانون = Regulation
Scalp hyperseborrhea regulation = تنظیم فعالیت بیش از حد غدد چربی پوست سر
capable of bringing about chemical changes=قادر به ایجاد تغییرات شیمیایی
cosmetics regulations = قوانین و مقررات آرایشی بهداشتی

osmoregulation = تنظیم تراوایی، اسمو رگولاسیون

Seborrhea regulation = تنظیم ترشح چربی توسط غدد چربی

natural regulation = تنظیم طبیعی
قانون گذاری

downregulation = کاهش


تلفظ cosmetics regulations ↓


تلفظ regulation ↓
9- شویندگی = Detergency پاک کنندگی، دترجنسی

Detergency mechanism = مکانیسم شویندگی
10- فرمولاتور = Formulator فرمولاتور، طراح فرمول، سازنده فرمولاسیون 
11- سیر = Garlic
garlic shampoo = شامپو سیر
سیر 


تلفظ garlic ↓
12- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید