عطر = perfume  

عطر = perfume

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه عطر، Perfume می باشد.

عطر چیست؟


شنبلیله، گیاهی که در غرب آسیا و اروپا که به عنوان ادویه و همچنین در عطرسازی کاربرد دارد. = Fenugreek
Fenugreek = شنبلیله، گیاهی که در غرب آسیا و اروپا که به عنوان ادویه و همچنین در عطرسازی کاربرد دارد.

نیلوفر آبی معطر = American White Pond Lily
American White Pond Lily, Nymphoea odorata = نیلوفر آبی معطر، واتر لیلی

مواد شیمیایی معطر = Aroma Chemicals
aroma chemicals = مواد شیمیایی معطر

AROMA CHEMICALS: Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. (fragrance.org)
ISOLATES: Aroma chemicals that are primarily isolated from natural products. They are highly refined natural substances. (fragrance.org)

خانواده عطر = Fragrance Family
fragrance family = خانواده عطر

CHYPRE: A fragrance family or type – a complex of moss mixed with woods, flowers or fruit odors. (fragrance.org)
FLORAL: Fragrance family or type; either characteristic of a specific flower or a blend of several flower notes. (fragrance.org)
FRAGRANCE FAMILY: Fragrances that are constructed in a similar manner and have key ingredient combinations in common are said to be in the same fragrance family. (fragrance.org)
GREEN: Fragrance family or type whose odor is reminiscent of fresh-cut grass, leaves or a warm, moist forest. Green notes add lift and vigor to a fragrance composition. (fragrance.org)
ORIENTAL:  Fragrance family or type denoting heavy, full bodied and tenacious perfumes. Amber notes are dominant in this category. (fragrance.org)

لایه بندی عطر = Fragrance Layering
fragrance layering = لایه بندی عطر

FRAGRANCE LAYERING: To apply  various forms of the same fragrance to make it last longer. (fragrance.org)

کمد عطر = Fragrance Wardrobe
fragrance wardrobe = کمد عطر

FRAGRANCE WARDROBE: A collection of fragrances that a person owns to meet different moods, occasions, and even times of day. (fragrance.org)

پالت عطرساز = Perfumer’S Palette
perfumer’s palette = پالت عطرساز

PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)

عطر = Perfume
perfumer’s palette = پالت عطرساز

PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
Eau de perfume = ادوپرفیوم

Natural perfumes = عطرهای طبیعی

Neroli perfume = عطرهای نرولی

perfume = عطر

AMYRIS BALSAMIFERA — Amyris Oil. Essential oil used for its pleasant fragrance, and as a natural fixative in perfumes. Sometimes known as West Indian sandalwood. (INCI dictionary)
JASMINUM OFFICINALE — Jasmine Oil. Essential oil of the aromatic flower, widely used in aromatherapy for its calming effect and as a natural fragrance in cosmetics and perfumes. A popular herbal medicine in China, very soothing to the skin and scalp. (INCI dictionary)
NATURAL FLOWER OIL — Oil extracted from flowers and used in synthetic-free perfumes and colognes. A natural fragrance. (INCI dictionary)
POGOSTEMON CABLIN — Patchouli. Aromatic essential oil used as a fragrance for its rich, herbaceous scent, and as a fixative in perfumes and soaps. (INCI dictionary)
THUJA OCCIDENTALIS — Cedar Leaf Oil. Adds a woody note to perfumes and other cosmetic products. (INCI dictionary)
Ambergris: From whale intestines. Used as a fixative in making perfumes and as a flavoring in foods and beverages. Alternatives: synthetic or vegetable fixatives. (peta.org)
Civet: Unctuous secretion painfully scraped from a gland very near the genital organs of civet cats. Used as a fixative in perfumes. Alternatives: (See alternatives to Musk.) (peta.org)
Castor Castoreum: Creamy substance with strong odor, originally from muskrat and beaver genitals but now typically synthetic. Used as a fixative in perfume and incense. While some cosmetics companies continue to use animal castor, the majority do not. (peta.org)
Caprylic Acid: A liquid fatty acid from cow’s or goat’s milk. Also from palm, coconut, and other plant oils. In perfumes, soaps. Derivatives: Caprylic Triglyceride, Caprylamine Oxide, Capryl Betaine. Alternatives: plant sources, especially coconut oil. (peta.org)
Vitamin A: Can come from fish liver oil (e.g., shark liver oil), egg yolk, butter, lemongrass, wheat germ oil, carotene in carrots, and synthetics. An aliphatic alcohol. In cosmetics, creams, perfumes, hair dyes, etc. In vitamins, supplements. Alternatives: carrots, other vegetables, synthetics. (Please note that Vitamin A exists in two forms: see also Carotene, Retinol.) (peta.org)
Musk (Oil): Dried secretion painfully obtained from musk deer, beaver, muskrat, civet cat, and otter genitals. Wild cats are kept captive in cages in horrible conditions and are whipped around the genitals to produce the scent; beavers are trapped; deer are shot. In perfumes and in food flavorings. Alternatives: labdanum oil (from various rockrose shrubs) and extracts from other plants with a musky scent. (peta.org)
Estrogen Estradiol: Female hormones from pregnant mares’ urine. Considered a drug. Can have harmful systemic effects if used by children. Used for reproductive problems and in birth control pills and Premarin, a menopausal drug. In creams, perfumes, and lotions. Has a negligible effect in the creams as a skin restorative; simple vegetable-source emollients are considered better. Alternatives: oral contraceptives and menopausal drugs based on synthetic steroids or phytoestrogens (from plants, especially palm-kernel oil). Menopausal symptoms can also be treated with diet and herbs. (peta.org)
Accord: In the same way you hold down several notes in music to create a chord that has a unique sound, in perfume, an accord is a scent made up of several perfume notes, or ingredients, that blend together to form a distinct fragrance. For example, the classic accord in the chypre perfume category is bergamot, labdanum, and oakmoss. (intothegloss.com)
Aldehydes: Aldehydes are aromatic chemicals that provide sparkle and lift to perfumes, and depending on their type, also provide their own scent. Aldehydes C-12 and lower (the C stands for carbon) provide sparkle; Aldehydes C-14 and higher add a fruit note. Chanel No. 5 and Guerlain Mitsouko are famous perfumes with aldehydes. (intothegloss.com)
Base note: The term for the heaviest ingredients, molecularly, in a perfume formula, as well as those that one may notice after the top notes and heart notes. Base notes help to fix other notes in the perfume formula (i.e. make them last longer); they enhance the scent of other ingredients; and, in some cases, they impart their own scent. (intothegloss.com)
Amber: There is no amber ingredient in the wild. It’s an accord created with perfume notes such as labdanum, vanilla, and balsams such as benzoin and Tolu Balsam, which are sweet, warm resins that both come from tree barks. Amber is the cornerstone accord of Oriental fragrances. (intothegloss.com)
Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
Bergamot: The essential oil from the rind of the Citrus aurantium, an inedible fruit that looks like a small orange. Bergamot lends a sparkling citrus-y freshness to perfumes, and Le Labo Bergamote 22 highlights this ubiquitous top note. (Also see orange blossom, neroli and petit grain, which are all from the same tree.) (intothegloss.com)
Castoreum: An oily secretion from the abdominal sacs of beavers, often a byproduct of the fur trade. Its warm, animalic, and even fruity scent is used in many leather perfumes—but mostly in synthetic form. In Amouage Fate Woman. (intothegloss.com)
Chypre: The French word for the Greek island of Cyprus. Its classic accord features a citrus top note, such as bergamot, contrasting with a mossy base of, most importantly, oakmoss. The International Fragrance Association (IFRA) is considering banning or severely limiting the use of oakmoss and tree mosses in scents due to their alleged allergenic properties, which has perfume lovers up in arms. Christian Dior Diorella is a chypre. (intothegloss.com)
Civet: Yes, civet is the cream harvested from a civet animal’s anal gland. Or rather was harvested. Most civet is now synthetic. (It’s said that Chanel No. 5 stopped using real civet as late as the 1980s.) Fecal-smelling when undiluted, it becomes magic when added to other scents as a base note. Civet is usually subtly added to the base of perfumes, but because “animalic” styles are back in full force, perfumes such as Brent Leonesio Untitled No. 8 puts this skanky note in a starring role. (intothegloss.com)
Concentration: There are four major concentrations of fragrance you can buy. They reflect not only the longevity of fragrance, but also its ingredients and qualities. From the least concentrated (smaller perfume oil ratio in relation to alcohol) to highest: Eau de Cologne, with around 2–5 % perfume oils; Eau de Toilette, with around 5–20% perfume oils; Eau de Parfum, with around 10–30% perfume oils; and Extrait or Extract, at around 20—40% concentration. (intothegloss.com)
Cuir: Pronounced “queer,” cuir is the French word for leather. Leather perfumes are made with accords constructed from various perfume notes including birch tar, styrax, castoreum, myrtle, cade, and a variety of synthetic arochemicals. Chanel Cuir de Russie is a classic leather perfume. (intothegloss.com)
Headspace technology: A method pioneered in the 1970s of capturing scent molecules and reconstructing their smell for perfumes. A bell-jar like apparatus is placed over the scented object and the molecules are extracted and saved. Once they’re analyzed, a synthetic version is created. This is how perfumes that are hard to distill, like gardenia, and notes like dirt, in Demeter’s much-lauded Dirt, are created. (intothegloss.com)
Musk: Musk is used to extend the life of fragrances and to add a sensual feel, and perfumers now use a large array of synthetic musks in perfume that range from dark and animalic to fresh and laundry-like. Musk deer were once almost killed to extinction for their musk glands, which, when opened, had tiny grains of musk that were tinctured and used in perfume. Narcisco Rodriguez for Her was a recent popular clean musk scent. (intothegloss.com)
Note: A perfume term that basically means ingredient. Sometimes a note refers to actual discrete ingredients such as rose and orange blossom. Other times, it’s loosely used where “accord” would be more accurate, especially when perfume copywriters get extravagant and include notes such as “angel skin” in the list of ingredients. (intothegloss.com)
Oriental perfume: A major category of perfume distinguished by the use of warm, ambery, sweet notes like vanilla, tonka, benzoin, and amber. The ingredients are oft-associated with the Middle East—like frankincense/incense, and amber. There are subcategories: spicy Oriental perfumes, woody Oriental, floral Oriental or Florientals, etc. Thierry Mugler Angel is a gourmand Oriental perfume, and Balmain Ambre Gris an example of an ambery Oriental. (intothegloss.com)
Orris: The “butter” from the dried roots of the iris flower, orris is a prized and expensive perfume ingredient that creates a rich, earthy, carroty, powdery effect in fragrances. In Balenciaga Le Dix, and showcased and highlighted in Serge Lutens’ haunting Iris Silver Mist. (intothegloss.com)
Top note: The molecularly lightest note in a perfume formula, like citrusy bergamot and mandarin. They’re the first notes you smell in a composition. (intothegloss.com)
Vetiver: An essential oil steam-distilled from the roots of a tall grass native to India—though Haiti is now its largest producer. It has an earthy, peppery, lemony, dusty scent that has been used extensively in perfumery. Guerlain Vetiver and Hové Parfumerie Vetivert are two great examples of this important perfume note. (intothegloss.com)
ABSOLUTE: Highly concentrated perfume ingredient obtained by the alcohol extraction of the concrete. The concrete is obtained by the solvent extract of the plant material. (fragrance.org)
ACCORD: The basic character of a fragrance. Perfume accords are a balanced blend of three or four notes which create a completely new, unified odor impression. (fragrance.org)
ALCOHOL: Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. (fragrance.org)
ALDEHYDES: Aldehydes are an essential class of perfume ingredients that impart a vivid top note to the perfume. Aldehydes were first successfully incorporated into a perfume by Ernest Beaux in 1921 in Chanel No 5. (fragrance.org)
AMBERGRIS: Lumps of oxidized fatty compounds, whose precursors were secreted and expelled by the Sperm Whale. Ambergris is commonly referred to as “amber” in perfumery. (fragrance.org)
ATTAR (OTTO): From the ancient Persian word “to smell sweet.” Attar or otto refers to essential oil obtained by distillation and, in particular, that of the Bulgarian rose, an extremely precious perfumery material. (fragrance.org)
BITTER: Describes a perfume odor that has a metallic green quality, without sweetness. (fragrance.org)
BLEND: Harmonious mixture of perfumery ingredients. (fragrance.org)
BODY: The main fragrance theme – the middle or “heart” of a perfume. Also used to describe a fragrance that is well rounded or full. (fragrance.org)
COLOGNE (MEN'S): Unlike women’s colognes, it is similar to the concentration of eau de toilette and in some instances perfume. (fragrance.org)
COMPOUND: A compound is a completed perfume formulation ready to be used in a product. The term “composition” and compound are interchangeable. (fragrance.org)
COUMARIN: A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. (fragrance.org)
DRY: A sensation produced by certain perfume ingredients which give a woody, masculine effect. (fragrance.org)
DRY DOWN: The final phase of a fragrance – the character which appears several hours after application. Perfumers evaluate the base notes and the tenacity of the fragrance during this stage. (fragrance.org)
EAU DE PARFUM: Contains 8-15% base. This can be applied more liberally than perfume. (fragrance.org)
EXTRACTS: Concentrated perfume or flower products obtained through the process of extraction using volatile solvents. (fragrance.org)
FACTICE: Oversize perfume or cologne bottles filled with a tinted liquid for display purposes. (fragrance.org)
FIXATIVE: The property of a fragrance which prolongs the continuity and life of the odor. A fixative acts by improving, fortifying or transporting the vapors of other perfume materials. (fragrance.org)
FLAÇON: A word to describe beautifully designed perfume bottles sometimes especially designed for portability. (fragrance.org)
HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
IONONES: One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. (fragrance.org)
LIFT: To add life to a fragrance blend is to give it lift and some brilliancy; lift can also refer to diffusiveness of a given blend. A perfume having lift has a brilliant top note with wide diffusiveness. (fragrance.org)
MODERN: In perfumery, the modern era began at the beginning of the 20th century when synthetic aroma chemicals such as aldehydes were first used. A modern fragrance is a harmonious creation of the perfumer based on new notes or harmonies often unknown in nature. (fragrance.org)
MOUILLETTES: Strips of odorless white blotting paper, which the perfumer uses to evaluate a scent as it develops. (fragrance.org)
MUGUET: The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. (fragrance.org)
NEROLI OIL: Neroli essential oil is extracted from the fragrant blossoms of the bitter orange tree and has a beautiful aroma that appeals to men and women alike. In common with rose and jasmine, neroli oil is almost a complete fragrance in itself and forms the heart of one of the worlds most enduring perfumes, ‘Eau de Cologne’. (fragrance.org)
NOTE: Borrowed from the language of music to indicate an olfactory impression of a single smell, or to indicate the three parts of a perfume – top note, middle note, base note. (fragrance.org)
ODOR MEMORY: The ability of a perfumer to hold, and bring to recall, hundreds of single perfume odors and odor blends. (fragrance.org)
ORIENTAL:  Fragrance family or type denoting heavy, full bodied and tenacious perfumes. Amber notes are dominant in this category. (fragrance.org)
PERFUME: Most highly concentrated form of fragrance, the strongest and the most lasting. Perfume may contain hundreds of ingredients within a single formulation. (fragrance.org)
PERFUME ORGAN: Refers to a unit of semi-circular stepped shelving containing hundreds of bottles of raw materials. Arrangement is in a way to assist the perfumer in the creation of perfume compositions. (fragrance.org)
PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
PROFILE: A perfume or perfumed product profile is a description of the fragrance prepared by a marketer, which is given to a perfumer for inspiration and formulation. The profile contains all pertinent details in relation to marketing the new fragrance plan, type, name, package, color/theme, mood, impression, cost parameters, etc. (fragrance.org)
RESINOIDS: Extracts of gums, balsams, resins or roots (orris), which consist in whole or in part of resinous materials. They are generally used as fixatives in perfume compositions. (fragrance.org)
RHIZOMES: Root-like stems with nodes, which grow under or along the ground. Certain perfume raw materials come from rhizomes, e.g., Orris absolute and ginger oil. (fragrance.org)
ROUNDING OUT: Perfume ingredients, often from natural origins, added to fragrance compositions to enrich, modify or soften any harsh qualities. (fragrance.org)
SIGNATURE: The ethereal mark of a fragrance that makes a distinct impression on those who encounter it. Some perfumers’ works contain a singular signature, which is as individual as a fingerprint. (fragrance.org)
SNYERGISM: The ability of certain perfumery ingredients to work together to produce an effect greater than the ingredients could achieve independently. (fragrance.org)
SNYTHETICS: Perfume ingredients that are produced by synthetic organic chemistry rather than bio-synthetically by a plant. In most cases the synthetic ingredients used in perfumery are nature identical, i.e., identical to the same molecule made by the plant. (fragrance.org)
TENACITY: The ability of a perfume to last, or a fragrance note to retain its characteristic odor. (fragrance.org)
TOP NOTES: The first impression of a fragrance when sniffed or applied to the skin; usually the most volatile ingredients in a perfume. (fragrance.org)
Perfumer = عطرساز

Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
Musk: Musk is used to extend the life of fragrances and to add a sensual feel, and perfumers now use a large array of synthetic musks in perfume that range from dark and animalic to fresh and laundry-like. Musk deer were once almost killed to extinction for their musk glands, which, when opened, had tiny grains of musk that were tinctured and used in perfume. Narcisco Rodriguez for Her was a recent popular clean musk scent. (intothegloss.com)
Vetiver: An essential oil steam-distilled from the roots of a tall grass native to India—though Haiti is now its largest producer. It has an earthy, peppery, lemony, dusty scent that has been used extensively in perfumery. Guerlain Vetiver and Hové Parfumerie Vetivert are two great examples of this important perfume note. (intothegloss.com)
ALCOHOL: Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. (fragrance.org)
AMBERGRIS: Lumps of oxidized fatty compounds, whose precursors were secreted and expelled by the Sperm Whale. Ambergris is commonly referred to as “amber” in perfumery. (fragrance.org)
ATTAR (OTTO): From the ancient Persian word “to smell sweet.” Attar or otto refers to essential oil obtained by distillation and, in particular, that of the Bulgarian rose, an extremely precious perfumery material. (fragrance.org)
BLEND: Harmonious mixture of perfumery ingredients. (fragrance.org)
COUMARIN: A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. (fragrance.org)
DRY DOWN: The final phase of a fragrance – the character which appears several hours after application. Perfumers evaluate the base notes and the tenacity of the fragrance during this stage. (fragrance.org)
HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
IONONES: One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. (fragrance.org)
MODERN: In perfumery, the modern era began at the beginning of the 20th century when synthetic aroma chemicals such as aldehydes were first used. A modern fragrance is a harmonious creation of the perfumer based on new notes or harmonies often unknown in nature. (fragrance.org)
MOUILLETTES: Strips of odorless white blotting paper, which the perfumer uses to evaluate a scent as it develops. (fragrance.org)
MUGUET: The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. (fragrance.org)
ODOR MEMORY: The ability of a perfumer to hold, and bring to recall, hundreds of single perfume odors and odor blends. (fragrance.org)
PERFUME ORGAN: Refers to a unit of semi-circular stepped shelving containing hundreds of bottles of raw materials. Arrangement is in a way to assist the perfumer in the creation of perfume compositions. (fragrance.org)
PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
PROFILE: A perfume or perfumed product profile is a description of the fragrance prepared by a marketer, which is given to a perfumer for inspiration and formulation. The profile contains all pertinent details in relation to marketing the new fragrance plan, type, name, package, color/theme, mood, impression, cost parameters, etc. (fragrance.org)
SIGNATURE: The ethereal mark of a fragrance that makes a distinct impression on those who encounter it. Some perfumers’ works contain a singular signature, which is as individual as a fingerprint. (fragrance.org)
SNYERGISM: The ability of certain perfumery ingredients to work together to produce an effect greater than the ingredients could achieve independently. (fragrance.org)
SNYTHETICS: Perfume ingredients that are produced by synthetic organic chemistry rather than bio-synthetically by a plant. In most cases the synthetic ingredients used in perfumery are nature identical, i.e., identical to the same molecule made by the plant. (fragrance.org)
perfume and parfum = پرفیوم و پارفوم، شکل های مختلف عطر، از نظر لغوی، پارفوم معادل فرانسوی پرفیوم است

unscented or the same scent as your perfume = بدون بو یا از رایحه ای هم خانواده با عطر شما

عطرساز = Perfumer
perfumer’s palette = پالت عطرساز

PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
Perfumer = عطرساز

Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
Musk: Musk is used to extend the life of fragrances and to add a sensual feel, and perfumers now use a large array of synthetic musks in perfume that range from dark and animalic to fresh and laundry-like. Musk deer were once almost killed to extinction for their musk glands, which, when opened, had tiny grains of musk that were tinctured and used in perfume. Narcisco Rodriguez for Her was a recent popular clean musk scent. (intothegloss.com)
Vetiver: An essential oil steam-distilled from the roots of a tall grass native to India—though Haiti is now its largest producer. It has an earthy, peppery, lemony, dusty scent that has been used extensively in perfumery. Guerlain Vetiver and Hové Parfumerie Vetivert are two great examples of this important perfume note. (intothegloss.com)
ALCOHOL: Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. (fragrance.org)
AMBERGRIS: Lumps of oxidized fatty compounds, whose precursors were secreted and expelled by the Sperm Whale. Ambergris is commonly referred to as “amber” in perfumery. (fragrance.org)
ATTAR (OTTO): From the ancient Persian word “to smell sweet.” Attar or otto refers to essential oil obtained by distillation and, in particular, that of the Bulgarian rose, an extremely precious perfumery material. (fragrance.org)
BLEND: Harmonious mixture of perfumery ingredients. (fragrance.org)
COUMARIN: A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. (fragrance.org)
DRY DOWN: The final phase of a fragrance – the character which appears several hours after application. Perfumers evaluate the base notes and the tenacity of the fragrance during this stage. (fragrance.org)
HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
IONONES: One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. (fragrance.org)
MODERN: In perfumery, the modern era began at the beginning of the 20th century when synthetic aroma chemicals such as aldehydes were first used. A modern fragrance is a harmonious creation of the perfumer based on new notes or harmonies often unknown in nature. (fragrance.org)
MOUILLETTES: Strips of odorless white blotting paper, which the perfumer uses to evaluate a scent as it develops. (fragrance.org)
MUGUET: The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. (fragrance.org)
ODOR MEMORY: The ability of a perfumer to hold, and bring to recall, hundreds of single perfume odors and odor blends. (fragrance.org)
PERFUME ORGAN: Refers to a unit of semi-circular stepped shelving containing hundreds of bottles of raw materials. Arrangement is in a way to assist the perfumer in the creation of perfume compositions. (fragrance.org)
PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
PROFILE: A perfume or perfumed product profile is a description of the fragrance prepared by a marketer, which is given to a perfumer for inspiration and formulation. The profile contains all pertinent details in relation to marketing the new fragrance plan, type, name, package, color/theme, mood, impression, cost parameters, etc. (fragrance.org)
SIGNATURE: The ethereal mark of a fragrance that makes a distinct impression on those who encounter it. Some perfumers’ works contain a singular signature, which is as individual as a fingerprint. (fragrance.org)
SNYERGISM: The ability of certain perfumery ingredients to work together to produce an effect greater than the ingredients could achieve independently. (fragrance.org)
SNYTHETICS: Perfume ingredients that are produced by synthetic organic chemistry rather than bio-synthetically by a plant. In most cases the synthetic ingredients used in perfumery are nature identical, i.e., identical to the same molecule made by the plant. (fragrance.org)

معطر کردن = Perfuming

خانه عطر = Fragrance Houses
fragrance houses = خانه های عطر، خانه عطر

ماده معطر = Aromatic Agent
aromatic agent = ماده معطر و آروماتیک

عطردان = Perfume Bottle

گیاهان معطر = Aromatic Plants
Aromatic plants = گیاهان معطر

MINT — Any of a variety of aromatic plants (genus Mentha) used as a natural antiseptic and freshener. See Mentha piperita (Pepper- mint), Mentha viridis (Spearmint) and others. (INCI dictionary)

صنعت عطر = Perfume Industry

بنفشه معطر = Sweet Violet
Sweet Violet, Vila odorata = بنفشه معطر، بنفج، بنفشه واغی

مواد معطره شیمیایی = Chemical Aroma
Chemical aroma = ماده شیمیایی معطر

عطرهای طبیعی = Natural Perfumes
Natural perfumes = عطرهای طبیعی

عطر نرولی = Neroli Perfume
Neroli perfume = عطرهای نرولی

محصولات معطره گیاهان = Plant Aromatics

عطرهای فوژر = Fougere Fragrances
fougere fragrances = عطرهای خانواده فوژه یا فوژر (به معنای سرخس در زبان فرانسوی)، به عطرهایی گفته می شود که دارای رایحه لاوندر، کومارین و گلسنگ است

Aroma Chemicals

واژه «عطر» در مقالات سایت احسان حسنانی

کاربرد اسانس در صنایع آرایشی بهداشتی

اسانس ها در افزایش جذابیت محصولات آرایشی بهداشتی نقش مهمی دارند. زیرا رایحه مطلوب به محصول بخشیده و مصرف کننده را برای خرید ترغیب می کنند. از همه مهمتر اسانس بوی نامطبوع ترکیبات پایه کرم را می پوشاند و به جذابیت آن می افزاید. تأثیر بر سیستم عصبی و ایجاد احساس آرامش از دیگر اثرات مفید بکارگیری اسانس در یک محصول آرایشی بهداشتی است.
 اسانس ها نقش مهمی در تولید محصولات آرایشی دارد و رایحه خوب به این محصولات می بخشند و موجب ترغیب مردم به خرید محصولات آرایشی می گردند. اسانس ها نه فقط برای تولید عطر و ادکلن بلکه اساساً برای تولید رایحه خوب ساخته شده اند. نقش دیگر عطرها و اسانس ها پوشاندن بوی نامطبوع است. برخی از مواد اولیه آرایشی بوی نامطبوعی دارند بنابراین اگر با اسانس آمیخته نشوند، مصرف کننده را از خرید منصرف می کنند. بوی یک محصول آرایشی بهداشتی همانند بسته بندی آن، یکی از عوامل ترغیب مصرف کننده برای خریداری و استفاده از یک محصول آرایشی است و در ارزیابی مصرف کننده مؤثر است. روایح علاوه بر ایجاد احساس آرامش، روی سیستم عصبی غیرارادی نیز تأثیر می گذارند. همچنین نقش مهمی در سیستم ایمنی و حفظ هم ایستایی پوست دارند.
مشاهده مطلب

بازاریابی با رایحه چیست؟

بازاریابی رایحه یعنی از حس بویایی در تبلیغات و بازاریابی استفاده کنیم. آیا می دانید که کمتر از 3 درصد شرکت های موفق دنیا از بویایی در تبلیغات و بازاریابی محصولات خود استفاده می کنند؟ آیا می خواهید با پیوستن به این سه درصد از رقیبان خود چندین قدم جلو بیفتید؟ پس مطالعه کتاب الکترونیکی بازاریابی رایحه تالیف احسان حسنانی را از دست ندهید.
 وقتی می پرسیم محصول شما یا برند شما چه بویی دارد، فقط منظورمان بوی اسانسی که در داخل محصول استفاده می شود نیست. لزوما هم نباید کارخانه عطر و ادکلن باشید که رایحه محصول و محیط کسب و کارتان برایتان مهم باشد. شما می توانید از ایده خلق رایحه در محیط کسب و کار خودتان استفاده کنید. کار شما می تواند مغازه کتاب فروشی، سالن زیبایی، یک هتل یا یک مطب پزشکی باشد. در هر صورت، می توانید با روایح دل انگیز برای مشتریانتان خاطره سازی کنید. و اولین تجربه مشتری تان را لذت بخش نمایید.
مشاهده مطلب

بوی برند شما چیست؟

قدرت حس پنجم را دست کم نگیرید. به استراتژی بازاریابی خود، خلق رایحه را نیز اضافه کنید. شما در هر کسب و کاری که باشید، برای برنامه ریزی و رشد برندتان می توانید این سوال ارزشمند را از خودتان بپرسید: برند من چه بویی دارد؟ درست خوانده اید! نپرسیدیم لوگوی آن چه شکلی است یا چه رنگی را در ذهن خریدار تداعی می کند. پرسیدیم چه بویی دارد و چگونه رایحه برند شما در ذهن مصرف کننده نقش خاطره می زند و آیا او را برای خرید تحریک می کند؟
 وقتی می پرسیم محصول شما یا برند شما چه بویی دارد، فقط منظورمان بوی اسانسی که در داخل محصول استفاده می شود نیست. لزوما هم نباید کارخانه عطر و ادکلن باشید که رایحه محصول و محیط کسب و کارتان برایتان مهم باشد. شما می توانید از ایده خلق رایحه در محیط کسب و کار خودتان استفاده کنید. کار شما می تواند مغازه کتاب فروشی، سالن زیبایی، یک هتل یا یک مطب پزشکی باشد. در هر صورت، می توانید با روایح دل انگیز برای مشتریانتان خاطره سازی کنید. و اولین تجربه مشتری تان را لذت بخش نمایید.
مشاهده مطلب

اثر هاله ای و اهمیت عطر بر آن

اثر هاله ای می گوید مردم در ناخوداگاه خود ویژگی های مثبت و منفی را تعمیم می دهند. همین اثر هاله ای می تواند به علت وجود بوی خوب یا بوی بد بوجود آید. در مورد محصول یا فروشگاه شما هم اثر هاله ای وجود دارد. ممکن است دو فروشگاه دریک مکان، هر دو یک چیز را بفروشند، اما فروشگاهی که تهویه بهتری دارد و رایحه مطبوع تری در محیط آن پراکنده است معمولا انتخاب مشتری خواهد بود. وقتی در انتخاب بین دو محصول شک می کنیم، ذهن ما به صورت نا خودآگاه گرایش به محصولی دارد که بوی بهتری دارد.
مشاهده مطلب

کتاب پوچرز: عطر، آرایشی بهداشتی و صابون

کتاب پوچرز یکی از کتاب های مرجع صنایع آرایش بهداشتی، عطر و صابون می باشد که حداقل 10 باز تجدید چاپ شده. از ویژگی های ممتاز این کتاب می توان به نمونه های فرمولاسیون و روش ساخت محصولات اشاره نمود
مشاهده مطلب

دئودورانت، ماده ضدبو چیست؟

دئودورانت نام دیگر محصولات آرایشی بهداشتی ضدبو یا خوشبوکننده است که بر خلاف ضد عرق ها، تعرق را کاهش نمی دهند بلکه بوی بد عرق را می پوشانند یا باکتری های مولد بوی بد را از بین می برند
 3. پوشاندن بوی بدن با ایجاد عطر
مشاهده مطلب

شامپو چیست؟ | تحقیق در مورد شامپو

برخلاف تصویر رایج که شامپو را یک محصول شوینده می دانند، شامپو جزء دسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی قرار می گیرد.
 •  شامپو اولین بار در سال تولید شد. شامپو از چه ترکیباتی تشکیل شده است؟ اغلب شامپوها دارای عوامل پاک کننده، نرم کننده، افزودنی های مجاز، عوامل نگهدارنده (ممکن است شامپو بدون نگهدارنده به میکروب آلوده شود) و عوامل مربوط به شکل ظاهری مثل؛ صدفی کننده شامپو، رنگ و عطر هستند. همچنین عوامل دارویی مثل دپانتنول که به مرطوب کنندگی مو کمک می کند یا پیریتون زنیک که ضدشوره است.
 اکثر شامپوها، کار مشترکی انجام می دهند، به جز برخی از آنها که مصارف خاصی دارند. ویسکوزیته شامپو اغلب با افزودن موادی مثل نمک طعام ایجاد می شود. غلیظ و با قوام کردن شامپو و اضافه کردن رنگ های متنوع و عطر، روش هایی هستند که از نظر روانی تأثیر بسزایی برای جلب مشتری دارند. یک شامپوی خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ یک شامپوی خوب باید در درجه اول پاک کننده خوبی باشد. از رایحه مطلوبی برخوردار بوده به راحتی بین موها پخش شود. کف شامپو نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد. کف شامپو به سهولت زدوده شود و با آبکشی از روی سر خارج گردد. پس از شامپو کردن روی موی سر احساس خشکی و تیرگی ایجاد ننموده و باعث تحریک پوست سر نشود. شامپوهای گیاهی امروزه همچنین شامپوهایی با عناوین شامپو سیر، سدر و حنا طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که در این نوع شامپوها فقط مختصری از عصاره گیاه اضافه شده که هیچ تأثیری در سلامت و ریشه مو ندارد و فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
مشاهده مطلب

تاریخچه عطر و ادکلن

استخراج اسانس قدمتی طولانی دارد. وجود ادوات سفالین تقطیر که قدمتی 5000 ساله دارند، وجود گلاب در ایران و رم باستان از جمله شواهد استفاده از مواد خوشبو در تاریخ بشر است. در قرن 16 میلادی، کتابی چاپ شد که در آن 60 گیاه اسانس دار معرفی شده بود. شهر گراس در فرانسه و شهر کلن در آلمان محل تولید عطر و اسانس از قرن 18 میلادی تاکنون می باشند. سنگ نگاره هایی وجود دارد که مصریان باستان را در حال عطرسازی نشان می دهد. غالیه، دستنبو، شمامه، عبیر از جمله مواد معطری هستند که در آثار شعرای ایرانی یافت می شوند.
 لغت پرفیوم Perfume از کلمه فیوم Fume یا دود مشتق شده است. زیرا در گذشته های خیلی دور، آتش را رایحه چوب می دانستند و برای تولید عطر خوش از سوزاندن مواد خوشبو استفاده می کردند. قدیمی ترین عطرها، عطرهایی بودند که از سوزاندن چوب به دست می آمدند. انسان های ناندرتال اولین کسانی بودند که رایحه خوش ناشی از سوزاندن چوب های معطر را کشف کردند.
 از گذشته های دور، بشر به دنبال داروهای گیاهی بوده تا بیماری ها را درمان کند. در بین این مواد، مواد معطری نیز وجود داشتند که از آنها عطر استخراج می شد. بنابراین عطر و دارو خواستگاه مشترکی دارند.
 روشهای گوناگون استخراج اسانس و مواد معطر از آغاز تمدن بشری توسعه یافت. در پاکستان ادواتی مثل لوازم تقطیر سفالین کشف شده که از نظر قدمت به سال پیش از میلاد مربوط می‌ شود. رومیان اولین تمدنی بودند که از عطر استفاده نمودند و بعد از استحمام، خود را با گلاب خوشبو می نمودند. در رم باستان تعداد زیادی عطرفروشی وجود داشت. تمدن های دیگر نیز، سنت سوزاندن علف ها و چوب های معطر برای خدایانشان را در پیش گرفتند. در قرن کیمیاگران مسلمان روش تقطیر با بخار آب را ابدع نمودند و با کشف الکل، گام بزرگی در توسعه این صنعت برداشتند. قرون وسطی را می توان دوره تیره صنعت عطر نامید. از آن دوران اطلاعات بسیار کمی در دسترس است. در قرن و تکنولوژی ساخت عطرهای طبیعی توسعه یافت. در اواخر قرن ، مواد معطره شیمیایی سنتز شد و از اوایل قرن ، عطریات و خوشبوکننده های زیادی وارد بازار شد.
 مصری های باستان در حال عطرسازی تاریخچه عطر سازی در ایران در سرزمین ما، ایران که خود از گهواره‌‌های کهن تمدن در تاریخ بشر به شمار می‌آید، عطریات و مواد خوشبو، از قدیم تا به امروز، با زندگی و تاریخ ما عجین شده است. دلیل این امر این است که ایران، از همان دوران کهن تمدن خود، در زمره یکی از مهمترین مراکز تولید روغنها و اسانس‌های معطر گیاهی بوده است تا جایی که ایرانیان باستان، با استفاده از دقت، ظرافت طبع و روح زیبایی شناسانه ایرانی خود، در صنعت ساخت روغنهای معطر تا جایی پیشرفت کردند که صنعت عطرسازی رایج در آن دوران را به هنری ظریفه بدل ساختند. عطرسازان ایرانی با خیساندن گلها و گیاهان معطر در روغنهای اشباع شده و نیز ترکیب این روغنها با یکدیگر، عطریات مطبوعی آفریدند که در سراسر جهان و به منظورهای مختلف به کار می‌رفت.
 خلفای اموی و عباسی که شیفته تجمل و اشرافیت دربار پادشاهان باستانی ایران بودند، موی سر و ریش را به تقلید از آنان، با مشک سیاه می‌کردند. در این ادوار، ایران همچنان به عنوان یکی از مراکز معتبر عطرسازی جهان به شمار می‌آمد، در ایالت‌های مختلف ایران، روغن‌های معطر گوناگون از قبیل: عطر بنفشه، عطر نرگس، عطر سوسن، عطر زنبق، عطر مورد، عطر مرزنگوش، عطر بادرنگ تهیه می‌شد و عطر بهارنارنج تهیه و به کشورهای مشرق زمین، صادر می‌شد. عطری که از خیساندن گلبرگهای گل سرخ، در روغن‌های مخصوص و در فیروزآباد فارس به عمل می‌آمد، معروف بود.
 توصیف مشک در لغت نامه دهخدا غالیه از جمله معروفترین عطریات مرکب می‌توان به غالیه اشاره کرد که یکی از هفت آرایه زنان به شمار می‌آمد و برای تکمیل شش آرایه دیگر یعنی: سرخاب، سفیداب، وسمه، سرمه، حنا و زرک ( یا همان اکلیل، دانه‌های طلایی رنگی که از ورقه‌های نازک طلا ساخته می‌شد و زنان به مو و صورت می‌پاشیدند) مورد استفاده قرار می‌گرفت. این نوع عطر که آن را عطر مثلثی نیز خوانده‌اند، خوشبویی مرکب از مخلوط مشک و عنبر و دیگر عطریات بود و آن را برای سیاه کردن مو نیز به کار می‌بردند. غالیه را از مواد معطر دیگر نظیر: عود و عنبر و صندل و نیز عود و عنبر و گلاب هم می‌ساختند.
 گلاب ایرانی گلاب عطر کهنسال سرزمین ما نیز که از جمله معروفترین عطریات گیاهی است، حاصل استخراج و تقطیر گلبرگهای گل محمدی است و کاربرد آن امروزه نیز به منظورهای گوناگون رایج است. حضور این عطر خالص و خوشبو در زندگی ایرانی، به حدی است که اغلب در محاوره آن را همراه کلمه عطر و به صورت « عطر و گلاب » یاد می‌کنند.
 دانشمند بزرگ ایرانی بوعلی سینا با اختراع سیستم مبرد توانست برای اولین بار از گل رز، اسانس خالص تهیه نماید. علاوه بر گل سرخ و گل محمدی، از دیگر گلها و گیاهان عطرین چه از طریق عصاره روغنی و چه استفاده مستقیم از گلبرگهای آنها، برای مقاصد گوناگون استفاده می‌شد که از جمله آنها می‌توان از: شاهسیرم (ریحان)، سوسنبر، شنبلید، ضیمران، قرنفل و یاس نام برد. استفاده از عطر دلنشین گل یاس، امروزه نیز در سراسر جهان نیز رایج است.
 موزه گلاب گیری تهران - اردیبهشت عطاری به طور کلی، پیشه عطاری که در پیوندی مستقیم و تنگاتنگ با عطر و عطریات بوده است، از مشاغل رایج در قدیم بود و در میان مردم اعتباری ویژه داشت. عنوان عطار (صاحب پیشه عطاری) در آغاز بر فروشنده عطریات و گیاهان مولد رنگ، اطلاق می‌شد و از آنجا که عطرها و گیاهان رنگی (مولد رنگی)، اغلب خاصیت دارویی نیز دارند، مفهوم عطار، توسعه یافته و فروشنده مطلق داروها، به نام عطار خوانده می‌شد.
 پیشه عطاری، به خصوص هنگامی که به تهیه و ساخت عطریات مربوط می‌گردد، پیشه‌ای ظریف و هنری دقیق است . عطاران، نه فقط با انواع گیاهان و مواد معطر و تهیه مواد عطری از آنها آشنا بودند، بلکه از خواص دارویی بسیاری از گیاهان معطر، برای درمان بیماران سود می‌بردند. برای نمونه، گلاب را برای رفع سردرد بیماران تجویز می کردند و یا علاوه بر استفاده از گلبرگهای بنفشه معطر به منظور تولید عطر بنفشه، آنها را به عنوان ملین برای مداوای بیماران به کار می‌بردند.
 ظروف سنتی نگهداری از عطر و گلاب
 گلاب گیری در پارک آب و آتش تهران - خرداد - عکس از احسان حسنانی تاریخچه عطر در جهان عطرها در زمان گذشته ابتدا از کشور مصر وارد بازار تجارت شدند. اشیایی که هنوز بوی گل حنا را در خود نگه داشته‌اند در مقبره امپراتوران پیشین پیدا شده‌اند. در معابد بخورهایی داده می‌شد و حیوانات را قبل از سوزاندن با مواد معطر پر می‌کردند تا بوی بد سوختن از بین برود. مصریان نیز مانند یونانی‌ها به لباس خود عطر می‌زدند. کتاب انجیل به مرهم معطر، انقوزه و سایر مواد معطر اشاره دارد. در قرآن کریم نیز از مواد معطر مانند مشک و گل سنبل (hycinth) یاد شده است. در افسانه یونان، آفرودیت اولین زنی بود که از مواد معطر استفاده می‌کرد. اختلاط مواد معطر توسط فردی بنام نئوفراستوس شرح داده شده است که نوشته‌های او نشان می‌دهد که این هنر بخوبی در زمان او پیشرفت کرده بوده است.
 عرب‌ها در توسعه تجارتی خود چوب صندل را از هند و گل میخک و پاچولی (نعناع هندی) را از مالایا وارد نمودند. اولین عطر مدرن توسط هانگری واتر در اواخر قرن چهارم از مواد معطر آرایشی اروپایی از رزماری تقطیر شده ساخته شده و بنام Eau de Colgne (ادکلن) شهرت یافت و تا زمان ملکه ویکتوریا مورد استفاده قرار گرفت.
 عطر دیگری توسط دوشس نرولی معرفی شد که Orange-flower water (آب گل پرتقال) می‌باشد عطر نرولی از عطرهای معروفی می‌باشد که اولین بار توسط جان ماریا فارینا با عنوان ادکلن معرفی شد. پیشرفت در این فراورده‌ها منجر به توسعه کاشت گل در فرانسه شد، جایی که هنوز هم از گل رز، یاسمن و اسطوخودوس عصاره‌گیری می‌شود و عطرسازان آن را بسیار با ارزش می‌دانند. در انتهای قرن 19 صنعت شیمی رو به کار عطرسازی آورد که با سنتز آلدئیدهای خوشبو شروع شد و منجر به ساخت عطر معروف شانل شماره 5 (chanel N0.5) در سال 1921 شد که بوی گل می‌داد. امروزه عطرسازان صدها اجزای معطر سنتزی و همچنین مواد معطر طبیعی را در اختیار دارند.
مشاهده مطلب

مواد اولیه صنایع عطرسازی

مواد اولیه طبیعی صنایع عطر سازی به دو دسته گیاهی و حیوانی تقسیم بندی می گردد.
 مواد اولیه طبیعی صنایع عطر سازی به دو دسته گیاهی و حیوانی تقسیم بندی می گردد.
 مواد اولیه حیوانی مواد اولیه طبیعی به دست آمده از حیوانات شدیدترین، گرانترین و با ارزشترین عطر را دارند و تقریباً همه آنها به عنوان تثبیت کننده(fixative) در صنایع عطرسازی کاربرد دارند. در این قسمت از این گزارش تعدادی از این مواد معرفی خواهد گردید.
Castoreum غده خشک شده سگ آبی (در آمریکای شمالی و سیبری) و یا فرآورده‌ای که از این غده‌ها استخراج می‌شود را عطرسازان استفاده می‌کنند تا بو و ویژگی خاصی به عطر داده شده و کیفیت و دوام عطر افزایش می‌یابد. این غده حاوی رزین، صمغ و غیره است که بعلت تغذیه حیوان از پوست و چوب بخش معطر این غده را توسط الکل استخراج می‌کنند تا تنتور تهیه شود و یا با حلال‌های فرار استخراج می‌کنند که بعداً با تقطیر، حلال را حذف می‌کنند. بعد از حذف مواد غیرقابل حل در الکل این محصول به شکل castoreum رزینی فروخته می‌شود.
رزین بلسانی طبیعی(Natural balsamic resin) این محصول ماده ای معطر برگرفته از ترشح غده‌ای از گربة اتیوپی(civet) می باشد که حیوانی است شبیه راسو که این ماده را برای محافظت از خود ترشح می کند. این ترشح با تراشیدن غده‌های civet با قاشق چوبی و سپس جمع‌آوری ماده زرد چسبناک درون ظرف آلومینیومی انجام می‌شود. Civet را با الکل استخراج می‌کنند تا تنتور بسازند و اغلب به عطرهای floral افزوده می‌شود تا ویژگی خوبی به عطر داده شود بوی مهم تشکیل دهنده civet یک کتن به نام civetone می‌باشد.
مشک تنکین (Musk Tonquin) مشک تنکین در غده‌های زیر شکم گوزن نر قرار دارد، حیوانی که در کوهستانهای تبت، چین و لائوس زندگی می‌کند این مشک به این علت تنکین نامیده می‌شود که از شهر هانری و بندرای فرنک در خلیج تنکین در ویتنام بدست می‌آید. بعلت اینکه بوی این مشک در زمان جفت‌گیری گوزن خیلی قوی است در زمان جفت‌گیری حیوان کشته می‌شود جز اصلی و خوشبوی این مشک که با الکل استخراج می‌کنند کتی به نام Muscone است. امروزه این ماده از نظر سنتزی دارای ارزش است و یک جز مهم از اجزای عطرهایی از نوع مشک می‌باشد. مواد اولیه طبیعی گیاهی از قسمتهای مختلف گیاهان مختلف، در روزهای مختلف و حتی در ساعتهای مختلف یک روز مواد معطر با رایحه و خواص مختلف به دست می آید. این مواد معطر را در صورت داشتن بوی خوب و کیفیت و خلوص مناسب می تان در عطر سازی به کاربرد. در این قسمت به معرفی تعدادی از این گیاهان می پردازیم.
گیاه میر (Myrrh) اسانس این گیاه یک رزین طبیعی است که از ساقه گیاه commiphora myrrha تراوش می‌شود این گیاه در ساحل شرق افریقا و اغلب در سومالی و اتیوپی می‌روید. بعنوان یکی از قدیمی‌ترین عطرهای تاریخی از این عطر همراه با عطر و بوی تند و با عطرهای کهربایی استفاده می‌شود.
Opapanax رزینی که از درخت Commiphora crythraea تراوش می‌شود و این درخت در ساحل شمال شرقی آفریقا بویژه در سومالی و اتیوپی می‌روید. این رزین به شکل تکه‌های قهوه‌ای تیره تراوش می‌شود بوی آن شبیه بوی گیاه میر و گالبانوم است . محصول رزینی آن با استخراج الکلی بدست می‌آید و غلیظ شده آن در عطر و محصولات آرایشی کاربرد دارد. این رزین بخوبی با عطرهای کهربایی همچنین با عطرهایی مانند یاسمن و ایلانگ ایلانگ و رز مخلوط می‌شود.
زنبق زرد (Orris) این گیاه را در ایتالیا، فرانسه و مروکو می‌کارند. رزین orris با استخراج با الکل، فیلتراسیون و تغلیظ بدست می‌آید. رزین orris بوی شبیه بوی بنفشه دارد و در عطرهای ظریف، صابون‌های لوکس، عطر پودر و محصولات آرایشی کاربرد دارد.
بنزوئین (Benzoin) بنزوئین یک رزین گیاهی است که از درخت تراوش می‌شود دو نوع بنزوئین موجود است بنزوئین سیام و سوماترا. از بنزوئین سیام بویژه در عطرسازی استفاده می‌شود. بنزوئین سیام در لائوس وجود دارد و به شکل تکه‌هایی به شکل قطره در اندازه‌های مختلف موجود می‌باشد بنزوئین از بنزوئیک اسید تشکیل شده است بوی آن شیرین و شبیه وانیل می‌باشد. عصاره الکلی بنزوئین فیلتر و سپس تغلیظ می شود.(محصول حاصله بنزوئین رزینی نامیده می شود). بنزوئین سوماترا بوی کاملاً متفاوتی دارد و علاوه بر وانیلین حاوی مقدار زیادی سینامیک اسید می‌باشد. در عطر کرم و صابون از بنزوئین به مقدار کمی استفاده می‌شود زیرا بعلت مقدار وانیلین آن ممکن است محصول را بیرنگ نماید.
مشاهده مطلب

آشنایی با عطریات چیست؟

ادکلن، ادوتوالت و ادوپرفیوم به انواع عطر با درجات الکلی مختلف و درصد اسانس متفاوت اشاره دارد.
 - به شخصیت خود فکر کنید. آیا از آرایش کردن لذت می برید؟ تفریحات بیرون از منزل را دوست دارید یا اهل بیرون رفتن نیستید؟ آیا به بوهای تازه مثل علف تازه چیده شده علاقه مند هستید یا به بوهای تند و نافذ؟ این کار برای این است که عطر مناسب شخصیت خودتان را پیدا کنید.
 - قبل از خریداری عطر را تست کنید. به تبلیغات مجلات و تلویزیون زیاد اهمیت ندهید. به این نکته توجه داشته باشید که رایحه عطر چند ساعت پس از استفاده تغییر می کند. بنابراین قبل از اینکه دست به جیب شوید و عطری را چشم بسته خریداری کنید، آن عطر را تست کنید و چند روز بعد خریداری کنید.
 - نظر دوستانتان را جویا شوید. از دوستان و افراد خانواده خود بپرسید چه نظری در مورد عطری که تست کرده اید دارند؟ آیا رایحه آن عطر شدید است؟ آیا ماندگار است؟ آیا دوستش دارید؟ در نهایت انتخاب با خودتان است. اما نظر یک شخص دوم و یا سوم می تواند به انتخاب عطری که برای شما مناسب است، کمک کند.
مشاهده مطلب

قدیمی ترین کارخانه عطرسازی جهان

در شهر پیرگوس، شمال قبرس زادگاه آفرودیت ویرانه های قدیمی ترین کارخانه عطرسازی جهان که قدمتی 4000 ساله دارد و بر اثر زلزله ای تا سال 2005 زیر خاک دفن شده بود، کشف شد. اشیاء به دست آمده از این کشف باستان شناسی، اکنون در موزه ای در ایتالیا نمایش داده می شود.
 ویرانه های قدیمی ترین کارخانه عطرسازی جهان که سال پیش در شهر پیرگوس (شمال قبرس، زادگاه آفرودیت) وجود داشته و بر اثر زلزله ای به زیر خاک فرورفته بود در سال توسط باستان شناسان کشف شد. مطالعات باستان شناسی نشان داده است زمانی که زلزله آمد (در سال قبل از میلاد) اسانس مختلف در آن کارخانه در حال استحصال بود. فرانسوا کوتی (یکی از پرآوازه ترین عطرسازان قرن ) با خلق عطری به نام “Chypre de Coty” در سال نام جزیره قبرس (زادگاه آفرودیت و نماد عطر و زیبایی زن) را جاودانه کرد.
مشاهده مطلب

ترکیبات تشکیل دهنده و مواد سازنده اسانس ها

اسانس های روغنی از ملکولها و ترکیبات آروماتیک تشکیل شده اند.
 میرسن (Myrcene) سیترال با فرمول بسته C10H16O یک منوترپن اکسیژن دار خطی است که دارای دو فرم سیبس و ترانس می باشد. سیترال به عنوان طعم دهنده در ایجاد طعم هایی مانند سیب، پرتقال، لیمو و توت فرنگی به کار می رود. همچنین در تهیه عطر و ادوکلن کاربرد وسیعی دارد. از سیترال، مشتقات متفاوتی تهیه می شود که طیف وسیعی از بوها را سبب می شوند. (مانند ایزوسیترال، سیکلو سیترال، سینولیدن، استالوئی، پزودوایونون و ...) سیترال در سنتز ویتامین A نیز بکار می رود.
 کارون (Carvone) اوسیمن مایعی بی رنگ است که در آب غیرمحلول، ولی در اتر، کلروفرم و اسید استیک گلاسیال محلول است. اوسیمن از نوآرایی حرارتی α – pinene بدست می آید. از این ماده به طور خالص در تهیه اسانسهای شیمیایی مثل عطر بهارنارنج، گلابی، پرتقال و ریحان استفاده می شود. اوسیمن در حین تشکیل چای سیاه بوجود می آید و در تهیه چاشنیها و عطر بکار می رود. اوسیمن در اسانس آرتمیزیا یافت می شود. این ترکیب در حال حاضر با خلوص بالا قابل دسترس بوده و در تولید عطرهای خانگی ارزان قیمت بکار می رود. اوژنول مایعی بی رنگ روغنی یا متمایل به زرد بو و طعم اسانس میخک است که در برابر هوا به رنگ قهوه ای در می آید. تا حدودی قابل حل در آب است، ولی در حلالهای آلی به خوبی حل می شود. اوژنول با افزودن محلول غلیظ قلیا به اسانس و بعد هم زدن در ظرف محتوی آن، بدست می آید.
مشاهده مطلب

دانستنی های عطر: هرم بویایی

رایحه عطر را می توان به یک هرم تشبیه کرد که روایح سنگین در قسمت پایه و روایح فرارتر در قسمت نوک هرم قرار می گیرد. رایحۀ عطر از لایه ها یا نت های مختلفی تشکیل شده است. چیزی که از بطری عطر استشمام می کنیم، رایحه فوقانی یا پیش رایحه است. بدنه اصلی عطر را رایحه میانی آن تشکیل می دهد. چند ساعت پس از مصرف، بویی به مشام می رسد که در واقع رایحه پایه ای یا نت ماده زمینه ای عطر است.
 هرم بویایی چیست؟ عطرها معمولاً از لایه های مختلف روایج تشکیل شده اند تا بوی رایحه نهایی خود را نشان دهند. به این لایه ها نت می گویند. در واقع رایحه ای که شما در مغازه عطرفروشی تست می کنید با آنچه وقتی به خانه می رسید بو می کنید تفاوت دارد. رایحه یک عطر از سه قسمت تشکیل شده است: - پیش رایحه (Top note)
 رایحه فوقانی: بلافاصله بعد از این که عطر را روی پوست مالیدید یا آن را از بطری اش تست کردید، نت بالایی یا رایحه فوقانی به مشام می رسد. این رایحه به سرعت تبخیر می شود.
 رایحه میانی: نت میانی بعد از محو شدن نت فوقانی به مشام می رسد و بخش اصلی رایحه یک عطر می باشد.
 رایحه پایه: نت پایه بخش غلیظ رایحه عطر است که در واقع ماده زمینه ای نت میانی به شمار می آید. نت پایه تا نیم ساعت بعد از استفاده معمولاً خودش را نشان نمی دهد.
مشاهده مطلب

ویژگی های عطر خوب

رایحه عطر باید یكنواخت باشد و پس از قرار گرفتن روی پوست تغییر ماهیت ندهد. یک عطر خوب باید دوام داشته باشد و احساس لذت در شخص ایجاد کند.
 نکات مهمی که در انتخاب عطر باید مورد توجه قرار گیرد: - بر حسب نوع پوست و نوع شخصیت افراد مختلف باید عطر های جداگانه و مناسب انتخاب شود.
 - رایحه عطر باید یکنواخت باشد و پس از قرار گرفتن روی پوست تغییر ماهیت ندهد.
 - پوست بر روی رایحه عطر تأثیر می گذارد.پوستها بوهای معینی را تضعیف و تشدید می کنند.
 - یک عطر خوب برای ادغام با بوی بدن باید بر روی پوست امتحان شود.
 - یک عطر خوب باید دوام داشته باشد و احساس لذت در شخص ایجاد کند.
مشاهده مطلب

اسانس روغنی لاواند

اسانس روغنی لاواند معمولاً از سرشاخه های گلدار گیاه و با روش تقطیر جداسازی می شود. 
 کاربرد اسانس روغنی لاواند در عطر سازی اجزای تشکیل دهنده اسانس روغنی لاواند بیش از جزء با ترکیب نسبی مختلف بسته به نوع لاواند، محل برداشت، فصل برداشت قسمت گیاه مورد استفاده در اسانس لاواند موجود است ولی برخی اجزاء مهم آن عبارتند از: لینالول (Linalool) فرمول بسته : C10H18O
مشاهده مطلب

اسانس روغنی در محصولات آرایشی بهداشتی

اسانس های روغنی، اسانس هایی هستند که قوامی شبیه روغن دارند و مثل روغن روی آب می ایستند. به همین علت نام اسانس های روغنی را روی آن ها گذاشته اند.
 اسانس ترکیب اصلی یک عطر را تشکیل می دهد. اسانس ها قبل از آنکه رقیق شوند، قوامی شبیه روغن دارند. به همین علت به آن ها روغن های معطر یا اسانس های روغنی نیز گفته می شود.
مشاهده مطلب

برگ فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی

لیست ترکیبات تشکیل دهنده یک محصول آرایشی بهداشتی همراه با ترکیب درصد هر یک، در برگه ای به نام برگ فرمولاسیون باید تهیه شده و به وزارت بهداشت ارائه شود.
 برای محصولاتی مثل صابون و عطر همچنین دئودورانت ها و آنتی پرسپیرانت ها نیازی به درج مشخصات میکروبی نیست.
مشاهده مطلب

تعرفه گمرکی محصولات آرایشی بهداشتی و عطریات

نرخ تعرفه گمرکی باید در اظهارنامه درج شود. تعرفه گمرکی کالاهای آرایشی بهداشتی معمولا 26 درصد است. تعرفه گمرکی محصولات آرایشی بهداشتی، این مطلب توسط احسان حسنانی نوشته شده است.
 تعرفه واردات اسانس ها اسانس های روغنی، اسانس های کنسانتره، اسانس های ابسلوت ، عصاره های استخراج شده از گیاهان، اسانس های استخراج شده از طریق انفلوراژ، اسانس های استخراج شده از طریق ماسیراسیون (روش خیساندن)، همگی چهار رقم اول شماره تعرفه شان می باشد. به عنوان مثال، اسانس پرتقال تعرفه گمرکی اش است. مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای اسانس پرتقال و برای سایر اسانس ها می باشد. البته گلاب و سایر عرقیات سنتی با توجه به اینکه در کشورمان تولید می شوند، دارای تعرفه گمرکی می باشند. تعرفه گمرکی عطر و ادکلن عطریات از جمله ادوپرفیوم، ادوتوالت و ادوکلن با شماره تعرفه و دارای حق گمرکی درصد می باشند.
مشاهده مطلب

PMF چیست؟

برای ثبت منبع، یک پرسشنامه توسط وزارت بهداشت تهیه می شود و شرکت تولید کننده باید به سوالاتی نظیر سال ساخت ارخانه، آدرس کارخانه، تعداد پرسنل و تعدادی سوال بی ربط دیگر پاسخ دهد.
 PMF مخفف کلمات Products & Plant Master File است. وزارت بهداشت سؤالاتی را جهت بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولیدکننده محصولات آرایشی بهداشتی مطرح کرده که به این سؤالات باید در PMF پاسخ داده شود. نام و آدرس کارخانه، تاریخ تأسیس کارخانه، نوع محصولات (مثلاً کرم های آرایشی بهداشتی، رنگ مو یا عطر و اسپری) ، نام برند محصولاتی که در آن کارخانه تولید می شوند، مشخصات پرسنل شاغل در کارخانه، مشخصات ساختمان ها و امکانات و تجهیزات، وضعیت مستندسازی و گواهی ها، مشخصات واحدهای تولیدی، نمونه برداری و کنترل همچنین مشخصات سیستم توزیع و آنالیز و شرح مختصری از عملیات پایش در کارخانه باید در PMF ها درج شود.
مشاهده مطلب

چگونه عطر بزنیم؟

درست عطر زدن به نظر من جرء نزاکت و آداب اجتماعی یک فرد است. برخی افراد وقتی از جایی رد می شوند تا چند دقیقه فضا را از بوی خودشان پر می کنند. اشتباه رایجی که بسیاری از افراد در عطر زدن انجام می دهند، استفاده از عطر روی لباس است. عطر را به جای لباس روی پوست بزنید، نقاط نبض دار پوست مثل مچ دست و یا زانوها ترجیح داده می شوند. در انتخاب عطر به سن و سال و موقعیت اجتماعی خود توجه کنید. در محافل دوستانه از عطرهای سرد و ترش و برای مجالس رسمی از عطرهای گرم و سنگین استفاده کنید.
 یکی از اشتباهات رایجی که افراد در هنگام عطر زدن انجام می دهند آن است که عطر را روی لباس می زنند. عطر می تواند لباس را لک کند و فیبرهای لباس ممکن است باعث بدبو شدن رایحه عطر شوند. توجه داشته باشید که عطرها برای به کار بردن روی پوست طراحی شده اند. عطر را به پوست می زنند تا در اثر حرارت بدن و بر هم کنش های پوست شخصیت اصلی خود را نشان دهد. بهتر است قبل از لباس پوشیدن عطر را روی یک یا دو نقطه نبض دار از بدن مثل مچ دست ها و یا حتی زانوها استفاده کنید. پشت گوش و پایین گلو نیز نواحی مناسبی هستند. اما اگر بدون پوشش در معرض آفتاب قرار می گیرید بهتر است عطر را روی پوست گردن استفاده نکنید.
 عطر سرد به عطری می گویند که حس خنکی و تازگی را القا کند.
 عطر ترش به عطری می گویند که طعم مرکبات را به خاطر بیاورد. عطرهای ترش القاکننده حس طراوت و شادمانی اند. عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی نیز می شوند. شاید به همین علت در باشگاه های ورزشی، هوای داخل باشگاه را با رایحه های سرد و ترش مطبوع می کنند.
 در روزهای گرم تابستان برای ماندگاری بوی عطر باید به دفعات بیشتری از ان استفاده کنید. بنابراین بهتر است در فصل گرم از عطری استفاده کنید که ماندگاری بیشتری داشته باشد. همچنین، در فصل های گرم، استفاده از رایحه های خنک و ترش، تلخ و سرد، جنگلی خوشایند است. زیرا حس خنکی و طراوت خوشایندی را به شما و اطرافیانتان منتقل می کند.
 ماندگاری عطرها در هوای سرد بیشتر است. یعنی در پاییز و زمستان با توجه به دمای پایین هوا، الکل موجود در عطر دیرتر تبخیر می شود. در فصل های سرد سال، بهتر است از رایحه های سنگین مانند عطرهای شیرین، تند و تلخ استفاده کنید.
 اگر پوست تان روشن و خشک است و می خواهید ماندگاری عطرتان بیشتر شود، بهتر است پیش از استفاده از عطر، از لوسیون های مرطوب کننده بدون بو استفاده کنید.
 زدن عطر روی نقاط نبض دار پوست (مانند: مچ دست، مچ پا، پشت زانوها و نبض گردن) توصیه می شود زیرا باعث متصاعد شدن رایحه عطر شده و کلا خوشایند است.
 عطر را روی پوست گردن نزنید زیرا ممکن است موجب چروک شدن پیش هنگام پوست گردن شود. خصوصاً اگر در معرض آفتاب باشد.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست و مو در بارداری

در دوران بارداری و حاملگی پوست تغییرات زیادی می کند. علاوه بر این در سه ماه اول بارداری برای ایمنی جنین توصیه می شود که مصرف برخی محصولات آرایشی مثل اسپری موهای حاوی فتالات یا کرم های حاوی هیدروکینون یا اسید سالیسیلیک استفاده نشوند. استفاده از رنگ مو در سه ماه اول حاملگی مطلقاً ممنوع است و برای استفاده از لاک ناخن محدودیت وجود دارد. برای تطابق پوست با شرایط دوران بارداری اقداماتی نظیر استفاده از روغن ها و محصولات آنتی استرچ مارک توصیه می شود. ترک های پوست، لکه های پوست، به هم خوردن نظم رشد و ریزش مو، شکننده شدن ناخن ها، تغییر شکل عروق خونی از جمله مواردیست که در دوران بارداری برای پوست اتفاق می افتند و باید مدنظر قرار داده شوند.
 در صورت نیاز به استفاده از محصولات آرایشی و حتی عطر و ادکلن در دوران بارداری، محصول را به پزشک متخصص زنان و زایمان نشان دهید تا به ترکیبات آن نگاه کرده و از عدم وجود مواد مضر مطمئن شوید.
مشاهده مطلب

آب از دیدگاه مهندسی شیمی

0
 به همین علت امروزه به جهت رعایت استانداردهای بالای پایداری محصول، تصفیه کردن آب شبکه قبل از استفاده در فرمولاسیون بسیار با اهمیت است. ادکلن ها و لوسیون های پس از اصلاح صورت حاوی تا درصد آب هستند. یون های کلسیم، منیزیم، آهن و آلومینیم موجب تشکیل آهسته رسوبات غیر قابل رویتی می شود که به مرور زمان موجب کدورت عطر می شوند. در فناوری تولید امولسیون ها، حضور یون های حجیم معدنی بر عملکرد مناسب مواد فعال در سطح به ویژه امولسیون کننده ها اختلال ایجاد نموده و با جدایش فازها پایداری امولسیون ها را کاهش می دهد. مهم تر از همه این ها حضور میکروارگانیسم ها در آب شبکه ممکن است به آلودگی میکروبی محصولات آرایشی بهداشتی منجر شود. اگر میکروب ها وارد مواد آرایشی شوند و بتوانند در آنجا رشد کنند، با ایجاد بوی نامطبوع کلونی های قابل رویت باکتری ها، کپک ها، قارچ ها و فساد محصول خواهند شد و مصرف کننده مورد آسیب قرار می گیرد. در بسیاری از کارخانه های آرایشی بهداشتی منبع بالقوه آلودگی میکروبی دقیقاً همان دستگاهیست که برای حذف آلاینده های یونی به کار می رود. تصفیه آب برای صنایع آرایشی بهداشتی یون زدایی با زرین های تبادل یونی یون زدایی از آب شبکه را می توان با استفاده از سیستم های تبادل یون، اسمز معکوس یا تقطیر انجام داد. در این میان متداول ترین روش تبادل یون است. از دو نوع رزین برای حذف یون ها استفاده می شود. رزین های کاتیونی برای حذف کاتیون ها و رزین های آنیونی برای حذف آنیون ها. روی رزین های تعویض یونی مراکز فعالی وجود دارد که یون های آب روی آن ها جذب می شود. به مرور زمان این مراکز فعال کاهش می یابد و رزین های تعویض یونی بی اثر می شوند. به منظور ادامه فعالیت رزین ها باید آن ها را احیا نمود. به این معنا که با عبور دادن اسیدها و بازهای معدنی قوی جای کاتیون ها و آنیون های جذب شده را به هیدروژن و هیدروکسید داد.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی فلورمار

محصولات و لوازم آرایشی فلورمار در کشور ترکیه تولید شده و توسط شرکت آرتا پرند شایا در ایران توزیع می شود. رژ لب، لاک ناخن، لوازم آرایش از محصولات فلورمار می باشد.
 تاریخ افتتاح // محصولات و لوازم آرایشی فلورمار محصولات آرایشی، لوازم آرایش، عطریات، محصولات مراقبت شخصی و لوازم جانبی، از دسته بندی های اصلی محصولات فلورمار می باشد. در دسته محصولات آرایشی، محصولات آرایش صورت، آرایش چشم، آرایش لب و آرایش ناخن یافت می شود. در دسته عطریات، عطرهای زنانه، دئودورانت زنانه، عطر مردانه و دئودورانت مردانه وجود دارد. محصولات مراقبت شخصی محصولات مراقبت شخصی فلورمار عبارتند از: پاک کننده آرایش چشم، بالم بدن، دستمال مرطوب پاک کننده آرایش و ژل پاک کننده صورت وجود دارد. لوازم آرایش فلورمار در بخش لوازم آرایش جانبی محصولاتی مثل سوهان ناخن، اسفنج لاتکس ، پن کک، مژه مصنوعی (اکستنشن مژه)، تراش مخصوص مدادهای آرایشی، ست اسفنج لاتکس، پد پن کک (برای استفاده از کرم پودر)، پن کک به صورت خشک و خیس، بافر ناخن برای شکل دادن و براق کردن ناخن ها و ناخن گیر ضد زنگ، سوهان ناخن مسافرتی، سوهان ناخن سالنی، برس تایی، سایه چشم، مژه های تکی، موچین، فرمژه، سوهان شیشه ای حساس برای سوهان زدن به ناخن های مصنوعی، پد پن کک، برس مژه و ابرو، برس نوک تیز، برس نوک گرد سایه چشم، برس ابرو و مژه، برس نوک اسفنجی، برس حرفه ای رژگونه، برس کانسیلر، برس دو طرفه، برس پودر، برش کج برای به کارگیری رژگونه و ست برس 5 تایی وجود دارد. محصولات و لوازم آرایش صورت کرم کانسیلر برای محو کردن عیوب پوست، پالت کانسیلر برای محو کردن کک و مک و لکه های پوستی، پن کک شیمری با تکنولوژی میکرولیزاسیون، کرم پودر فونداسیون، رژگونه نرم.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی بی کام بیو ارگانیک

کمپانی سیکوبل فرانسه با سابقه 50 ساله در تولید محصولات گیاهی در سال 2008 اقدام به تولید اولین برند ارگانیک مراقبت از پوست و موی آقایان نمود. در تهیه این محصولات، مواد شیمیایی مضر استفاده نشده و عطر و رنگ آن ها کاملاً طبیعی است.
 کمپانی سیکوبل فرانسه با سابقه 50 ساله در تولید محصولات گیاهی در سال 2008 اقدام به تولید اولین برند ارگانیک مراقبت از پوست و موی آقایان نمود. در تهیه این محصولات، مواد شیمیایی مضر استفاده نشده و عطر و رنگ آن ها کاملاً طبیعی است.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی کلوران

خط تولید محصولات این برند با هدف مراقبت از پوست های فوق حساس یا غیر مقاوم طراحی شده است 
 پن یک لغت فرانسوی به معنای صابون می باشد. پن های کلوران برای پوست های مختلف طراحی شده است. یکی از انواع این صابون ها برای پوست چرب و مختلط ساخته شده که دارای ترکیبات مهارکننده آنزیم 5 آلفا ردوکتاز می باشد. برای پوست های خشک پن حاوی لسیتین های سویا طراحی شده است. پن پوست آلرژیک حاوی ویتامین F و فاقد رنگ و عطر و دارای pH هماهنگ با پوست می باشد. پوست های خشک و شکننده می توانند از مزایای عصاره گل ختمی به کار رفته در پن کلوران استفاده نمایند. ژل شست و شوی بهداشتی بانوان، کلوران، حاوی عصاره گیاه پنیرک تنظیم کننده pH و فلور نرمال واژن می باشد. همچنین از اکسید آهن نیز برای تنظیم فلور نرمال واژن در این محصول استفاده شده است.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی پایو

پایو برند آرایشی بهداشتی فرانسه است که نام خود را از دکتری به نام نادیا پایو گرفته است. این برند دارای محصولات آرایشی بهداشتی مراقبت از صورت، مراقبت از بدن، ضدآفتاب و همچنین محصولات مراقبت از پوست آقایان می باشد.
 خمیر ضدآکنه قوی، ژل پاک کننده اسپشیال کننده و استیک پوشاننده پیوریفیرانت از راه حل های اختصاصی دکتر پایو برای مشکلات پوست چرب و مختلط می باشند. خمیر ضدآکنه دارای خاصیت ضدباکتری و کنترل چربی است. ژل اسپشیال 5 مکمل درمان جوش بوده و استیک پوشاننده، علاوه بر پوشانندگی دارای خاصیت لایه برداری نیز می باشد. این سه محصول را دور چشمها استفاده نکنید. سنسی اکسپرت: پوست های حساس محصولات سنسی اکسپرت هایپوآلرژنیک، فاقد عطر و رنگ می باشند. کرم التیام بخش قوی، کرم التیام بخش معمولی و ژل التیام بخش دور چشم از محصولات مراقبت روزانه این خانواده می باشد. کرم ضدقرمزی شماره 2 با ایجاد پانسمان نامرئی در مناطق تحریک شده و سوختگی ها باعث حفاظت و التیام فوری نواحی سوخته شده پوست می گردد. کرم ترمیم کننده سیکا اکسپرت را می توانید برای ترمیم سریع و بهبود زخم و ضایعات پوستی استفاده نمائید. استیک ضدقرمزی فوری مکمل درمان با کرم ضدقرمزی شماره 2 می باشد و دارای خاصیت پوشانندگی است.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی لانکوم

لانکوم بخشی از محصولات لوکس کمپانی لورآل می باشد. لانکوم پاریس برند عطریات و محصولات آرایشی بهداشتی می باشد. محصولات مراقبت از پوست و محصولات آرایشی میکاپ از محصولات این برند می باشند.
 لانکوم بخشی از محصولات لوکس کمپانی لورآل می باشد. لانکوم پاریس برند عطریات و محصولات آرایشی بهداشتی می باشد. محصولات مراقبت از پوست و محصولات آرایشی میکاپ از محصولات این برند می باشند. لانکوم در سال در فرانسه تأسیس شد. نام لانکوم از نام یک قصر الهام گرفته شده. در سال در نمایشگاهی در بروکسل، از پنج عطر لوکس این برند رونمایی شد. لانکوم در سال توسط کمپانی لورآل خریداری شد و امروزه یکی از موفقترین برندهای بین المللی در هشتادمین سالگرد تأسیس خود به حساب می آید.
مشاهده مطلب

برند عطریات اکسیس

اکسیس عطرهای ارزان قیمت فرانسوی است که در دو نوع ادوتوالت و ادوپرفیوم عرضه می شود.
 گروهی از طراحان سبک مدرن با همکاری خانه عطر اکسیس تمام ذوق هنری و استعداد خلاقانه خود را به خدمت گرفتند تا با به کارگیری مواد اولیه جدید و طرح های معاصر، دنیای عطریات را با گستره وسیعی از اشیاء غیر معمولی متحول کنند.
مشاهده مطلب

برند عطریات کارن

کارن یکی از برندهای عطریات گروه آلس است که مشتریان خاص خودش را دارد.
 تاریخچه CARON CARON در سال 1904 توسط آقای Ernest DALTROFF که استعداد فوق العاده ای در زمینه بویایی و عطریات داشت بنیان نهاده شد. اولین عطر CARON به نام N’aimez que Moi در سال 1916 روانه بازار شد. در سال 1936 نوبت به عطر افسانه ای Pour un homme رسید که هنوز هم گل سرسبد عطریات CARON می باشد.
مشاهده مطلب

برند عطریات فندی

برند فرانسوی عطریات و مد و زینتی
 از سال 1984 دامنه محصولات فندی به کراوات، عینک، دستکش، شلوار جین و غیره توسعه پیدا کرد. اولین عطر فندی در سال 1989 معرفی شد و به همراه سری کامل محصولات پوشاک آقایان در سال 1990 روانه بازار شد. عطریات فَندی فِندی 1- Fand di Fendi Eau de Parfum با F های زرد رنگ روی شیشه عطر
3- Fand di Fendi Eau de Parfum Extreme با F های مشکی رنگ روی شیشه عطر Fan di Fendi EDP «فَندی فِندی» تجسمی ناب از لذت است. قطعه ای با شکوه از احساسات طلایی که تمایل به مصرف دوباره را در بانوی خود زنده نگه می دارد. ادوپرفیوم «فَندی فِندی»، انتخابی بسیار مناسب است برای شروع یک روز جدید با رایحه دل انگیز میوه های باغ های آفتابی ایتالیا. نیمه های روز، فاز میانی رایحه این عطر که آمیزه ای است از گلهای یاس و رز خودش را نشان می دهد. حوالی عصر، پوست برای انعکاس روایح چرم و پاچولی که پایه این عطر را تشکیل می دهد در بهترین وضعیت قرار دارد. پایه این عطر، رایحه ای است احساس برانگیز که تمایل شما را برای شروع یک روز دیگر و یک بار دیگر تجربه کردن «فَندی فِندی» فرا می خواند. Fan di Fendi EDT ادوتوالت «فَندی فِندی» دارای رایحه ی است شاد، تازه و با طراوت که تائیری سمبلیک، جاودانه و با شکوه دارد. ادوتوالت «فَندی فِندی» برای ستایش از تمثیلی ترین کدهای فندی طراحی شده است. تاج نقره ای، گوشه های تیز و مستطیلی، بطری شیشه ای و حروف جادویی نقش بسته بر روی آن، تجلی گر خلاقیت و شکوه این عطر می باشند. میان رایحه این عطر آمیزه ای است از یاس زرد و گل بروم، با پیش رایحه ای از نارنگی، چای سیاه و دانه لیمو که روی پایه ای از چرم و پاچولی هنرنمایی می کنند. این ویژگی ها از ادوتوالت «فَندی فِندی»، عطری ناب و مدرن ساخته که مقاومت را در برابرش غیر ممکن می سازد.
مشاهده مطلب

برند عطریات و لوازم آرایشی ژیوانشی

برند فرانسوی عطریات محصولات میکاپ، مد و پوشاک
 بنیانگذار ژیوانشی سبک ژیوانشی از سال که شرکت Parfums Givenchy تاسیس شد، با همکاری Audrey Hepburn هنرپیشه آمریکایی، سبک نوینی را ابداع کرد که آمیزه ای از زیبایی فرانسوی و شکوه آمریکایی بوده است. اولین عطر ژیوانشی L’interdit برای تجلیل از آن بانو ساخته شد. این اولین باری بود که عکس یک هنرپیشه برای کمپین های تبلیغاتی استفاده می شد و این یکی از ابتکارات هوبرت بود.
 برای دستیابی به چشمهای زیبا، به خوبی های دیگران نگاه کن، برای داشتن لبهای زیبا، فقط کلمات محبت آمیز به زبان بیاور و برای رسیدن به تعادل، در حال راه رفتن بدان که هیچگاه تنها نیستی. (مترجم: احسان حسنانی) عطرهای زنانه ژیوانشی عطرهای زنانه ژیوانشی منتقل کننده احساسات متفاوتی است که در قالب نوآوری های گوناگون بیان می شوند. پس از آنکه عطر ایساتیس درسال و عطر آماریژ در سال روانه بازار شد، معرفی ارگانزا در سال با موفقیت چشمگیری همراه شد.
 Organza, 1996 در سال عطر وری ایرزیستبل توسط هنرپیشه جوان آمریکایی، خانم لیو تایلر معرفی شد تا پیوند بین سینما و صنعت مد دوباره برقرار گردد.
 Liv Tyler عطرهای مردانه ژیوانشی از زمان معرفی اولین عطر مردانه ژیوانشی در سال به نام موسیو، عطرهای مردانه ژیوانشی همواره بیانگر گرایش نجیب زادگی بوده اند.
 Monsieur de Givenchy, 1959 عطرهای جنتلمن در سال و بعد از آن، زریوس در دهه و پی در دهه ، تجلی بینش حرفه ای و نگاه زیبا گرایانه ژیوانشی به جذابیت مردانه می باشند. در فاصله سالهای تا ، عطرهای پورهوم، بلولیبل و وری ایرزیستبل مردانه در پاسخ به گرایش آقایان به طراوت و احساسات، خلق و روانه بازار شد. جدیدترین سری از عطریات ژیوانشی، پلی است که عطری مبتنی بر روایح چوبی و جنگلی می باشد و ترکیب متعادل شده آن بیانگر لذت گرایی و زیبایی است. کوکب سیاه کوکب سیاه (Dahlia Noir) نمادی از قدرت، مهارت و هوشیاری ژیوانشی است. این نام ترکیب است از تضادها چرا که کوکب، رایحه خاصی ندارد و سیاه، رنگی است که این گل هیچ گاه به خود نمی گیرد. رایحه این عطر آمیزه ای است از نت های کلاسیک مثل رز و پاچولی که برای تقویت آن از روایح شیپره استفاده شده است. شیکی این عطر در ترکیب با ظرافتی که زیر درپوش سنگین و با وقار آن پنهان شده، بیانگر زیبایی و زنانگی این طرح منحصر به فردGivenchy است. جنتلمن عطری با رایحه چوبی جنگلی است که از سال 1974 تا کنون مورد پسند آقایان با شخصیت و عاشق قدرت بوده است. جنتلمن الهام گرفته از نجابت و اعتماد به نفس آقایان با نزاکت، آداب دان و جذاب امروزی است.
 رایحه پایه: چرم روسی Russian leather، مشک زبادی Civet جنتلمن اُنلی جنتلمن اُنلی Gentleman Only که در سال 2013 برای آقایان متمایز و خوش سلیقه امروزی معرفی شد، تجدید بیعتی دوباره با عطر کلاسیک همین گروه، ژیوانشی جنتلمن است که از سال 1974 تا کنون مورد پسند آقایان با شخصیت و با نزاکت بوده است.
 سایمون بیکر هنرپیشه استرالیایی به عنوان چهره جنتلمن انلی توسط خانه عطر ژیوانشی برگزیده شد. بیکر در حالیکه باران به شدت می بارد چتر به دست راه می رود. او از چترش استفاده نمی کند اما وقتی می بیند خانمی با لباس های قرمز ریز باران منتظر تاکسی است چترش را به او می دهد. این تیزر 33 ثانیه ای را در یوتیوب تماشا کنید:
 در مقایسه با ژیوانشی جنتلمن، در ژیوانشی جنتلمن اُنلی روایح چوبی جنگلی تقویت شده و از روایح آروماتیک و مرکبات کاسته شده است. همچنین از ترکیبات خاص برای ایجاد ویژگی های خاص در این عطر استفاده شده است. برای دستیابی به زیبایی امروزی: ماندارین سبز، فلفل صورتی، جوز و برگ غان برای افزایش جذابیت خاص یک مرد احساساتی: اینسنس برای بوجود آوردن ویژگی مردانه: پاچولی (نعناع هندی)، وتیور (خس خس)، چوب سدر تگزاس
مشاهده مطلب

برند عطریات کورلوف

برند عطریات، جواهرات، محصولات عروس و محصولات زینتی فرانسه
 دانیل پایاسور کورلوف سبز اشتیاق به آزادی موجب شد که بانوی کورلوف به همه جای دنیا سفر کند تا اینکه شادکامی را در کوه های آندز (واقع در آمریکای جنوبی) بیابد. به طراوت یک نسیم ملایم، به درخشندگی الماس سبز و زیبایی گلهای روییده در کوه های آندز، کورلوف سبز عطری نافذ است برای خانم های احساساتی و پرشور که از در آمیختن روایح رز تازه، زنبق وادی و سرو سفید ساخته شده است. کورلوف آبی به دلپذیری گذران شبی در سیلان (جزیره ای در اقیانوس هند) و به شکوه الماس یاقوتی. رایحه مخملی این عطر، مخلوطی ملایم از رایحه هلو و دانه درخت تانکا است که با رایحه سوسن متعادل می شود. عطری برای خانم های پر رمز و راز تا رویاهایشان را تا انتها دنبال کنند. کورلوف قرمز افسون شده با شور سوزان، همانند شعله الماس سرخ، رایحه یلانگ یلانگ، فریزیا و مشک، بانوی کورلوف را بیدار نموده و اشتیاق را در او فرا می خواند. لیدی کورلوف زاده جعبه رنگ هنرمند زاده اعماق جنگل ذهن با رایحه ای شکوهمند الهام گرفته از فضای خانه هدیه ای برای رسیدن به کمال آتشی که شعله ملایم آن را بوی گلابی ترد، رایحه نافذ نارنگی و عطر ملایم و مخملی پرتقال تشکیل می دهد، اولین بخش رایحه این عطر است. سپس دسته ای از گلهای یاس، مریم و شکوفه پرتقال را در قلبتان شکوفا می شود. مخلوطی از رایحه سدر و چوب صندل که با رگه هایی از مشک آمیخته شده است پایان شکوهمند و رویایی رایحه این عطر را بدرقه می کند. کورلوف مردانه عطری جدید زیبا و احساس برانگیز برای آقایان رایحه تازه و میوه ای برگاموت، ماندارین و سیب سبز، زیبایی بی نهایت را به شما هدیه می کند. قلب این رایحه، آمیزه ای است از رایحه لاوندر و آنیسون که رگه هایی از روایح دریایی در آن گنجانده شده است. در پس زمینه همه اینها، روایح جنگلی چوب صندل و تونکا قرارگرفته است. کورلوف مردانه برای آقایان سرزنده و پاکیزه. عطری به یادماندنی... کورلوف مشکی کورلوف مشکی که به افتخار الماس سیاه ساخته شده، عطری است برای آقایان قوی و پر شور. رایحه شرقی، جنگلی و نافذ این عطر تجسم شهامت، سلیقه و گیرایی مردی است که در جستجوی عطری استثنایی می باشد. شعله این عطر با انفجاری از روایح برگاموت و فلفل صورتی زبانه می کشد. میان رایحه زعفران، سوسن و چوب سدر به رایحه این عطر گرما می بخشد. پایه غنی، زمینی و ادویه ای این عطر به همراه رایحه وتی ور، پاپیروس و اینسنس تراوش کننده قدرت و عمق این عطر می باشد.
مشاهده مطلب

برند عطریات مارینا دو بوربون

مارینادوبوربون عطرهای ارزان قیمت فرانسوی است که در دو نوع ادوتوالت و ادوپرفیوم عرضه می شود.
 تاریخچه Princesse Marina de Bourbon خانه عطر Princesse Marina de Bourbon توسط خانم Marina GACRY همسر پرنس ANDRE از نوادگان سلسله شاهنشاهی Bourbon-Parma که زمانی به فرانسه و بخش هایی از اسپانیا فرمانروایی می کردند تاسیس شد . در نوجوانی، خانم Marina GACRY برای تامین هزینه های تحصیل خود به عنوان دستیار در آرایشگاه Alexandra از مهمترین و مشهورترین آرایشگاه های پاریس مشغول به کار شد. مارینا در آنجا این فرصت را پیدا کرد که با افراد سرشناس و مهمی آشتا شود. یکی از این افراد پرنس ANDRE بود که بعدها در سال 1960 با او ازدواج کرد و مدت کوتاهی بعد از این ازدواج ، به عنوان طراح دکوراسیون داخلی مشغول به کار شد و شرکت طراحی Princesse Marina de Bourbon را تاسیس کرد. تمایل شدید پرنسس مارینا به گسترش افق های خلاقیتش، او را بر آن داشت تا اولین عطر خود را در سال 1994 خلق کند. در حال حاضر 29 عطر با رایحه متفاوت در خانه عطر Princesse Marina de Bourbon تولید می شود که آخرین آنها در سال 2012 به بازار معرفی شد.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی استل روسیه

برند استل روسیه که در حال انجام مقدمات اولیه برای ورود به بازار ایران است. انواع محصولات تخصصی آرایش مو به ویژه رنگ مو در خانواده این سری از محصولات وجود دارند.
 اوتیوم یونیک مراقبت ویژه از پوست سر سری محصولات اوتیوم یونیک تأثیری بسیار سودمند روی پوست سر، تقویت ریشه موها و تغذیه تارهای مو دارد. این ترکیبات بی نظیر از لایه فوقانی پوست مراقبت نموده، متابولیسم لیپید را به حالت نرمال درآورده و تعادل رطوبت پوست سر را تأمین می نماید. این محصولات همچنین موجب بهبود جریان خون در فولیکول های مو گردیده و مشکلات ناشی از آن را در پوست سر برطرف می کنند. رایحه محصولات اوتیوم یونیک سحر آمیز، ابتکاری و تداعی کننده عطر دلپذیر گل ها می باشد. شامپو فعال کننده اوتیوم یونیک، تحریک کننده رشد مو • 250 ml • Art. ОТ.91 شامپوی لایه بردار و ضدشوره اوتیوم یونیک • 250 ml • Art. ОТ.92 شامپو اوتیوم یونیک مناسب پوست چرب و موی خشک • 250 ml • Art. ОТ. 93 محلول فعال اوتیوم یونیک برای افزایش رشد و استحکام موها • 100 ml • Art. ОТ.94 تونیک لایه بردار ضدشوره اوتیوم یونیک • 100 ml • Art. ОТ.95 ژل مژه اوتیوم یونیک برای تقویت و رشد مژه ها • 7 ml • Art. ОТ.96
مشاهده مطلب

دایره المعارف مواد اولیه فعال محصولات آرایشی بهداشتی

دایره المعارف مواد اولیه فعال محصولات آرایشی بهداشتی و نکات مهم در رابطه با مصرف آن ها نام کتابیست 250 صفحه ای که توسط پروفسور محمدرضا شاه بنده استاد مدعو دانشگاه لندن نوشته شده و چاپ دوم آن در سال 95 توسط انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی آن انجام شد. در این کتاب، اکتیوهای مهم صنایع آرایشی بهداشتی به ترتیب حروف الفبا به صورت اجمالی معرفی شده است. تعدادی از ترکیبات معرفی شده در این کتاب، در این صفحه به همراه خلاصه ای از آن با کمی اضافات و تغییرات که توسط احسان حسنانی انجام شده، معرفی می گردد. برای سفارش این کتاب، به فروشگاه اینترنتی سایت مراجعه کنید. | در مقاله دایره المعارف مواد اولیه فعال محصولات آرایشی بهداشتی از واژه نیلوفر آبی استفاده شده است.
عصاره ریشه نیلوفر آبی نیلوفر آبی یا Water lily گیاهیست که روی آب دریاچه ها می روید و سمبل شادابی و تازگی محسوب می شود. عصاره ریشه نیلوفر آبی خاصیت ملایم کنندگی (امولینسی) دارد.
مشاهده مطلب

گیاه نیلوفر آبی معطر American White Pond Lily

گیاه نیلوفر آبی معطر یا به انگلیسی American White Pond Lily با نام علمی Nymphoea odorata یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه نیلوفر آبی معطر American White Pond Lily از واژه نیلوفر آبی استفاده شده است.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی میلادوپیز

| در مقاله برند آرایشی بهداشتی میلادوپیز از واژه نیلوفر آبی استفاده شده است.
عصاره گل نیلوفر آبی : سفت کننده، محافظ
مشاهده مطلب

دانستنی های عطر: هرم بویایی

رایحه عطر را می توان به یک هرم تشبیه کرد که روایح سنگین در قسمت پایه و روایح فرارتر در قسمت نوک هرم قرار می گیرد. رایحۀ عطر از لایه ها یا نت های مختلفی تشکیل شده است. چیزی که از بطری عطر استشمام می کنیم، رایحه فوقانی یا پیش رایحه است. بدنه اصلی عطر را رایحه میانی آن تشکیل می دهد. چند ساعت پس از مصرف، بویی به مشام می رسد که در واقع رایحه پایه ای یا نت ماده زمینه ای عطر است. | در مقاله دانستنی های عطر: هرم بویایی از واژه بطری عطر استفاده شده است.
مشاهده مطلب

تاریخچه عطر و ادکلن

استخراج اسانس قدمتی طولانی دارد. وجود ادوات سفالین تقطیر که قدمتی 5000 ساله دارند، وجود گلاب در ایران و رم باستان از جمله شواهد استفاده از مواد خوشبو در تاریخ بشر است. در قرن 16 میلادی، کتابی چاپ شد که در آن 60 گیاه اسانس دار معرفی شده بود. شهر گراس در فرانسه و شهر کلن در آلمان محل تولید عطر و اسانس از قرن 18 میلادی تاکنون می باشند. سنگ نگاره هایی وجود دارد که مصریان باستان را در حال عطرسازی نشان می دهد. غالیه، دستنبو، شمامه، عبیر از جمله مواد معطری هستند که در آثار شعرای ایرانی یافت می شوند. | در مقاله تاریخچه عطر و ادکلن از واژه نرولی استفاده شده است.
عطر دیگری توسط دوشس نرولی معرفی شد که Orange-flower water (آب گل پرتقال) می‌باشد عطر نرولی از عطرهای معروفی می‌باشد که اولین بار توسط جان ماریا فارینا با عنوان ادکلن معرفی شد. پیشرفت در این فراورده‌ها منجر به توسعه کاشت گل در فرانسه شد، جایی که هنوز هم از گل رز، یاسمن و اسطوخودوس عصاره‌گیری می‌شود و عطرسازان آن را بسیار با ارزش می‌دانند. در انتهای قرن 19 صنعت شیمی رو به کار عطرسازی آورد که با سنتز آلدئیدهای خوشبو شروع شد و منجر به ساخت عطر معروف شانل شماره 5 (chanel N0.5) در سال 1921 شد که بوی گل می‌داد. امروزه عطرسازان صدها اجزای معطر سنتزی و همچنین مواد معطر طبیعی را در اختیار دارند.
مشاهده مطلب

سوالات شایع در مورد رنگ مو

در پروسه رنگ شدن موها چه فعل و انفعالات شیمیایی رخ می دهد؟ رنگ موهای شیمیایی انواع مختلفی دارند. برخی از آن ها فقط سطح مو را می پوشانند برخی به داخل محور مو نیز نفوذ می کنند. به طور خلاصه رنگ های روشن مناسب پوست روشن و رنگ های تیره مناسب پوست تیره می باشند. | در مقاله سوالات شایع در مورد رنگ مو از واژه آروماتیک استفاده شده است.
 در پروسه رنگ شدن موها چه فعل و انفعالات شیمیایی رخ می دهد؟ در رنگ موهای موقتی و نیمه دائمی مولکولهای رنگ با رنگدانه های طبیعی خود موها امتزاجی حاصل نمی کنند و در واقع یک پوشش معمولی از رنگ هستند که روی سطح مو را می پوشانند (موقتی) و یا به داخل محور مو نفوذ می کنند(نیمه دائمی) مولکولهای رنگ موهای نیمه دائمی از همان راهی که به داخل محور مو رفتند بعد از چند بار شستشو از محور موها خارج می شوند اما در رنگ موهای دائمی نقش واکنشهای اکسیداسیونی به حدی است که این رنگ موها را رنگهای اکسیداسیونی هم نام برده اند جزء اصلی رنگ موهای دائمی یک ترکیب آروماتیک است که حداقل دو گروه الکترون دهنده در موقعیت 1و4 دارد. مانند پارافنیلن دی آمین که در واقع اولین رنگ موی مصنوعی ساخته شده توسط بشر بوده. این جور ملکولها وقتی در مجاورت یک ترکیب اکسیدکننده مثل هیدروژن پراکسید، اکسید می شوند ترکیب واسطه ای ایجاد می کنند که در ترکیب با ملکولهای دیگر از جمله رنگدانه های طبیعی خود موها ملکولهای بزرگتری ایجاد می نمایند و به همین دلیل در محور موها به دام می افتند و از آن خارج نمی شود به همین جهت اثر آنها دائمی می شود یک رنگ مو از چه قسمتهایی تشکیل شده؟ رنگ موهای دائمی شامل 3 قسمت هستند:
مشاهده مطلب

ترکیبات تشکیل دهنده و مواد سازنده اسانس ها

اسانس های روغنی از ملکولها و ترکیبات آروماتیک تشکیل شده اند. | در مقاله ترکیبات تشکیل دهنده و مواد سازنده اسانس ها از واژه آروماتیک استفاده شده است.
مشاهده مطلب

محصولات معطر گیاهی - آروماتیک های گیاهی

عصاره به محصولات استخراج گفته می شود كه بر اساس مكانیزم «حلالیت» جداسازی گردیده اند. | در مقاله محصولات معطر گیاهی - آروماتیک های گیاهی از واژه آروماتیک استفاده شده است.
مشاهده مطلب

متیل سیکلو پنتا دینیل منگنز تری کربنیل یا MMT

برای افزایش عدد اکتان بنزین روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها ماده ای بر پایه منگنز به نام MMT است. | در مقاله متیل سیکلو پنتا دینیل منگنز تری کربنیل یا MMT از واژه آروماتیک استفاده شده است.
3- هزینه آن برای جامعه خواص شیمیایی «MMT» «MMT» یک افزودنی چندکاره برای سوخت است که از سال برای بالا بردن عدد اکتان و بهبود احتراق در سوخت هایی همچون بنزین، گازوئیل، نفت کوره و سوخت توربین استفاده می شده است. «MMT» حاوی تقریبا درصد منگنز بوده و در غلظتهای بین 5 تا 20 ppm معادل منگنز در بنزین بدون سرب مصرف می شود. منگنزی که از اگزوز خودرو بیرون می آید مخلوطی است از سولفات، فسفات و مقدار کمی اکسید منگنز. «MMT» حلالیت کمی در آب دارد بطوریکه در دمای 25 درجه سانتی گراد تنها گرم از این ماده در یک لیتر آب حل می شود. «MMT» بر خلاف MTBE که به سهولت از بنزین جداشده و آبهای سطحی را آلوده می کند، تمایل کمی نسبت به آب دارد. «MMT» نسبت به نور بسیار حساس بوده و با نیمه عمر بسیار کوتاه 2 دقیقه، در اثر مواجهه با نور تجزیه شده و به اکسیدمنگنز و کربنات منگنز تبدیل می گردد (Ter Haar et al., 1975). در اثر استفاده از MMT در بنزین، انتشار مواد سمی و زیان آوری همچون بنزن، فرمالدهید، استالدهید، NOx ها و گازهای گلخانه ای کمتر از اگزوز اتومبیل کاهش می یابد (Lenane et al., 1994). مزیت MMT برای پالایشگاه ها افزودن تنها چند قطره MMT موجب بالا بردن عدد اکتان بنزین به میزان دو تا سه شماره می گردد. برای دستیابی به این مهم نیاز به افزودن حجم نسبتا زیادی (8 تا 10 درصد) از مواد آمیختنی مانند MTBE، اتانول یا ترکیبات آروماتیک یا استفاده از فرایندهای سخت می باشد. استفاده از MMT موجب صرفه جویی در مصرف انرژی در پالایشگاه ها می گردد و بازده تولید بنزین از یک بشکه نفت خام را افزایش می دهد (Lynam et al., 1999). هزینه MMT برای جامعه بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی مهمترین منابع انتشار منگنز هوابرد به محیط صنایع ریخته گری ، صنایع فراوری منگنز آهنی ، احتراق سوخت های فسیلی و خاک حاوی منگنز هستند (WHO,1999). در مقاله ای پیش بینی شده است که اگر به تمام بنزین موجود در آمریکا، MMT (در حداکثر میزان مجازش یعنی mgMn/gal ) افزوده شود، غلظت منگنز هوابرد برحسب کل ذرات معلق حدود تا نانوگرم بر مترمکعب در مناطق شهری افزایش خواهد یافت (Pfeifer et al. 1994). غلظت منگنز در هوای نقاط مختلف جهان به طور متوسط نقاط دوردست 5/0 تا نانوگرم بر مترمکعب، در شهرهای خلوت و روستا ها از کمتر از تا نانوگرم بر مترمکعب و در شهرهای بزرگ و شلوغ که دور از منابع ذکرشده هستند بین 10 تا 70 نانوگرم بر مترمکعب می باشد که در این میانگین گیری نقاطی که نزدیک منابع اصلی مانند کارخانه های ریخته گری هستند لحاظ نشده است. در این نقاط غلظت منگنز در هوا به هزاران میلی گرم بر متر مکعب می رسد که با افزایش فاصله از منبع به سرعت کاهش می یابد (Stokes et al., 1988). در پژوهشی، میزان مواجهه دو قشر از جامعه (یکی رانندگان تاکسی که مرتب در معرض آلودگی هوای مرتبط با ترافیک خیابان هستند و یکی کارمندان ادارات که کمتر با این آلودگی ها سروکار دارند) با آلودگی منگنز در شهر تورانتو برای مدت یک هفته اندازه گیری و مقایسه شد. این مطالعه نشان داد که متوسط مواجهه 24 ساعته رانندگان تاکسی با منگنز نانوگرم منگنز بر مترمکعب برحسب کل ذرات معلق و این عدد در مورد کارمندان ادارات 13 بوده است (Riveros-Rosas et al., 1997). در مطالعات بعدی میزان مواجهه این افراد با منگنز برحسب بخش قابل تنفس اندازه گیری شد. زیرا بیشتر منگنز انتشار یافته در اثر احتراق MMT مرتبط با بخش قابل تنفس منگنز است. میزان مواجهه منگنز برای رانندگان تاکسی و برای کارمندان ادارات نانوگرم بر مترمکعب برحسب منگنز قابل تنفس اندازه گیری شد (Zayed et al., 1994). از آنجا که مقدار کمی (ppm تا ) منگنز معمولاً در بنزین استفاده می شود و از آنجا که تنها 15 درصد منگنز سوخته شده در موتور از اگزوز بیرون می آید، خاک کنار جاده در اثر منگنز موجود در MMT آلوده نمی شود. (Pfeifer et al. 1994) نتیجه گیری «MMT» به صرفه ترین جایگزین تترا اتیل سرب است. میزان مصرف آن بسیار پایین ( تا ppm معادل منگنز) است که این موضوع موجب صرفه جویی در هزینه و انرژی در پالایشگاه می گردد. «MMT» اکنون به مدت بیش از سال است که در شهر تورانتو کانادا به طور مداوم استفاده می شود. مطالعاتی که بر روی جمعیت گسترده ای از افراد این شهر انجام شده اند نشان داده اند که منگنز انشار یافته در اثر احتراق «MMT» بخش اندکی از کل منگنز موجود در محیط زیست را تشکیل می دهد. اثرات مخربی که «MMT» بر موتور خودرو وارد می کند نیز در مسافتهای بسیار زیاد (بیش از کیلومتر) پیموده شده با بنزین حاوی «MMT» بروز می کند. بنابراین هزینه ای که استفاده از این افزودنی به جامعه وارد می کند در مقایسه با دیگر افزودنی ها بسیار اندک است.
مشاهده مطلب

کارآموزی در مجتمع پتروشیمی اصفهان

یکی از واحدهای درسی رشته های مهندسی در مقطع کارشناسی کارآموزی در یک واحد صنعتی مرتبط است. | در مقاله کارآموزی در مجتمع پتروشیمی اصفهان از واژه آروماتیک استفاده شده است.
 مجتمع پتروشیمی اصفهان تولیدکننده آروماتیک های B.T.X با ظرفیت اسمی سالیانه زیر می باشد: •  تن بنزن
در طی فرایند تولید، مخلوط زایلن ها نیز به عنوان محصول جانبی به دست می آید. عمل تفکیک آروماتیک های B.T.X از خوراک که رفرمیت پالایشگاه اصفهان می باشد و در طی فرایندهای مثل سالفولین (واحدهای 200، 220 و 270)، هیدروآلکیلاسیون حرارتی (واحد 300)، جداسازی زایلن ها (واحد 400)، پاراکس (واحد 500) و آیزومار (واحد 600) انجام می شود. به این ترتیب که ابتدا در واحد 200 ترکیبات سبک بوتان و همچنین آروماتیک های سنگین از پلاتفرمیت جدا می شوند. در واحد استخراج به کمک حلال سالفولین که حلال انتخابی استخراج آروماتیک ها می باشد BTX استخراج گردیده و در بخش دیگری سالفولین از طریق تقطیر بازیابی می شود و به ابتدای واحد برگشت داده می شود.
در واحد تفکیک، نئون و تولوئن بطور جداگانه در دو برج تقطیر از آروماتیک های استخراجی جدا می شوند و مخلوط زایلن ها و اتیل بنزن از پایین برج تولوئن به واحد تفکیک زایلن ها ارسال و در نخستین مرحله ارتوزایلن به روش تقطیر جدا می گردد. در واحد پارکس، پارازایلن به روش جذب انتخابی به کمک جامد جاذب که عمدتاً پارازایلن را به خود جذب می کند از مخلوط زایلن ها جدا شده و به کمک ماده دفع کننده (Disorbent) پارازایلن از درون حفره های جاذب ملکولی بیرون کشیده می شود. ماده دفع کننده به روش تقطیر بازیابی و به این واحد برگردانیده می شود. باقی مانده مخلوط زایلن ها که عمدتاً متازایلن و استالین بنزن می باشند به منظور به حداکثر رسانیدن میزان پارازایلن محصول، تحت واکنش ایزومریزاسیون کاتالیزوری قرار می گیرد.
اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی: پلاتفرمیت: مایعی بی رنگ دارای 58 درصد آروماتیک، 40 درصد پارافین و حدود یک و نیم درصد نفتیین. در صورت تماس با پوست موجب تحریک و التهاب و در صورت تماس با چشم موجب سوزش آن است. پرسنل مجهز به دستکش PVC به هنگام کار باشند. همچنین چکمه لاستیکی، عینک PVC (Goggles) و دستگاه تنفسی هوای فشرده با فشار مثبت. هیدروژن: سازنده: پالایشگاه اصفهان در عملیات شکستن ملکولها و تبدیل به فرآورده های جدید کاربرد دارد. هیدروژنهای اضافی را به سیستم مشعل هدایت می شود. تأثیر خاصی بر انسان ندارد، واکنش های خطرناکی ندارد. در غلظت ppm1000 نیازی به دستگاه تنفسی و لباس pvc دارد. بنزن: جهت تهیه شوینده ها، پلاستیکها، نایلونها، رزینها و داروها استفاده می گردد. مایعی بدون رنگ معطر، نقطه جوش آن در یک اتمسفر ℃80 است، نقطه انجماد آن ℃5 است. تنفس بخارات در مقادیر بالا باعث مسمومیت حاد شده، منجر به تهوع، سردرد و سرگیجه می گردد. مسمومیت مزمن در اثر تماس های مکرر (حتی در مقادیر جزئی) ایجاد می شود و سبب اختلالات جبران ناپذیر خونی می گردد. مقادیر جزئی بنزن می تواند در اثر تماس با پوست جذب بدن گردد. در این صورت چربی پوست را از بین خواهد برد و سبب تحریک و التهاب محل می گردد.
مشاهده مطلب

آلودگی هوا

| در مقاله آلودگی هوا از واژه آروماتیک استفاده شده است.
ترکیبات رادیواکتیو مانند رادن و برخی از آلاینده های خاص مانند هیدروکربن های آروماتیک و حلقوی(PAHs)، آزبست همچنبن امکان حضور برخی از عناصر فلزی مانند جیوه، کادمیوم، سرب، آرسنیک در هوای شهر تهران وجود دارد. آلودگی هایی که توسط انسان ایجاد می شود منوکسید کربن: گاز سمی منوکسید کربن ، در اثر ناقص سوختن بنزین و گازوئیل از طریق اگزوز وارد هوا می‌شود.
مشاهده مطلب

برند عطریات و لوازم آرایشی ژیوانشی

برند فرانسوی عطریات محصولات میکاپ، مد و پوشاک | در مقاله برند عطریات و لوازم آرایشی ژیوانشی از واژه آروماتیک استفاده شده است.
در مقایسه با ژیوانشی جنتلمن، در ژیوانشی جنتلمن اُنلی روایح چوبی جنگلی تقویت شده و از روایح آروماتیک و مرکبات کاسته شده است. همچنین از ترکیبات خاص برای ایجاد ویژگی های خاص در این عطر استفاده شده است. برای دستیابی به زیبایی امروزی: ماندارین سبز، فلفل صورتی، جوز و برگ غان برای افزایش جذابیت خاص یک مرد احساساتی: اینسنس برای بوجود آوردن ویژگی مردانه: پاچولی (نعناع هندی)، وتیور (خس خس)، چوب سدر تگزاس
مشاهده مطلب

واژه «عطر» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


AROMA CHEMICALS: Molecules obtained from natural products or made by synthetic organic chemistry that have an aroma. Most of the synthetic aroma chemicals are nature identical, i.e., identical to the same molecule obtained from a natural product. (fragrance.org)
ISOLATES: Aroma chemicals that are primarily isolated from natural products. They are highly refined natural substances. (fragrance.org)

CHYPRE: A fragrance family or type – a complex of moss mixed with woods, flowers or fruit odors. (fragrance.org)
FLORAL: Fragrance family or type; either characteristic of a specific flower or a blend of several flower notes. (fragrance.org)
FRAGRANCE FAMILY: Fragrances that are constructed in a similar manner and have key ingredient combinations in common are said to be in the same fragrance family. (fragrance.org)
GREEN: Fragrance family or type whose odor is reminiscent of fresh-cut grass, leaves or a warm, moist forest. Green notes add lift and vigor to a fragrance composition. (fragrance.org)
ORIENTAL:  Fragrance family or type denoting heavy, full bodied and tenacious perfumes. Amber notes are dominant in this category. (fragrance.org)

FRAGRANCE LAYERING: To apply  various forms of the same fragrance to make it last longer. (fragrance.org)

FRAGRANCE WARDROBE: A collection of fragrances that a person owns to meet different moods, occasions, and even times of day. (fragrance.org)

PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)

AMYRIS BALSAMIFERA — Amyris Oil. Essential oil used for its pleasant fragrance, and as a natural fixative in perfumes. Sometimes known as West Indian sandalwood. (INCI dictionary)
JASMINUM OFFICINALE — Jasmine Oil. Essential oil of the aromatic flower, widely used in aromatherapy for its calming effect and as a natural fragrance in cosmetics and perfumes. A popular herbal medicine in China, very soothing to the skin and scalp. (INCI dictionary)
NATURAL FLOWER OIL — Oil extracted from flowers and used in synthetic-free perfumes and colognes. A natural fragrance. (INCI dictionary)
POGOSTEMON CABLIN — Patchouli. Aromatic essential oil used as a fragrance for its rich, herbaceous scent, and as a fixative in perfumes and soaps. (INCI dictionary)
THUJA OCCIDENTALIS — Cedar Leaf Oil. Adds a woody note to perfumes and other cosmetic products. (INCI dictionary)
Ambergris: From whale intestines. Used as a fixative in making perfumes and as a flavoring in foods and beverages. Alternatives: synthetic or vegetable fixatives. (peta.org)
Civet: Unctuous secretion painfully scraped from a gland very near the genital organs of civet cats. Used as a fixative in perfumes. Alternatives: (See alternatives to Musk.) (peta.org)
Castor Castoreum: Creamy substance with strong odor, originally from muskrat and beaver genitals but now typically synthetic. Used as a fixative in perfume and incense. While some cosmetics companies continue to use animal castor, the majority do not. (peta.org)
Caprylic Acid: A liquid fatty acid from cow’s or goat’s milk. Also from palm, coconut, and other plant oils. In perfumes, soaps. Derivatives: Caprylic Triglyceride, Caprylamine Oxide, Capryl Betaine. Alternatives: plant sources, especially coconut oil. (peta.org)
Vitamin A: Can come from fish liver oil (e.g., shark liver oil), egg yolk, butter, lemongrass, wheat germ oil, carotene in carrots, and synthetics. An aliphatic alcohol. In cosmetics, creams, perfumes, hair dyes, etc. In vitamins, supplements. Alternatives: carrots, other vegetables, synthetics. (Please note that Vitamin A exists in two forms: see also Carotene, Retinol.) (peta.org)
Musk (Oil): Dried secretion painfully obtained from musk deer, beaver, muskrat, civet cat, and otter genitals. Wild cats are kept captive in cages in horrible conditions and are whipped around the genitals to produce the scent; beavers are trapped; deer are shot. In perfumes and in food flavorings. Alternatives: labdanum oil (from various rockrose shrubs) and extracts from other plants with a musky scent. (peta.org)
Estrogen Estradiol: Female hormones from pregnant mares’ urine. Considered a drug. Can have harmful systemic effects if used by children. Used for reproductive problems and in birth control pills and Premarin, a menopausal drug. In creams, perfumes, and lotions. Has a negligible effect in the creams as a skin restorative; simple vegetable-source emollients are considered better. Alternatives: oral contraceptives and menopausal drugs based on synthetic steroids or phytoestrogens (from plants, especially palm-kernel oil). Menopausal symptoms can also be treated with diet and herbs. (peta.org)
Accord: In the same way you hold down several notes in music to create a chord that has a unique sound, in perfume, an accord is a scent made up of several perfume notes, or ingredients, that blend together to form a distinct fragrance. For example, the classic accord in the chypre perfume category is bergamot, labdanum, and oakmoss. (intothegloss.com)
Aldehydes: Aldehydes are aromatic chemicals that provide sparkle and lift to perfumes, and depending on their type, also provide their own scent. Aldehydes C-12 and lower (the C stands for carbon) provide sparkle; Aldehydes C-14 and higher add a fruit note. Chanel No. 5 and Guerlain Mitsouko are famous perfumes with aldehydes. (intothegloss.com)
Base note: The term for the heaviest ingredients, molecularly, in a perfume formula, as well as those that one may notice after the top notes and heart notes. Base notes help to fix other notes in the perfume formula (i.e. make them last longer); they enhance the scent of other ingredients; and, in some cases, they impart their own scent. (intothegloss.com)
Amber: There is no amber ingredient in the wild. It’s an accord created with perfume notes such as labdanum, vanilla, and balsams such as benzoin and Tolu Balsam, which are sweet, warm resins that both come from tree barks. Amber is the cornerstone accord of Oriental fragrances. (intothegloss.com)
Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
Bergamot: The essential oil from the rind of the Citrus aurantium, an inedible fruit that looks like a small orange. Bergamot lends a sparkling citrus-y freshness to perfumes, and Le Labo Bergamote 22 highlights this ubiquitous top note. (Also see orange blossom, neroli and petit grain, which are all from the same tree.) (intothegloss.com)
Castoreum: An oily secretion from the abdominal sacs of beavers, often a byproduct of the fur trade. Its warm, animalic, and even fruity scent is used in many leather perfumes—but mostly in synthetic form. In Amouage Fate Woman. (intothegloss.com)
Chypre: The French word for the Greek island of Cyprus. Its classic accord features a citrus top note, such as bergamot, contrasting with a mossy base of, most importantly, oakmoss. The International Fragrance Association (IFRA) is considering banning or severely limiting the use of oakmoss and tree mosses in scents due to their alleged allergenic properties, which has perfume lovers up in arms. Christian Dior Diorella is a chypre. (intothegloss.com)
Civet: Yes, civet is the cream harvested from a civet animal’s anal gland. Or rather was harvested. Most civet is now synthetic. (It’s said that Chanel No. 5 stopped using real civet as late as the 1980s.) Fecal-smelling when undiluted, it becomes magic when added to other scents as a base note. Civet is usually subtly added to the base of perfumes, but because “animalic” styles are back in full force, perfumes such as Brent Leonesio Untitled No. 8 puts this skanky note in a starring role. (intothegloss.com)
Concentration: There are four major concentrations of fragrance you can buy. They reflect not only the longevity of fragrance, but also its ingredients and qualities. From the least concentrated (smaller perfume oil ratio in relation to alcohol) to highest: Eau de Cologne, with around 2–5 % perfume oils; Eau de Toilette, with around 5–20% perfume oils; Eau de Parfum, with around 10–30% perfume oils; and Extrait or Extract, at around 20—40% concentration. (intothegloss.com)
Cuir: Pronounced “queer,” cuir is the French word for leather. Leather perfumes are made with accords constructed from various perfume notes including birch tar, styrax, castoreum, myrtle, cade, and a variety of synthetic arochemicals. Chanel Cuir de Russie is a classic leather perfume. (intothegloss.com)
Headspace technology: A method pioneered in the 1970s of capturing scent molecules and reconstructing their smell for perfumes. A bell-jar like apparatus is placed over the scented object and the molecules are extracted and saved. Once they’re analyzed, a synthetic version is created. This is how perfumes that are hard to distill, like gardenia, and notes like dirt, in Demeter’s much-lauded Dirt, are created. (intothegloss.com)
Musk: Musk is used to extend the life of fragrances and to add a sensual feel, and perfumers now use a large array of synthetic musks in perfume that range from dark and animalic to fresh and laundry-like. Musk deer were once almost killed to extinction for their musk glands, which, when opened, had tiny grains of musk that were tinctured and used in perfume. Narcisco Rodriguez for Her was a recent popular clean musk scent. (intothegloss.com)
Note: A perfume term that basically means ingredient. Sometimes a note refers to actual discrete ingredients such as rose and orange blossom. Other times, it’s loosely used where “accord” would be more accurate, especially when perfume copywriters get extravagant and include notes such as “angel skin” in the list of ingredients. (intothegloss.com)
Oriental perfume: A major category of perfume distinguished by the use of warm, ambery, sweet notes like vanilla, tonka, benzoin, and amber. The ingredients are oft-associated with the Middle East—like frankincense/incense, and amber. There are subcategories: spicy Oriental perfumes, woody Oriental, floral Oriental or Florientals, etc. Thierry Mugler Angel is a gourmand Oriental perfume, and Balmain Ambre Gris an example of an ambery Oriental. (intothegloss.com)
Orris: The “butter” from the dried roots of the iris flower, orris is a prized and expensive perfume ingredient that creates a rich, earthy, carroty, powdery effect in fragrances. In Balenciaga Le Dix, and showcased and highlighted in Serge Lutens’ haunting Iris Silver Mist. (intothegloss.com)
Top note: The molecularly lightest note in a perfume formula, like citrusy bergamot and mandarin. They’re the first notes you smell in a composition. (intothegloss.com)
Vetiver: An essential oil steam-distilled from the roots of a tall grass native to India—though Haiti is now its largest producer. It has an earthy, peppery, lemony, dusty scent that has been used extensively in perfumery. Guerlain Vetiver and Hové Parfumerie Vetivert are two great examples of this important perfume note. (intothegloss.com)
ABSOLUTE: Highly concentrated perfume ingredient obtained by the alcohol extraction of the concrete. The concrete is obtained by the solvent extract of the plant material. (fragrance.org)
ACCORD: The basic character of a fragrance. Perfume accords are a balanced blend of three or four notes which create a completely new, unified odor impression. (fragrance.org)
ALCOHOL: Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. (fragrance.org)
ALDEHYDES: Aldehydes are an essential class of perfume ingredients that impart a vivid top note to the perfume. Aldehydes were first successfully incorporated into a perfume by Ernest Beaux in 1921 in Chanel No 5. (fragrance.org)
AMBERGRIS: Lumps of oxidized fatty compounds, whose precursors were secreted and expelled by the Sperm Whale. Ambergris is commonly referred to as “amber” in perfumery. (fragrance.org)
ATTAR (OTTO): From the ancient Persian word “to smell sweet.” Attar or otto refers to essential oil obtained by distillation and, in particular, that of the Bulgarian rose, an extremely precious perfumery material. (fragrance.org)
BITTER: Describes a perfume odor that has a metallic green quality, without sweetness. (fragrance.org)
BLEND: Harmonious mixture of perfumery ingredients. (fragrance.org)
BODY: The main fragrance theme – the middle or “heart” of a perfume. Also used to describe a fragrance that is well rounded or full. (fragrance.org)
COLOGNE (MEN'S): Unlike women’s colognes, it is similar to the concentration of eau de toilette and in some instances perfume. (fragrance.org)
COMPOUND: A compound is a completed perfume formulation ready to be used in a product. The term “composition” and compound are interchangeable. (fragrance.org)
COUMARIN: A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. (fragrance.org)
DRY: A sensation produced by certain perfume ingredients which give a woody, masculine effect. (fragrance.org)
DRY DOWN: The final phase of a fragrance – the character which appears several hours after application. Perfumers evaluate the base notes and the tenacity of the fragrance during this stage. (fragrance.org)
EAU DE PARFUM: Contains 8-15% base. This can be applied more liberally than perfume. (fragrance.org)
EXTRACTS: Concentrated perfume or flower products obtained through the process of extraction using volatile solvents. (fragrance.org)
FACTICE: Oversize perfume or cologne bottles filled with a tinted liquid for display purposes. (fragrance.org)
FIXATIVE: The property of a fragrance which prolongs the continuity and life of the odor. A fixative acts by improving, fortifying or transporting the vapors of other perfume materials. (fragrance.org)
FLAÇON: A word to describe beautifully designed perfume bottles sometimes especially designed for portability. (fragrance.org)
HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
IONONES: One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. (fragrance.org)
LIFT: To add life to a fragrance blend is to give it lift and some brilliancy; lift can also refer to diffusiveness of a given blend. A perfume having lift has a brilliant top note with wide diffusiveness. (fragrance.org)
MODERN: In perfumery, the modern era began at the beginning of the 20th century when synthetic aroma chemicals such as aldehydes were first used. A modern fragrance is a harmonious creation of the perfumer based on new notes or harmonies often unknown in nature. (fragrance.org)
MOUILLETTES: Strips of odorless white blotting paper, which the perfumer uses to evaluate a scent as it develops. (fragrance.org)
MUGUET: The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. (fragrance.org)
NEROLI OIL: Neroli essential oil is extracted from the fragrant blossoms of the bitter orange tree and has a beautiful aroma that appeals to men and women alike. In common with rose and jasmine, neroli oil is almost a complete fragrance in itself and forms the heart of one of the worlds most enduring perfumes, ‘Eau de Cologne’. (fragrance.org)
NOTE: Borrowed from the language of music to indicate an olfactory impression of a single smell, or to indicate the three parts of a perfume – top note, middle note, base note. (fragrance.org)
ODOR MEMORY: The ability of a perfumer to hold, and bring to recall, hundreds of single perfume odors and odor blends. (fragrance.org)
ORIENTAL:  Fragrance family or type denoting heavy, full bodied and tenacious perfumes. Amber notes are dominant in this category. (fragrance.org)
PERFUME: Most highly concentrated form of fragrance, the strongest and the most lasting. Perfume may contain hundreds of ingredients within a single formulation. (fragrance.org)
PERFUME ORGAN: Refers to a unit of semi-circular stepped shelving containing hundreds of bottles of raw materials. Arrangement is in a way to assist the perfumer in the creation of perfume compositions. (fragrance.org)
PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
PROFILE: A perfume or perfumed product profile is a description of the fragrance prepared by a marketer, which is given to a perfumer for inspiration and formulation. The profile contains all pertinent details in relation to marketing the new fragrance plan, type, name, package, color/theme, mood, impression, cost parameters, etc. (fragrance.org)
RESINOIDS: Extracts of gums, balsams, resins or roots (orris), which consist in whole or in part of resinous materials. They are generally used as fixatives in perfume compositions. (fragrance.org)
RHIZOMES: Root-like stems with nodes, which grow under or along the ground. Certain perfume raw materials come from rhizomes, e.g., Orris absolute and ginger oil. (fragrance.org)
ROUNDING OUT: Perfume ingredients, often from natural origins, added to fragrance compositions to enrich, modify or soften any harsh qualities. (fragrance.org)
SIGNATURE: The ethereal mark of a fragrance that makes a distinct impression on those who encounter it. Some perfumers’ works contain a singular signature, which is as individual as a fingerprint. (fragrance.org)
SNYERGISM: The ability of certain perfumery ingredients to work together to produce an effect greater than the ingredients could achieve independently. (fragrance.org)
SNYTHETICS: Perfume ingredients that are produced by synthetic organic chemistry rather than bio-synthetically by a plant. In most cases the synthetic ingredients used in perfumery are nature identical, i.e., identical to the same molecule made by the plant. (fragrance.org)
TENACITY: The ability of a perfume to last, or a fragrance note to retain its characteristic odor. (fragrance.org)
TOP NOTES: The first impression of a fragrance when sniffed or applied to the skin; usually the most volatile ingredients in a perfume. (fragrance.org)

English: hammam royal oud soap is infused with oud wood - one of the rarest and precious ingredients used in perfumery. this luxurious soap cleanses the skin with an indulgent, creamy lather. it makes your skin smooth and soft.
ترجمه به فارسی: صابون رویال عود حمام فارماسی حاوی چوب عود، یکی از کمیاب ترین و ارزشمندترین ترکیبات مورد استفاده در عطرسازی می باشد. این صابون پوست را با کف فراوان، پاک نموده و نرمی و لطافت روی پوست به جای می گذارد.
English: mr wipes concentrated fabric softener - perfume dreams penetrates deeply into the tissue of your clothes, provides softness and makes ironing easier. thanks to its special formula, the quality and colors of your laundry last longer. with its fresh, long lasting and special perfume, it makes you feel as if your laundry is freshly washed.
ترجمه به فارسی: نرم کننده پارچه تغلیظ شده معطر Mr. Wipes به شکل عمقی به بافت پوست نفوذ نموده و موجب نرمی و سهولت اتو کشیدن لباس می شود. فرمولاسیون ویژه، کیفیت و رنگ لباس را برای مدتها حفظ می کند. رایحه خاص، ماندگار و طراوت بخش آن، طراوت پارچه تازه شسته را به لباس های شما می دهد.
English: mr wipes concentrated fabric softener - soft touch penetrates deeply into the tissue of your clothes, provides softness and makes ironing easier. thanks to its special formula, the quality and colors of your laundry last longer. with its fresh, long lasting and special perfume, it makes you feel as if your laundry is freshly washed.
ترجمه به فارسی: نرم کننده پارچه تغلیظ شده سافت تاچ Mr. Wipes به شکل عمقی به بافت پارچه نفوذ می کند. پارچه را نرم نموده و اتو کشیدن آن را آسانتر می نماید. با برخورداری از فرمولاسیون ویژه، کیفیت و رنگ لباس ها برای مدت ها حفظ می شود. رایحه خاص، ماندگار و طراوت بخش آن، طراوت پارچه تازه شسته را به لباس های شما می دهد.

Ambergris: A highly prized base note rarely used in non-synthetic form because of its rarity and cost. Why is it so expensive? Because of its origins: The sperm whale eats cuttlefish, whose bones are indigestible and painful to its stomach lining. As a result, it secretes a substance that surrounds the bones. This mass gets excreted, most likely from the whale’s back end. It then floats around in the water, ages, gets oxidized by the sun, and turns into the substance that washes ashore until it’s found by some lucky bastard who can sell it for more per ounce than gold. Ambergris smells earthy, sweet, tobacco-like, and provides a roundness and depth to perfumes. Christian Dior Dioressence perfume was said to have been inspired by perfumer Guy Robert’s encounter with both real ambergris and a knock-off Miss Dior soap. (intothegloss.com)
Musk: Musk is used to extend the life of fragrances and to add a sensual feel, and perfumers now use a large array of synthetic musks in perfume that range from dark and animalic to fresh and laundry-like. Musk deer were once almost killed to extinction for their musk glands, which, when opened, had tiny grains of musk that were tinctured and used in perfume. Narcisco Rodriguez for Her was a recent popular clean musk scent. (intothegloss.com)
Vetiver: An essential oil steam-distilled from the roots of a tall grass native to India—though Haiti is now its largest producer. It has an earthy, peppery, lemony, dusty scent that has been used extensively in perfumery. Guerlain Vetiver and Hové Parfumerie Vetivert are two great examples of this important perfume note. (intothegloss.com)
ALCOHOL: Denatured ethyl alcohol is added to a fragrance compound to serve as the carrier. It modifies the fragrance intensity and makes application to the skin easier. Concentration of alcohol to perfume oils varies from perfumer to perfumer. (fragrance.org)
AMBERGRIS: Lumps of oxidized fatty compounds, whose precursors were secreted and expelled by the Sperm Whale. Ambergris is commonly referred to as “amber” in perfumery. (fragrance.org)
ATTAR (OTTO): From the ancient Persian word “to smell sweet.” Attar or otto refers to essential oil obtained by distillation and, in particular, that of the Bulgarian rose, an extremely precious perfumery material. (fragrance.org)
BLEND: Harmonious mixture of perfumery ingredients. (fragrance.org)
COUMARIN: A chemical compound with a sweet, distinctive vanilla-like odor with grassy elements. Found naturally in some plants, it may also be produced synthetically. It is used by perfumers as a base note to add warmth and depth. (fragrance.org)
DRY DOWN: The final phase of a fragrance – the character which appears several hours after application. Perfumers evaluate the base notes and the tenacity of the fragrance during this stage. (fragrance.org)
HYDROXYCITRONELLAL: A beautiful lily aromatic, this synthetic is widely used in perfumery, particularly as the basis of all fragrances in which lily is incorporated. (fragrance.org)
IONONES: One of the most valued synthetic perfume ingredients. They have a fresh, violet aroma and were first introduced into perfumery in 1936 in Violettes de Toulouse. (fragrance.org)
MODERN: In perfumery, the modern era began at the beginning of the 20th century when synthetic aroma chemicals such as aldehydes were first used. A modern fragrance is a harmonious creation of the perfumer based on new notes or harmonies often unknown in nature. (fragrance.org)
MOUILLETTES: Strips of odorless white blotting paper, which the perfumer uses to evaluate a scent as it develops. (fragrance.org)
MUGUET: The French term for Lily of the Valley. One of the three most used florals in perfumery. (fragrance.org)
ODOR MEMORY: The ability of a perfumer to hold, and bring to recall, hundreds of single perfume odors and odor blends. (fragrance.org)
PERFUME ORGAN: Refers to a unit of semi-circular stepped shelving containing hundreds of bottles of raw materials. Arrangement is in a way to assist the perfumer in the creation of perfume compositions. (fragrance.org)
PERFUMER’S PALETTE: The range of perfume ingredients from which a perfumer selects to use in the formulation of a perfume. There are 3400 raw materials available to perfumers – 400 naturals and 3000 synthetics. (fragrance.org)
PROFILE: A perfume or perfumed product profile is a description of the fragrance prepared by a marketer, which is given to a perfumer for inspiration and formulation. The profile contains all pertinent details in relation to marketing the new fragrance plan, type, name, package, color/theme, mood, impression, cost parameters, etc. (fragrance.org)
SIGNATURE: The ethereal mark of a fragrance that makes a distinct impression on those who encounter it. Some perfumers’ works contain a singular signature, which is as individual as a fingerprint. (fragrance.org)
SNYERGISM: The ability of certain perfumery ingredients to work together to produce an effect greater than the ingredients could achieve independently. (fragrance.org)
SNYTHETICS: Perfume ingredients that are produced by synthetic organic chemistry rather than bio-synthetically by a plant. In most cases the synthetic ingredients used in perfumery are nature identical, i.e., identical to the same molecule made by the plant. (fragrance.org)

English: hammam royal oud soap is infused with oud wood - one of the rarest and precious ingredients used in perfumery. this luxurious soap cleanses the skin with an indulgent, creamy lather. it makes your skin smooth and soft.
ترجمه به فارسی: صابون رویال عود حمام فارماسی حاوی چوب عود، یکی از کمیاب ترین و ارزشمندترین ترکیبات مورد استفاده در عطرسازی می باشد. این صابون پوست را با کف فراوان، پاک نموده و نرمی و لطافت روی پوست به جای می گذارد.

FLAÇON: A word to describe beautifully designed perfume bottles sometimes especially designed for portability. (fragrance.org)

MINT — Any of a variety of aromatic plants (genus Mentha) used as a natural antiseptic and freshener. See Mentha piperita (Pepper- mint), Mentha viridis (Spearmint) and others. (INCI dictionary)

English: Hammam Royal Oud Soap is infused with oud wood - one of the rarest and precious ingredients used in perfumery. This luxurious soap cleanses the skin with an indulgent, creamy lather. It makes your skin smooth and soft.
ترجمه به فارسی: صابون رویال عود حمام فارماسی حاوی چوب عود، یکی از کمیاب ترین و ارزشمندترین ترکیبات مورد استفاده در عطرسازی می باشد. این صابون پوست را با کف فراوان، پاک نموده و نرمی و لطافت روی پوست به جای می گذارد.
English: Farmasi Fresh Baby Cologne has a pure, soft and fresh fragrance to refresh your and your baby's skin and gives cool, clean, fresh feeling all day long. It can be used both for babies and adults.
ترجمه به فارسی: ادکلن بچه گانه و طراوت بخش فارماسی، دارای ترکیبات عطری طراوت بخش، ملایم و خالص برای افزایش شادابی پوست کودک و ایجاد احساس خنکی، پاکیزگی و طراوت در طول روز طراحی شده است. می تواند هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان استفاده شود.
English: Mr Wipes Concentrated Fabric Softener - Perfume Dreams penetrates deeply into the tissue of your clothes, provides softness and makes ironing easier. Thanks to its special formula, the quality and colors of your laundry last longer. With its fresh, long lasting and special perfume, it makes you feel as if your laundry is freshly washed.
ترجمه به فارسی: نرم کننده پارچه تغلیظ شده معطر Mr. Wipes به شکل عمقی به بافت پوست نفوذ نموده و موجب نرمی و سهولت اتو کشیدن لباس می شود. فرمولاسیون ویژه، کیفیت و رنگ لباس را برای مدتها حفظ می کند. رایحه خاص، ماندگار و طراوت بخش آن، طراوت پارچه تازه شسته را به لباس های شما می دهد.
English: Gentle and mild soap-free lotion that effectively removes eye and lip make-up, while offering anti-ageing benefits. It is fragrance free and Ophthalmologically tested. Suitable for contact lens wearers.
ترجمه به فارسی: لوسیون ملایم و بدون صابون برای زدودن مؤثر آرایش چشم و لب ها با برخورداری از ویژگی های ضدپیری. عاری از مواد معطر بوده و توسط چشم پزشک آزمایش شده است. برای افرادی که از لنزهای تماسی چشمی استفاده می کنند نیز مناسب است.

amarige old
شکل قدیمی عطر آماریژ ژیوانشی
atr ettehad og
کاتالوگ عطر هلنسا
atriat4
لوگوی عطریات فندی، ژیوانشی، کارن، کورلف، اکسیس و مارینا دو بوربون
attar
دو بیت از عطار نیشابوری که در آن از چهار ماده معطر به نام عنبر، کافور، گلاب و عود نام برده شده است.
book perfuming
کتاب مقدمه ای بر عطرسازی
caron naimez
عطر کارن نایمز
caron
لوگوی عطریات کارن پاریس
cosmetic definition ctpa
تعریف رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی: ماده یا ترکیبی از مواد که برای استفاده روی سطوح خارجی بخش های مختلف بدن انسان، اپیدرم، سیستم مو، ناخن، لب ها و بخش خارجی آلت تناسلی استفاده می شود یا با دندان ها و غشاء مخاطی دهان در ارتباط است و برای پاکسازی، معطرسازی، تغییرظاهر، تغییر بو و محافظت از آن ها و یا نگهداری آن ها در شرایط مطلوب استفاده می شود
cosmetic definition fda
تعریف سازمان غذا و داروی آمریکا از محصولات آرایشی بهداشتی: موادی که برای مالیدن، ریختن، پاشیدن، وارد کردن یا استفاده های دیگر روی بدن انسان به منظور تمیز کردن، زیبا کردن، افزایش جذابیت و تغییر ظاهر استفاده می شود. مرطوب کننده های پوست، عطرها، رژ لب ها، لاک ناخن، محصولات آرایشی چشم و صورت، شامپوهای پاک کننده، فر کننده های دائمی، رنگ موها، دئودورانت ها و همچنین موادی که به عنوان بخشی از در محصولات آرایشی استفاده می شوند جزء این تعریف قرار می گیرند.
esther
در کتاب استر نوشته شده که زنان قبل از شرکت در مراسم، 6 ماه با روغن مرمرک و 6 ماه با یک عطر شیرین تدهین می شدند.
fendi pyramid
عطر فندی فندی
ferdosi
شعری از فردوسی که در آن از 6 ماده معطر به نام های بان، کافور، مشک، عود، عنبر و گلاب نام برده شده است.
history perfume
عطرسازی در مصر باستان
labyzos
لابیزوس، ماده معطر پادشاهان ایران باستان
lavender perfume
عطر لاوندر
lavender perfume2
عطر لاوندر با برند یاردلی
linterdit
اودری هبرن audrey hepburn در حال تبلیغ عطر اینتردیت ژیوانشی
museum1
ادوات عطرسازی قدیم
my og
عطریات و محصولات آرایشی مای
over perfuming
در استفاده از عطرها افراط نکنیم.
perfume bottle
عطردان در موزه آبگینه تهران
perfume bottles
ظروف مینیاتوری بسیار کوچک. عطردان، ظروف دارو در موزه آبگینه تهران
perfume egypt
نقوش برجسته که نشان دهنده عطرسازی در مصر باستان می باشد.
perfume
عطر و ادکلن
perfuming og
عطر زدن
perfuming
عطر زدن به گردن
perfuming2
عطر زدن به مچ دست ها
ruins oldest perfume factory
ویرانه های به جا مانده از کارخانه عطرسازی قدیمی در شهر قبرس که در اثر زلزله ویران شد و برای قرن ها زیر خاک مدفون مانده بود و به تازگی کشف شد.
shamim headache
سردردهای عطری
atrdan abgineg
عطردان های شیشه ای قالب شنی آمفورا – موزه آبگینه تهران – عکس از احسان حسنانی
atrdan double
عطردان های شیشه ای به شکل حیوان – موزه آبگینه تهران
atrdan glass
عطردان های شیشه ای هد فلاسک – دمیده در قالب – سده دوم میلادی، سبک مدیترانه شرقی، موزه آبگینه تهران
atrdan glass2
عطردان شیشه ای تزئین تراش، دمیده در قالب، سده 4 هجری، نیشابور، موزه آبگینه تهران
atrdan shelf
عطردان های شیشه ای در شلف، موزه آبگینه تهران
fragrant oil being added to the soap noodles in amalgamator
 اضافه کردن اسانس و روغن معطر به نودل های صابون در آمالگاماتور
منبع: youtube video: youtube video: How to make Soap - Factory Production
soap extruder noodle after fragrant oil and pigments are added
 اکسترودر نودل صابون بعد از آن که روغن های معطر و رنگدانه ها به صابون اضافه شد.
منبع: youtube video: How to make Soap - Factory Production
ads0085
 شرکت سادات گروپ کازمتیک واردکننده انواع ظروف و مواد اولیه آرایشی بهداشتی، عطر و ادکلن از کشورهای اروپایی، آسیایی با چاپ و سفارش دلخواه شما
S.G.C
منبع: مجله ایده
ads0086
 شرکت سادات گروپ کازمتیک واردکننده انواع ظروف و مواد اولیه آرایشی بهداشتی، عطر و ادکلن از کشورهای اروپایی، آسیایی با چاپ و سفارش دلخواه شما
S.G.C
منبع: مجله ایده
ads0176
محصولات آرایشی فرانسیس شرکت ایاز عطر
Francis
منبع: مجله ایده
ads0195
محصولات آرایشی بالت شرکت ماهتاب عطر نور
BALET
منبع: مجله ایده
pharma25
 بادرنجبویه یا ملیسا گیاهیست معطر به ارتفاع 30 تا 120 سانتی متر و گاهی بیشتر با ساقه افراشته و منشعب. اسانس گیاه بادرنجبویه حاوی سیترال است.
منبع: فارماکوپه گیاهی ایران، چاپ اول اسفند 81
golabgiri instruments
پارچ گلابگیری، پارچ مسی گیل، جرعه دان مسی و عطرکش در این تصویر دیده می شود.
Polysorbate 20 (Tween 20) is a surfactant and emulsifier used in cleaners and personal care products Fragrance Ingredient; Surfactant   Emulsifying Agent; Surfactant   Solubilizing Agent
 پلی سوربات 20 یا توئین 20 سورفکتانت و امولسیفایراست. همچنین به عنوان حل کننده در فرمولاسیون عطریات استفاده می شود. عدد 20، مجموع تعداد گروه های اتیلن اکساید است.
Ambergris has been used in some expensive perfumes as it allows scent to last longer
عامبرگیریس از گونه ایی از اسپرم وال به دست می آید. یکی از با ارزشترین مواد اولیه در عطرسازی است بسیار کمیاب بوده و در عطر سازی به عنوان تثبیت کننده استفاده میشود. ترکیباتی مثل تری ترپن الکل، عامبرین و اپیکوپروستانول و کوپروستانون در عامبرگیریس وجود دارد.
Labdanum resin is the most popular and most recognizably amber. Other resins often used are benzoin, balsam of peru, frankincense, myrrh
رزین لابدانوم یا عنبر پرطرفدار ترین نوع عنبر می باشد.رزین های دیگری مثل بنزوئین، بالزام پرو و کتیرا و مِر در عطرسازی استفاده میشود.
5.115.215.44 2017 09 26 images
عطر جیبی bk


مطلب قبلی: نعناع فلفلی

مطلب بعدی: عطردان


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید